16 Teşrin-i Evvel sene 331

16 Teşrin-i Evvel sene 331

Vesika Numrosu : 683
Edirne Karaağaç Ahz-ı Asker Şubesi Riyaseti
Hane : 29

Edirne Kazasının Sultan Bayezıd Mahallesinden Hacı Ahmed oğlu Mehmed
Tevellüdü : 292

Balada künyesi muharrer merkumun hastalığına binaen Ahz-ı asker heyet-i sıhhıyesinin ita ettiği vesikada mahfuz Fi 5 teşrin-i evvel sene 331 tarih ve 323 numrolu raporu mücebince hizmet-i gayr-i müsliha edilmekle işbu vesika yedine i’ta kılındı.

Edirne’de Karaağaç Ahz-ı asker şubesi reisi Binbaşı namına.
Katib

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest