Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Edirne doğumlu KIRIM HANI Şahin Giray, SEFA FIRTINA

SEFA FIRTINA Edirne doğumlu KIRIM HANI Şâhin Giray; Şâhin Giray 1745’te Edirne’de doğmuştur. Çocukluğu Edirne’de geçmiş, tahsilini Venedik’te tamamlamıştır. Venedik’te İtalyanca ve Grekçe öğrenmiştir. Batı tarzı bir eğitim görmesi fikir dünyasını da batı ekseninde şekillendirmiştir. Kırım Giray döneminde Kırım’da yaşamaya başlamıştır. Rusların Kırım’a karşı girişimlerine sempatiyle bakmıştır. 1771’de Petersburg’a gitmiş, burada hem Rus kültürüne aşina […]

Osmanlı Dönemi

Tavuk Ormanı

Tarihte Tavuk Ormanı’yla ilgili yazılanlara bakacak olursak ; ünlü Bizanslı tarihçi Dukas, kroniğinde, Edirne Sarayı ‘nın has bahçesi içerisinde kalan bölgeden şu sözlerle bahseder: “…Murad, birkaç genç ile beraber sarayından çıkarak şehrin yakınında nehirlerin ikiye bölünmesinden hâsıl olmuş ve geniş bir arazi haline gelmiş olan adaya geçti. Bu adanın arazisi sık ve sağlam olduğundan burada […]

Edirneli Şahsiyetler

Oral Onur’un Semavi Eyice’ye 1978 de yazdığı mektup

Edirne’li Yerel Tarih Arşatırmacısı-Yazar Oral Onur 1978 yılında Türk Sanat Tarihçisi ve Kültür tarihçisi Semavi Eyice’ye  bir mektup yazar bu mektupta Edirne Makedonya Kulesi (Saat Kulesi)’nden bahseder, bu kulenin 1953 depreminde zarar gördüğünü onarım yerine yıktıldığından bahseder ve dinamitle yıktırılma aşamasında kendi fotoğraf makinesi ile dinamitle patlatılma anını görüntülediğini ve 4 adet fotoğrafın kendisinde olduğunu […]

Osmanlı Dönemi

Edirne’de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesi, Musa Çelebi

Musa Çelebi Edirne’de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesidir. Musa Çelebi Yıldırım Bayezid’ın dokuzuncu oğludur. Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’in oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumeli’de akıncı beyi oldu. Ankara Savaşı’na kardeşleri ile birlikte katıldı fakat babası Yıldırım Bayezid ile beraber Timur’a esir düştü. Timur bir süre sonra Musa’ya, […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Genel Osmanlı Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Trakya’da Kuva-yı Milliye

Yazar:Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800’lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüdü. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştı. Sırp, Yunan, Karadağlı milliyetçilerin oluşturduğu çeteler; bulundukları bölgelerde çoğunluğu oluşturmak, Müslüman halkı bölgeden uzaklaştırmak için katliamlara başladı. Çeteler girdikleri köylerde hayvanları ve değerli eşyaları gasp ettikten sonra köyde yaşayanları cami ve samanlıklara doldurup […]

Osmanlı Dönemi

Üçüncü Batı Trakya İdaresi

Üçüncü Batı Trakya İdaresi Yazar: Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda Kiliselerin öncülüğünde başlayan milliyetçilik hareketi Osmanlı İmparatorluğu’nda ayrılıkçı isyanları başlattı. Osmanlı’ya karşı ilk isyanlar Sırbistan’da başladı. Osmanlı vergi sisteminin bozulması, hukuk sisteminde keyfiliğin yayılması, yeniçerilerin keyfi davranışlarının Sırp isyanının tetikleyici olduğu konusunda tarihçiler hemfikirdir. Süreç otonom bir Sırp bölgesinin ve yarı bağımsız Eflak Eyaletinin kurulmasıyla sonuçlandı. Kilisenin […]

Cengiz Bulut Paylaşımları Osmanlı Dönemi

Bulgar-Yunan çetelerine karşı… Son Osmanlı akıncıları

Yazar: Ekrem Hayri PEKER Balkanlarda 1800’lü yıllarda yayılan Milliyetçilik hareketi etnik kökenli eşkıyalıkla beraber yürümüştür. Eşkıya çetelerinin baskısıyla, Müslüman ahali göç etmeye başlamıştır. Sırp, Yunan, Karadağlı milliyetçilerin oluşturduğu çeteler; bulundukları bölgelerde çoğunluğu oluşturmak, Müslüman halkı bölgeden uzaklaştırmak için katliamlara başladılar. Çeteler girdikleri köylerde hayvanları ve değerli eşyaları gasp ettikten sonra köyde yaşayanları cami ve samanlıklara doldurup […]