http://edirnetarihi.com/duzenleme1.png

BİR SEVDADIR EDİRNE Muhsin DURUCANYazar: Cengiz Bulut | Genel | 24 Tem 2014 | 0 Yorum

BİR SEVDADIR EDİRNE Selimiye karanlıkta Aydede Işıklarla parça parça gecede. Köşkleri, hamamı, kervansarayı Camiler gezilir ramazan ayı. Gönül gönül tarih kültür hasreti Osmanlı’nın bir asırlık başkenti. Edirne’nin tarihinde Traklar Kispet kispet tarihte Adalılar. Canlı tarih Ali Paşa çarşısı Yiğit silkinişli Şükrü Paşa’sı. Tunca üstü Gazi Mihal Köprüsü Uzunköprü bir özlemin türküsü. Uzaktan el sallar Enez […]

Faik Kaltakkıran EdirneYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler | 23 Tem 2014 | 0 Yorum

günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan Edirne mebusu Faik BeyHülasa, hey’et-i umumiyesi itibariyle şarkî Trakya’nın köy ve kasabalarında zulüm görmeyen hiç bir fert yoktur ve yalnız (Gelibolu) ve (kırkkilise) hapishanelerinde, iki ay evvelki haberlere göre (2.800) Türk mevkuftur. Bu mevkufun adedinin son zamanlarda da muhtelif bahanelerle arttığı muhakkaktır. Bu mezalimin önüne geçmek için çalışıyoruz, Trakya-Paşaeli Cemiyeti’nin vuku bulan […]

Edirne tarihinde bu gün; 22 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Genel | 22 Tem 2014 | 0 Yorum

1 M:22 Temmuz 1974 KARARTMA Türü M:22 Temmuz 1974 Notlar Kıbrıs harekatı üzerine Şehirde gece ışıkların karartılmasına başlanıldı. kaynak;Trakya Üniversitesi Kütüphanesi

Edirne tarihinde bu gün; 21 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Genel | 22 Tem 2014 | 0 Yorum

1 H:1312 Muharrem 21 çarşamba-M:1894 Temmuz SAĞLIK İŞLERİNİN KONTROLÜ Türü H:1312 Muharrem 21 çarşamba-M:1894 Temmuz Notlar Edirnenin temizlik ve sağlık işlerini kontrol için padişah emriyle Dr.Binbaşı Hasan Tevfik, Dr.İstapoviç, baş kimyager Bonfofski paşa Edirneye gelmişlerdir. 2 M:21 Temmuz 1979 YENİ VALİ Türü M:21 Temmuz 1979 Notlar Edirne valiliğine atanmış olan Mustafa Karaer bugün saat 19.09 […]

Edirne tarihinde bu gün; 20 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Genel | 20 Tem 2014 | 0 Yorum

1 H:20 Muharrem 1077-M:Temmuz 1666 ANDOLU KAZASKERİ ABDURRAHMAN EFENDİ Türü H:20 Muharrem 1077-M:Temmuz 1666 Notlar Sadr-ı Anadolu Abdurrahman efendinin mültekaya yazdığı Şerhinin Hıdırlık kasrında iken sultan IV.Mehmede karaMustafa paşa tarafından takdimi sonunda Rumeli kazaskerliğine terfi’i. 2 M:20 Temmuz 1936 Karar No=85 CAMİ TAŞLARI SATIŞI Türü M:20 Temmuz 1936 Karar No=85 Notlar Kirişhanedeki Kunduk Osman cami’inin […]

Edirne tarihinde bu gün; 19 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Genel | 19 Tem 2014 | 0 Yorum

1 H:1165 Remezan 19 Temmuz pazar gecesi-M:1751 Ekim İFTARDAN SONRA BÜYÜK DEPREM Türü H:1165 Remezan 19 Temmuz pazar gecesi-M:1751 Ekim Notlar Şehrin batı yönünden tozlu topraklı bir duman yükseldi. Gün doğuşuna benzer bir aydınlık görüldü, ansızın bir sarsıntı olup yeryüzü deniz gibi dalgalandı. Bütün binalar titredi minareler secdeye yattı ve herbiri selviler gibi sallandı,bir çok […]

Edirne tarihinde bu gün; 18 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 19 Tem 2014 | 0 Yorum

  1 H:1223 Cemaziel ahir 10-M:1808 Temmuz SERDAR-I EKREMİN EDİRNEYE GELİŞİ Türü H:1223 Cemaziel ahir 10-M:1808 Temmuz Notlar Sultan II.Mahmut, kutsal sancakla beraber Serdar-ı Erkemi Edirneye gönderdi. 2 H:1312 Muharrem 21 çarşamba-M:1894 Temmuz SAĞLIK İŞLERİNİN KONTROLÜ Türü H:1312 Muharrem 21 çarşamba-M:1894 Temmuz Notlar Edirnenin temizlik ve sağlık işlerini kontrol için padişah emriyle Dr.Binbaşı Hasan Tevfik, […]

Edirne tarihinde bu gün; 17 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Genel | 17 Tem 2014 | 0 Yorum

1 H: 17 Şevval cum’a 1102-M:Temmuz 1691 ŞEHZADE AHMED İN EDİRNEDE TAHTA GEÇMESİ Türü H: 17 Şevval cum’a 1102-M:Temmuz 1691 Notlar Edirnede Şehzade Ahmede, Şeyh-ül islam Feyzullah ve nişancı Elmas Mehmet paşa ve tüm devlet büyükleri sarayda biat etmişler ve eski camide Nasip efendi tarafından II Ahmet adı ile kılıç kuşatılması. 2 H:Rebiul evvel 1115-M:1703 […]

