Bulgar Tayyaresinin Edirne’ye Geldiği;18 Teşrin-İ Evvel Sene 328 (1912)

*(Resim Cemil Gürleyik Arşivi)

Bulgar Tayyaresinin Edirne’ye Geldiği
18 Teşrin-İ Evvel Sene 328 (1912)

Dakika Saat
0 4
30 11
20 7

18 Teşrin-İ Evvel Sene 328 (1912)

İlan Attığı

16 Tesrin-İ Sani Sene 328 İkincisi Yas Tepeden 12 Toplardan 2 Aded Gülle Attılar.
Gayet Yakın Patladı. Şarapnelden Kaçmağa Mecbur Olduk.

17 Teşrin-İ Sani Sene 328 (1912) Hava Sisli

Edirne’den Dersaadet’e Mecruhların Gittiği Son Tren. 13 Teşrin-İ Evvel Sene 328 (1912) / 14. Gecesi

3. Kolordu-yı Osmani’de Kara Hisar Fırkasının Bozulup Kırk Kilisenin Sükût Ettiği Ve 3. Kolordunun Rüc’at Ettiği. 16 Teşrin-İ Evvel Sene 328 (1912)

Edirne Kalesinin Muhasara Olduğu. Fi 18 Teşrin-İ Evvel Sene 328 (1912)

***

Fi 18 Teşrin-İ Evvel Sene 328 (1912)

Bulgar uçağının attığı Davet-İ İlan

Biz Bulgarlar Nefret Ve Kin Şayan Ve Tedbirsiz Osmanlı Hükümetiyle Muharebe Ediyoruz. Biz Müslüman Ahalisine Karşu Değiliz. Malumunuz Oldun Ki Bizim Arzumuz Kan Dökmek Değildir. Biz Sizi Zalim Ve Gaddar Ve Merhametsiz Osmanlı Hükümet Adamlarınızdan Kurtarmağı İstiyoruz. Gördüğünüz Gibi Sizin Komşularınız 4 Devlet 4 Taraftan Sizin Memleketinizi İstila Ettiler. Kırkilise Çoktan Bulgar Askerlerin Elindedir.
Babaeski, Lüleburgaz, Dimetiko, Üsküp, Piriştine, Nurokob, Komanva, Alason Ve Daha Çok Şehirleri Çoktan Alındı. Edirne Her Bir Taraftan Muhasara Olundu.
İstanbul Tarafından Da Kesildi. Edirne’ye Hiçbir Taraftan Yardım Gelemeyeceğini Haberiniz Olsun. Böyle Ken Kan Dökülmeye Lüzumu Var Mı?Bu Kan Neye Yarayacak? Hakkaniyet İçün Mi Yoksa Sizin Haydut Ve Zalim Hükümet Adamlarınız Mı İçün Mi Edirneye Karşu 1000 Top Bulunuyor? Eğer Ki Edirne Teslim Olmazsa Bütün Bütün Harab Ve Dar-I Perişan Olacaktır. Ahaliye Yazık Değil Mi?

Fi 18 Teşrin-İ Evvel Sene 328. Pencşenbe Günü Bulgar Teyyaresinin Attığı İlandan.

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest