http://edirnetarihi.com/duzenleme1.png

Mehmet Altay Gökbilgin ile Rektörlük ZiyaretiYazar: Cengiz Bulut | Basında Cengiz Bulut, Edirneli Şahsiyetler | 30 Eki 2014 | 0 Yorum

28 Ekim 2014 günü ABD’den gelen misafirimiz Mehmet Altay Gökbilgin (Edirne Paşa Livası yazarı Prof.M.tayyib Gökbilgin hocamızın oğlu) Prf.Dr.Ahmet Günşen,Rıdvan Canım,Veysi Akın,Recep Duymaz,Hakan HakaN Akıncı,Yılmaz Yılmaz Akçaalan,Halil Yağcı ile Sayın Rektörümüzü ziyaret ederek bazı düşüncelerimizi paylaştık,güzel çalışmalara imza atacağız inşallah,bütün hocalarımızın yakın ilgi ve desteklerine çok teşekkürler. Edirne Belediyemiz’den çok güzel bir Vefa örneği,”Edirne Paşa […]

Rum Metropolitin 1922 de Edirne den götürdüğü İncil.Yazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 29 Eki 2014 | 0 Yorum

Çeviri; ‘Abdülhalim Dede Karaağaçlı Katolik papazının eline geçen ve Doğu Trakya’dan gelen eldeki kutsal İncil, onun tarafından Genel Vali temsilcisi sayın Periklis Mavrudis’e teslim edilmiştir ve o da bunu Gümülcine’deki Genel Valiliğe göndermiştir. Genel Vali sayın So. Dantos da bunu Orestion da inşa edilen Katedral klisesine hediye etmiştir. Doğu Trakya’nın boşaltılması Eylül 1922′de olmuştur. Karaağaç’ın […]

Şehit AsımYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler | 29 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak; Levent Çavuş

1910 Askeri Manevralarda EdirneYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 27 Eki 2014 | 0 Yorum

Yılmaz Akçaalan; Topçu Kıl’a(Kaleler) Kumandanı Mehmed Ali Paşa- Süvari Kumandanı Hilmi Paşa-Edirne Kal’a Kumandanı Zeki Paşa- Redif Kumandanlarından Ali Paşa- Erkan-ı Harbiye binbaşısı Sabri Bey İkinci ordu Manevralarından – Askeri Otomobil (24 Haziran 1325-1910)

BAYRAMI KÖYE GÖTÜRENLER , KEMAL/ Edirne’de MuallimYazar: Cengiz Bulut | Genel | 27 Eki 2014 | 0 Yorum

Mehmet Kadri Sümer BAYRAMI KÖYE GÖTÜRENLER (*) KEMAL/ Edirne’de Muallim (**) , (***) Büyük Bayram’dan bir gün evvel 28.10.1933 Cumartesi sabahı saat sekizde Edirne’den hareket ettik. Kafile, Muallim Mektebi talebelerinden on beş genç ile bir de muallimlerinden ibaretti. Seyahati hazırlayan, bu arzuyu içinden duyan Türk gencidir. Bunu müştereken teşkilatlandıran mektebin idaresi ile Fırka ve vilayetimizdir. […]

Uzunköprü (II.Murat köprüsü) üzerindeki hayvan figürleri.Yazar: Cengiz Bulut | Genel | 27 Eki 2014 | 0 Yorum

ileten;Levent Çavuş‎ Uzunköprü (II.Murat köprüsü) üzerindeki hayvan figürleri. kaynak: Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme-Yıldıray ÖZBEK

Edirne Sarıcapaşa Camii Haziresinden bir mezar taşı,Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Genel | 23 Eki 2014 | 0 Yorum

Yılmaz Akçaalan; Edirne Sarıcapaşa Camii Haziresinden : Hüvelbâkî Ser Bevvâbîn Dergâh-ı Âlîden Edirne Eşrâf-ı hanedânından Merhûm ve Mağfûrun leh Kürd Zâde El-Hac Muhammed Ağa Ruhiçün rızâen Lillahi Teâlâ El-Fâtiha Sene: 1257 (Milâdi : 1841/1842)

17 MART 1694′TEN 18 MART 1915′E VEYA MONDROS’TA ATILAN İMZA, Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Güncel | 23 Eki 2014 | 0 Yorum

Bilgiyi ileten;Yılmaz Akçaalan Kaynak : (Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil El-Hâc AHMED AMÎŞ EFENDİ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz (1807 – 20 Şaban 1338-9 Mayıs 1920) Hazırlayan : İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ Adlı eserden : 17 MART 1694′TEN 18 MART 1915′E VEYA MONDROS’TA ATILAN İMZA Bu başlığı şöyle de atabiliriz: 17 Mart 1694′ten 18 Mart 1915′e veya […]

BİR ZAMANLAR “EDİRNE ESNAFI” Mehmet Vehbi DervişoğluYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 22 Eki 2014 | 0 Yorum

