http://edirnetarihi.com/duzenleme1.png

Edirne Sarıcapaşa Camii Haziresinden bir mezar taşı,Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Genel | 23 Eki 2014 | 0 Yorum

Yılmaz Akçaalan; Edirne Sarıcapaşa Camii Haziresinden : Hüvelbâkî Ser Bevvâbîn Dergâh-ı Âlîden Edirne Eşrâf-ı hanedânından Merhûm ve Mağfûrun leh Kürd Zâde El-Hac Muhammed Ağa Ruhiçün rızâen Lillahi Teâlâ El-Fâtiha Sene: 1257 (Milâdi : 1841/1842)

17 MART 1694′TEN 18 MART 1915′E VEYA MONDROS’TA ATILAN İMZA, Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Güncel | 23 Eki 2014 | 0 Yorum

Bilgiyi ileten;Yılmaz Akçaalan Kaynak : (Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil El-Hâc AHMED AMÎŞ EFENDİ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz (1807 – 20 Şaban 1338-9 Mayıs 1920) Hazırlayan : İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ Adlı eserden : 17 MART 1694′TEN 18 MART 1915′E VEYA MONDROS’TA ATILAN İMZA Bu başlığı şöyle de atabiliriz: 17 Mart 1694′ten 18 Mart 1915′e veya […]

BİR ZAMANLAR “EDİRNE ESNAFI” Mehmet Vehbi DervişoğluYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 22 Eki 2014 | 0 Yorum

Mehmet Vehbi Dervişoğlu BİR ZAMANLAR “EDİRNE ESNAFI” Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethetme plânları yapıyordu. Daha henüz 21 yaşında bulunan hükümdar, İstanbul’un fethine girişmeden önce, halkını imtihan etmek istemişti. Sabahın erken saatlerinde tebdili kıyafet ederek, Osmanlı’nın başşehri olan Edirne’de çarşıya çıktı. Çarşının bir tarafından girip, alış veriş yapmaya başladı. Birinci dükkâna varıp bir şey aldı. […]

Gazimihal KöprüsüYazar: Cengiz Bulut | Genel | 22 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak;Ahmet Hacıoğlu Kapıkule yolu üzerinde Tunca Nehri üzerinde kurulu Gazimihal Köprüsü diğer ismiyle Hamidiye Köprüsü (adlarının yarattığı algıdan olsa gerek) Osmanlı Köprüsü olarak bilinir. Oysa Edirne’deki köprüler içinde en erken tarihli ve Bizanslılar’dan bize kalan tek köprüdür. (1261-1282) 1420 de Osmanlı Akıncılarından Gazi Mihal Bey tarafından onarıldığını için Gazimihal Köprüsü; 1900 de II. Abdülhamit tarafından […]

RIDVAN NAFİZ Edirne Erkek Muallim Mektebinde,Ahmet KORKUTYazar: Cengiz Bulut | Genel | 22 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak; Mehmet Kadri Sümer RIDVAN NAFİZ SINIFIMIZDA (*) (**) Ahmet KORKUT Edirne İlköğretim Müfettişi 1929 yılı Haziran ayının sıcak bir günü idi. Öğretmen son dersten çıkınca arkadaşlardan biri kapıyı çevirdi. Bu, bizim sınıfın topluca konuşma parolası idi. Herkes yerine oturdu. Bir arkadaş söz aldı: -Maarif Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi Rıdvan Nafiz (Edgüer) Bey gelmiş. Bu […]

Edirne istanbul arasında uçan ilk pilotlarYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne- İstanbul tayranını icra eden iki Osmanlı Zabiti Sağdaki zat tayyareci Mülazım Osman Nuri, soldaki Telgraf Mülazımı Halef Hami Beylerdir. Bu iki zabit 13 Teşrin-i evvel tarihine müsadif Cuma günü zevali 7.35 de Edirne’den tayyare ile hareket ve saat 10.35 de Ayastefanos’a inmişlerdir. Tayyareciliğin memalik-i sairedeki mahir-il ukul terakkiyatına karşı bizde […]

Balkan Savaşı KahramanlarıYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine çeviren;Yılmaz Akçaalan Edirne kal’asındaki Plevne kahramanları ahfâdından bir kaç sima: Edirne ağır obüs bataryası Edirnenin teslimi ve te’diyesi mes’elesinin müzakerât-ı sulhiye esnasında ne kadar münakaşata mevzuu teşkil ettiği ma’lûmdur. Bulgarların bir çok muhacemat ve zayiata rağmen bir türlü sarsmaya muvafık olamayacakları bu maddi ve ma’nevi kal’aya dair şayân-ı dikkat bazı resimler derc etmeğe […]

Selimiye camii bahçesiYazar: Cengiz Bulut | Genel | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

günümüz aalfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan Edirne’de Sultan Selim Camii Şerifinin medhallerinden biri

Alman Kızılhaçı Balkan Savaşında Edirne’deYazar: Cengiz Bulut | Savaşlar | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan Alman salib-i ahmerinin Edirne’deki hatıra-i faaliyeti Edirne’de bütün muhasara müddetince ifa-yı hizmet etmiş olan bu hey’et, mekteb-i tıbbiye-i askeriye hey’eti tedrisiyesinden tabib kol ağası Ahmed Sabri Beyin iştirakiyle vukuu bulan faaliyetinin yadigarı olmak üzere şu resmi çıkartmıştı. Resimde mecruhîne muavenet eden Alman madmazelleri de görülmektedir. Tarihimize ve kahramanlarımıza karşı lir vazife-i […]