Balkan Savaşında öldürülen Bulgar ordusundaki MusevilerYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi, Savaşlar | 17 Tem 2014 | 0 Yorum

Bilgiyi ileten; Levent Çavuş‎ Balkan Savaşında öldürülen Bulgar ordusundaki Museviler –piyade Solomon Avram B. Ezra (doğumu: 1890 (1892), Rusçuk – ölümü: 16 Ekim 1912, Karaağaç  –piyade Yako Yosif Rubisa (doğumu: 1891, Şumnu – ölümü: 16 Ekim 1912, Karaağaç  –piyade Moşe Yako Farhi (doğumu: 1885, Şumnu – 16 Ekim 1912, Karaağaç, kayıp –piyade Eşya Yakov Katalan(doğumu: […]

1905 Edirne Sergisi,Ahmet Badi Efendi,Şehit Ressam RızaYazar: Cengiz Bulut | Basında Cengiz Bulut, Edirneli Şahsiyetler | 16 Tem 2014 | 0 Yorum

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınlarından,Edirne Eğitim dergisi Temmuz-Aralık 2014 sayısı..  

Edirne valisi Abdurrahman Sami Paşa imzalı belgeYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 16 Tem 2014 | 0 Yorum

Belgeyi yayınlayan; Hüseyin Avni Çavdaroğlu Edirne valisi devletlü sami paşa hazretlerinin mührüyle MEMHUR olarak bil vürud fi 17 nisan 72 tariihiyle meclis-i valaya ita buyrulan meclis-i kebir mazbatası mealinde Çorlu kazası müdürü bulunan abdülkadir ağanın umur-ı memuresinde rehavet ve betaini bazı mertebe uygunsuzluk tekevvununu istilzam eylemiş olduğundan azliyle yerine vekaleten gönderilen sabık pınar hisarı kazası […]

Edirnede ezan sesleri.Yazar: Cengiz Bulut | Genel | 15 Tem 2014 | 0 Yorum

Edirne tarihinde bu gün, 16 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Genel | 15 Tem 2014 | 0 Yorum

S.N. Tarih Konu 1 M:27 Temmuz 1634 Perşembe IV.MURADIN İSTANBULA DÖNÜŞÜ Türü M:27 Temmuz 1634 Perşembe Notlar Sultan IV.Murat üç ay kaldıktan sonra Edirneden İstanbula dönmüşdür. 2 H:1050 Rebiul ahir-M:1640 Temmuz HASAN DEDE Türü H:1050 Rebiul ahir-M:1640 Temmuz Notlar Selimiye yakınında Ali paşa tekgesi Şeyhi Mehmed efendinin vefatiyle yerine Hasan dedenin atanması. 3 H:20 Muharrem […]

Edirne Tarihinde bu gün 15 temmuzYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 15 Tem 2014 | 0 Yorum

S.N. Tarih Konu 1 Temmuz 1538 BAĞDAT SEFERİ Türü Temmuz 1538 Notlar Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferine bu tarihde Edirneden çıkmıştır. 2 H:27 Safer 976-M:Temmuz 1568 SELİMİYE CAMİ’İ Türü H:27 Safer 976-M:Temmuz 1568 Notlar Edirne eski sarayının teberdaran dairesi yerine (Kavak meydanında) Selimiye cami’inin yapılması (eski bir söylentide 975/1567 de başlanması) 3 H:1004-M:28 Temmuz 1595 […]

30 Ağustos 1913 HavsaYazar: Cengiz | İlçelerimiz, Osmanlı Dönemi, Resimler | 14 Tem 2014 | 0 Yorum

Pier Loti nin çektiği ve makalesinde kullandığı fotoğraf.   Kaynak : Tufan Baş

Edirne tarihinde bu gün; 14 TemmuzYazar: Cengiz Bulut | Genel | 14 Tem 2014 | 0 Yorum

S.N. Tarih Konu 1 H:Şevval 830-M:Temmuz 1426 EMİR AHMET BEY Türü H:Şevval 830-M:Temmuz 1426 Notlar Kale içinde kuru çeşme mahallesinde Ehmal paşa (halen çelebioğlu mescidi) cami’i banisi Hasan paşa bin Emir Ahmet bey çelebi’nin ölümüyle zindan altında tatarhan kabristanına defni. 2 H:879 Rebiul evvel-M:1474 Temmuz MAHMUT PAŞA Türü H:879 Rebiul evvel-M:1474 Temmuz Notlar Taşlık cami’ini […]

Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’ne dönüştürüldü.Yazar: Cengiz Bulut | Genel | 14 Tem 2014 | 0 Yorum

Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi’nin, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’ne dönüştürüldüğü belirtildi. Okulun ismiyle birlikte müfredatında da önemli değişikliklerin olduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “İlimiz Anadolu Öğretmen Lisesi, Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve Valimiz Sayın Dursun Ali Şahin’in girişimleriyle Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’ne dönüştürülmüştür.” Bilgisini verdikten sonra Edirne […]

Translate

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Edirne Kitaplığı Kataloğu

e-mail Üyelik Sistemimiz

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

.

İstatistik

  • 693203Toplam okunan:
  • 271Bugün okunanlar:
  • 15401Aylık okunma:
  • 365591Toplam ziyaretçi:
  • 201Bugün kü ziyaretçiler:
  • 1Şu anda online olan ziyatçiler:

Ziyaretçi Haritamız

Edirne Hava Durumu

Mynet

Edirne Tarihi E-Mail Girişi