http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/banner-alti.png

Balkan Savaşı MAĞLUBİYETİMİZİN NEDENİ !Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2016 | 0 Yorum

1912-1913 Balkan Savaşı Faciasının nedenlerini bu güne kadar okuduğum onbeşe yakın Balkan Savaşı ile ilgili kitap arasında en iyi anlatan bu hatırattır (C.Bulut)..  İ Ş T E  M A Ğ L U B İ Y E T İ M İ Z İ N  N E D E N İ ! Hatırat sahibi Aralık ayında Mahmut […]

GÖÇ,İsmail DemirayYazar: Cengiz Bulut | Güncel | 20 Eki 2016 | 0 Yorum

İsmail Demiray GÖÇ 2. Dünya savaşının son yılları. Bulgaristan sınırında Alman panzerleri Trakya ovalarına dalmak için beklediği günler. Acil eşyalar günlerdir öküz arabalarında hazır beklemektedir kaçmak için. Gerçi Trakya’nın tüm zenginleri terk etmişlerdir yaşadıkları yerleri. Yoksullar ve köylüler beklemekte olup gidememişlerdir bir yerlere yoksulluktan. Haziran ayında sıcaklığını yeni yeni duyumsamaya başlamıştır tohumsuz kalmış verimsiz tarlalar. […]

Ömer Ziyâeddin EfendiYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 18 Eki 2016 | 0 Yorum

ŞUÛN Ömer Ziyâeddin Efendi Hazretleri Edirnemizin bir sîmâ-i fazîleti bulunan Ömer Ziyâeddin Efendi Hazretlerinin Dâru-l Hilâfetü-l Âliye Medresesi ahlâkiyât müderrisliğine ta’yinine irâde-i seniye Hazret-i Hilâfetpenâhî şeref sudûr buyurulmuşdur. Ömer Ziyâeddin Efendi kırk seneden beri Edirne mülhakâtında Kâdîlıklarda bulunmuş ve otuz bir mart hâdisesini müteâkib ittihadcıların bühtanlarına hedef olarak Medîne-i Münevvere’ye ta’yin edilmişdi. Mütârekeyi müteâkib Şeyhulislâm […]

Edirne Kiremitçi Salih Köyünden Şarap İhracatı, 1893 Edirne Ticaret Odası Belgesi,Osman Nuri MeteYazar: Cengiz Bulut | Genel, Osmanlı Dönemi | 16 Eki 2016 | 0 Yorum

Günümüz Alfabesine aktaran; Osman Nuri Mete ” Edirne Ticaret Odası Numro. 161 Şehadetnâme Edirne Ticaret Odası sicilinde mukayyed tüccârândan Yorgi Virgidi /Efendi’nin , Zalıf’dan ( bugünkü Kiremitçi Salih Köyü -onm) celb eylemiş olduğu 8580 kilo siyah şarab-ı / tabiiyi 15 fıçıya vaz’an ve üzerleri (1) den 15 – / sıra numrosuyla ve AI markasıyla murakkam […]

1913 Balkan Savaşı,Selimiyenin bombalanışını bildiren kartpostal,Zeki ÖzkanYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 15 Eki 2016 | 0 Yorum

Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan Edirne’den 19 Ağustos 329 cumartesi. Dersaadet’te Üsküdar’da: Çamlıca’da İhsan Beyin kerimesi Perizat hanıma takdim. Payitaht-ı sani-i Osmaniyenin en muhteşem ve en dilruba camilerinden 999 pencereyi havi Sultan Selim Cami-i şerifini havi kartı takdim ediyorum. Deni ve hunhar Bulgarlar Cami-i mezkûrun kıymetdar halılarını çalmışlar ve iki adet dahi mermi isabet etmiş […]

Bulgar Zulümleri,Pomak Abdülkerim’den Mehmet Şeref’e MektupYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 15 Eki 2016 | 0 Yorum

Kaynak; Trakya Paşaili Pazartesi 13 Kânunusani (Ocak) 1335-1919 Bulgar Zulümleri Edirne’de Trakya Yazıcısı Oğlum Mehmet Şeref Bey’e Sevgili Oğlum: Dört yıl sustuktan sonra her gazete söverken sen yine şu düşkün millet için yüksek sesinle bağırmak, ağlamak, milletin ezilen hakkını dava etmek için ortaya çıktın. Gazetede biz kimsesizlerin yoksul yavrularımızın gördüğü zulümleri anlatırken benim artık başka […]

Edirne’nin Kurtuluşu Vali Şakir Kesebir’in okuduğu nutuk.Yazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Genel | 10 Eki 2016 | 0 Yorum

 Vali bey bu törenden sonra bayrağı saygı ile aldı. Fransız borozanlarının çaldıkları selâm havası, tekbir sesleri ve alkışlar arasında:  Şanlı bayrağımız 1341 hicri senesi Rebiü’l-âhirinin 4. ve 1338(1922) malî senesi Teşrin-î sânisinin(Kasım) 24. Cuma günü saat ikiyi otuz iki (14.32) dakika geçe Hükûmet konağına çekildi.                  Vali Şakir(Kesebir) […]

Edirne’li Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul için VasiyetiYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler | 05 Eki 2016 | 0 Yorum

Fatihin in İstanbul için  vasiyeti..  ” Ben ki İstanbul fâtihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim… Ayrıca 10 […]

Sayfa Sayısı.234567152025177

.

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 1176869Sayfa Okunması:
  • 56Bugün okunanlar:
  • 19451Aylık okunma:
  • 677556Ziyaretçi Sayımız:
  • 39Bugün kü ziyaretçiler:
  • 561Dünkü ziyaretçiler:
  • 11559Aylık ziyaretçi:
  • 0Şu anda online olan ziyatçiler:

.