Edirne’li Muhyiddin Bey in 1913 tarihli mektubu,Rüzgar KitapeviYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler | 21 Eki 2014 | 0 Yorum

Rüzgar Kitapevi Arşivi. Bihî Ciğerköşem evladım Nimet’im; Geçenlerde yazmış olduğun suzişli mektubunu almış, cevabını da göndermiştim. Bu günde seni , hasretzede evladım; işbu kartla sıhhatimizden haberdar ediyorum. Gam-gîn olmayın ciğerköşem. Eminim ki sizin gibi bîgünah masumların duası bârgâh-ı izzette karîn-i kabuldür. Hiç şüphe etmeyiniz ki inşallah yakın zamanda mülakat eyleriz. Mektup yazmasını istediğimi ablanıza elbette […]

1892 Yılı Edirne Belediyesinin gelir ve giderleri,Yılmaz AkçaalanYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak;Yılmaz Akçaalan‎ 1892 Yılı Edirne Belediyesinin gelir ve giderleri… (Salnâme-i Edirne 1310) -Transkripsiyon: Yılmaz Akçaalan —Edirne Dâire-i Belediyesi — Sultan Selim Caddesinde geçen sene müceddeden inşâ olunan dâiredir. Muntazam bir bahçeyi hâvidir. Fevkâni ve tahtâni on odayı şâmildir. Dâire-i mezkurenin üçyüz sekiz senesi muvazene lâyihasına nazaran 857.947 guruş 10 para vâridâtı olup bunun 461.498 guruş […]

Çelebi Bustan ,Mehmet Vehbi DervişoğluYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak;Mehmet Vehbi Dervişoğlu Çelebi Bustan 1600’lü yıllarda Konya’da yaşamış Allah dostlarından biri olan Çelebi Bustan, Sultan II. Süleyman’la birlikte umumi seferberliğe katılır. Onun sefere katıldığını duyan muhibbânı ve talebeleri de peşi sıra onu takip ederler ve Edirne’de toplanırlar. Büyük bir izdiham meydana gelir. Bazı devlet adamları Çelebi Bustan ve sevenlerinin devlet için zararlı olabilecekleri endişesiyle […]

Lari Camii,Mehmet Vehbi DervişoğluYazar: Cengiz Bulut | Genel | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak;Mehmet Vehbi Dervişoğlu Lari Camii; Tarihi Edirne şehrimizde Osmanlı mîmari eserlerinden biri olan Lari Câmisi, 1515’te ibadete açıldı. İklim ve tabiat şartlarının tesiriyle zaman içinde harabeye dönen Câmi’nin 1950’li yıllarda son cemaat kubbeleri, 1953 depreminde ise minaresi şerefeden yıkıldı. Bu yıllarda Edirne’yi ziyaret eden vatanperver şairimiz Arif Nihat Asya, zarif Lâri Câmisi’nin hazin halini görerek, […]

EDİRNE’DE VERİLEN FETİH MÜJDESİ,Mehmet Vehbi DervişoğluYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Kaynak; Mehmet Vehbi Dervişoğlu EDİRNE’DE VERİLEN FETİH MÜJDESİ 30 Mart 1432, Edirne Sarayı… Yeni doğan şehzâdenin beşiğinin başında, Osmanlı’nın ulu çınarlarından II. Murat Han ve mânevî izini sürüdüğü bir velî, yan yana durmaktadırlar. 2. Murat Han, hep içini kemirip duran arzusunu yineler: “-Duâ edin… Fetih, ellerimizle müyesser ola… Konstantiniyye’de Osmanlı sancağının dalgalanışını göreyim.” Velî, aydınlık çehresiyle, […]

Pırpır Türkiye’nin çekimleri Edirne’den BaşladıYazar: Cengiz Bulut | Basında Cengiz Bulut | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Yayın Tarihi: 19.10.2014 16:23 16 ‘Pırpır Türkiye’ Edirne’den Başladı  Önümüzdeki sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan “Pırpır Türkiye” adlı dizinin çekimleri Edirne’de başladı. Karakterleri olan bir gezi programı niteliği taşıyan dizi ile Edirne’nin mimarisi, kültürü ve insanıyla beraber tanıtımı yapılmış olacak. EDİRNE TANITILACAK Dizinin yürütücü yapımcılarından Emrah Ömer Kara, dokü-drama tekniğiyle karakterleri olan bir gezi […]

Taşodalar,Cengiz BulutYazar: Cengiz Bulut | Basında Cengiz Bulut, Genel | 20 Eki 2014 | 0 Yorum

Bu yazı Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın AHMET HACIOGLU’nun isteği üzerine tarafımdan yazılmıştır.Sayın Ahmet Hacıoğlu her hafta Edirne’mizin bir değerini tanıtmak amacı ile bu güzel çalışmayı yapmaktadır. Taşodalar:     Taşodalar; Selimiye Camii Arkasında Saray Hamamı yanındadır. I. Murad döneminde Kavak Meydanı denilen alana inşa edilen Saray-ı Atik, daha sonraları Yıldırım Beyazıd, Fetret Devri, […]

Translate

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Edirne Kitaplığı Kataloğu

e-bülten üyeliği

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

.

İstatistik

  • 740045Toplam okunan:
  • 258Bugün okunanlar:
  • 13534Aylık okunma:
  • 393821Toplam ziyaretçi:
  • 180Bugün kü ziyaretçiler:
  • 3Şu anda online olan ziyatçiler:

Ziyaretçi Haritamız

Edirne Hava Durumu

Mynet

Edirne Tarihi E-Mail Girişi