Mehmet Vehbi Dervişoğlu BİR ZAMANLAR “EDİRNE ESNAFI” Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethetme plânları yapıyordu. Daha henüz 21 yaşında bulunan hükümdar, İstanbul’un fethine girişmeden önce, halkını imtihan etmek istemişti. Sabahın erken saatlerinde tebdili kıyafet ederek, Osmanlı’nın başşehri olan Edirne’de çarşıya çıktı. Çarşının bir tarafından girip, alış veriş yapmaya başladı. Birinci dükkâna varıp bir şey aldı. […]

Gazimihal KöprüsüYazar: Cengiz Bulut | Genel | 22 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak;Ahmet Hacıoğlu Kapıkule yolu üzerinde Tunca Nehri üzerinde kurulu Gazimihal Köprüsü diğer ismiyle Hamidiye Köprüsü (adlarının yarattığı algıdan olsa gerek) Osmanlı Köprüsü olarak bilinir. Oysa Edirne’deki köprüler içinde en erken tarihli ve Bizanslılar’dan bize kalan tek köprüdür. (1261-1282) 1420 de Osmanlı Akıncılarından Gazi Mihal Bey tarafından onarıldığını için Gazimihal Köprüsü; 1900 de II. Abdülhamit tarafından […]

RIDVAN NAFİZ Edirne Erkek Muallim Mektebinde,Ahmet KORKUTYazar: Cengiz Bulut | Genel | 22 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak; Mehmet Kadri Sümer RIDVAN NAFİZ SINIFIMIZDA (*) (**) Ahmet KORKUT Edirne İlköğretim Müfettişi 1929 yılı Haziran ayının sıcak bir günü idi. Öğretmen son dersten çıkınca arkadaşlardan biri kapıyı çevirdi. Bu, bizim sınıfın topluca konuşma parolası idi. Herkes yerine oturdu. Bir arkadaş söz aldı: -Maarif Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi Rıdvan Nafiz (Edgüer) Bey gelmiş. Bu […]

Edirne istanbul arasında uçan ilk pilotlarYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne- İstanbul tayranını icra eden iki Osmanlı Zabiti Sağdaki zat tayyareci Mülazım Osman Nuri, soldaki Telgraf Mülazımı Halef Hami Beylerdir. Bu iki zabit 13 Teşrin-i evvel tarihine müsadif Cuma günü zevali 7.35 de Edirne’den tayyare ile hareket ve saat 10.35 de Ayastefanos’a inmişlerdir. Tayyareciliğin memalik-i sairedeki mahir-il ukul terakkiyatına karşı bizde […]

Balkan Savaşı KahramanlarıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine çeviren;Yılmaz Akçaalan Edirne kal’asındaki Plevne kahramanları ahfâdından bir kaç sima: Edirne ağır obüs bataryası Edirnenin teslimi ve te’diyesi mes’elesinin müzakerât-ı sulhiye esnasında ne kadar münakaşata mevzuu teşkil ettiği ma’lûmdur. Bulgarların bir çok muhacemat ve zayiata rağmen bir türlü sarsmaya muvafık olamayacakları bu maddi ve ma’nevi kal’aya dair şayân-ı dikkat bazı resimler derc etmeğe […]

Selimiye camii bahçesiYazar: Cengiz Bulut | Genel | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

günümüz aalfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan Edirne’de Sultan Selim Camii Şerifinin medhallerinden biri

Alman Kızılhaçı Balkan Savaşında Edirne’deYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan Alman salib-i ahmerinin Edirne’deki hatıra-i faaliyeti Edirne’de bütün muhasara müddetince ifa-yı hizmet etmiş olan bu hey’et, mekteb-i tıbbiye-i askeriye hey’eti tedrisiyesinden tabib kol ağası Ahmed Sabri Beyin iştirakiyle vukuu bulan faaliyetinin yadigarı olmak üzere şu resmi çıkartmıştı. Resimde mecruhîne muavenet eden Alman madmazelleri de görülmektedir. Tarihimize ve kahramanlarımıza karşı lir vazife-i […]

Edirne’li Muhyiddin Bey in 1913 tarihli mektubu,Rüzgar KitapeviYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Rüzgar Kitapevi Arşivi. Bihî Ciğerköşem evladım Nimet’im; Geçenlerde yazmış olduğun suzişli mektubunu almış, cevabını da göndermiştim. Bu günde seni , hasretzede evladım; işbu kartla sıhhatimizden haberdar ediyorum. Gam-gîn olmayın ciğerköşem. Eminim ki sizin gibi bîgünah masumların duası bârgâh-ı izzette karîn-i kabuldür. Hiç şüphe etmeyiniz ki inşallah yakın zamanda mülakat eyleriz. Mektup yazmasını istediğimi ablanıza elbette […]

Translate

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Edirne Kitaplığı Kataloğu

e-bülten üyeliği

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

.

İstatistik

  • 743860Toplam okunan:
  • 79Bugün okunanlar:
  • 17349Aylık okunma:
  • 396186Toplam ziyaretçi:
  • 62Bugün kü ziyaretçiler:
  • 0Şu anda online olan ziyatçiler:

Ziyaretçi Haritamız

Edirne Hava Durumu

Mynet

Edirne Tarihi E-Mail Girişi