Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği Edirne'de işsizliğin önlenmesi ile ilgili proje hazırladı..


Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği Olarak Edirne’de işsizliğin önlenmesi ile ilgili proje hazırladık..
Edirne’de işsizliğin önlenmesi için neler yapılabilir?

Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği olarak “Edirne’de işsizliğin önlenmesi” içerikli bir proje hazırlayarak kamuoyunun görüşlerine sunduk.
Kamuoyunun konu hakkında ki fikri ve fiili desteklerini bekliyoruz.
Projenin adı : Edirne’de işsizlik nasıl önlenir?
2.
Projenin süresi : 5 yıl.
3.
Uygulayıcı kuruluşlar :
1. Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
2. Edirne Belediye Başkanlığı
3. İşkur Edirne İl Müdürlüğü
4. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı
5. Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı
6. Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı
7. Edirne Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı
8. Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
9. Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü
10. Edirne Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü
11. Edirne Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğü
12. Edirne Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü
13. Edirne Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
14. Edirne İmkb Serhat Kız Teknik Lisesi Müdürlüğü
15. Edirne İmkb Serhat Meslek Lisesi Müdürlüğü
16. Edirne Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü
17. Edirne Kız Teknik Lisesi Müdürlüğü
18. Edirne Merkez Anadolu Teknik Lisesi Müdürlüğü
19. Edirne Milli Piyango Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü
20. Edirne Milli Piyango Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü
21. Edirne Teknik Lisesi Müdürlüğü
22. Edirne Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü
4. Projenin kısa tanıtımı : 22 kurum ve kuruluşun ortak organizasyonu ile plan dâhilinde eğitilen işsizlerin kurslar neticesinde elde ettikleri becerilerin değerlendirilmesi için mutlaka bir pazarlama kooperatifi çatısı altında üretimlerinin pazarlanmasının sağlanması gerekmektedir. Hâlihazırda böyle bir uygulama yapılmadığından kursları bitirenlerin elde ettikleri el becerileri ile yaptıkları üretimleri pazarlama imkânı bulamadıklarından öğrendikleri hobi olarak kendilerinde kalmaktadır.
En önemli sorun üretimlerin pazarlanması gerekliliğidir. Bunun için mutlak bir pazarlama kooperatifi kurularak ürünlerin pazarlanması gerektiğidir.
5. Projenin kısa ve uzun vadeli amaçları:
Kısa vadede: kursları bitirenlerin kendi işinin sahibi olacağından devlet kapısını kazanç kapısı görüp iş için aşındırmayacağı gibi özel sektörde de iş bulamayınca bu sefer maddi ve sağlık yardımı için devlet kapısına son bir çare olarak başvurmaktan kurtulmuş kendilerine güvenleri artmış olacaktır.
Uzun vadede: Uzun vadede ise üretimler dolaylı yönden bir devlet geliridir. Ülke ekonomisine iç piyasaya yapılacak satışlar sonucunda ödenecek vergiler ile katma değer sağlanmış olacaktır. Yurt dışına yapılacak ihracatta ise çifte kazanç elde edilmiş olacaktır. Devletin vergi kazancı olacağı gibi dış ticaret dengesine de katkısı olacaktır.
6. Projenin gerekçesi : Edirne nüfusu 400 bin civarında Bölge istatistik kurumu verilerine göre bunun (% 13,5) 54000 kişisi işsiz bulunmakta. Bu azımsanamayacak bir rakamdır. 2009 yılında Edirne ilinde 12 bin kişinin üzerinde şahıs işsizlik nedeni ile özellik Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerine göç etmiş bulunmaktadır. Bir ailenin iş için yerleşik düzenini bozup göç etmesinin ne kadar zor olduğunu bilmemiz gerekir. Bu göçe rağmen yine de Edirne ilinde işsizlik % 13,5 olup, bu işsizler için sadece Edirne İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 2009 yılında 2.687.897,40 TL. den öğrencilere yapılan 786.575,95 TL. lık yardım düşüldükten sonra işsiz fakirlere 1.901.321,45 TL. yardım yapılmıştır. Edirne de işsizlik nasıl önlenir projesi ciddi şekilde uygulandığında bu sorunlar büyük oranda çözülmüş olacaktır.
7. Eğitim ve üretim konuları neler olabilir:
a. Buldan veya şile bezi olarak adlandırılan pamuklu dokuma çeşidi özellikle gelişmiş ülkeler tarafından tercih edilen bir kumaş çeşididir. Bu dokuma doğrudan pazarlana bileceği gibi, hazır giyim, hatta dikilen konfeksiyonlara yapılan işlemler ile pazarlanma imkânı bulunmaktadır. Bunun ile ilgili dokuma tezgâhlarının maliyeti 1.600 TL. dır.
b. Havlu dokumacığı, modası geçmeyen bir dokuma çeşididir. Örneğin Denizlinin Buldan ilçesinde evlerde dokunan havlular yine burada kurulmuş olan pazarlama kooperatifi vasıtası ile yurt içi ve dışına pazarlanmaktadır.
c. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde üretilen sındırgı kilimlerinin üretimini Edirne ili bazında da yaygınlaştırılması mümkün.
d. Şarköy kilimi adı altında dünyaca ün yapmış kilimler üretilebilir.
e. Uşak kilim ve battaniyeleri ile ün salmıştır. Bu dokuma türünün de Edirne de üretilmesi mümkündür.
f. Kütahya’nın Simav ilçesinde el halısı dokumacığı yaygın olup yine burada kurulmuş olan halıcılık kooperatifi tarafından yurt içi ve dışında pazarlanması yapılmaktadır.
g. Edirne’ye özgü ağaç oymacılığı yapılarak yine yapılan ağaç oymacılık işlerine Edirne’ye özgü motifler işlendiğinde Edirne’ye gelen turistlerin beraberlerinde götürecekleri hediyelik eşyalar üretilebilir.
h. Minyatür bebeklerin Edirne yöresi hatta Osmanlı dönemi giysileri giydirildiğinde turistler için tercih edilecek hediyelik eşyalar üretilmiş olacaktır.
ı. Edirne’ye özgü seramik hediyeliklerin yapılmasına hız verilmelidir.
i. Edirne turizmde devamlı yükseliş gösteriyor. Hatta Edirne’nin geleceği turizmde diye biliriz. Ne yazık ki hâlihazırda Edirne’de turiste hizmet eden mekânlarda nitelikli eleman bulunmayıp sıradan kişiler ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Öyle ki Edirne esnafı dahi müşterisine nasıl davranacağını bilmemektedir. Bu yönde de kurslar açılarak nitelikle eleman yetiştirilmelidir.
j. Girişimcilik kursu açılması ile kişilerin bilinçlendirilmesine özellikle önem verilmeli.
Yukarıda örnek olarak belirttiğimiz üretimleri çok daha genişletmek mümkündür. Ne kadar çok çeşitli üretim o kadar çok iş ve gelir demetidir.
8. Projenin hedefine nasıl ulaşacağı: Yukarıda 3. madde de belirttiğimiz kurum ve kuruşların Edirne Valisi başkanlığında bir araya gelerek proje ciddi şekilde tartışılmalı. Öncelikle açılacak kurslar belirlendikten sonra en önemlisi pazarlama kooperatif kuruşlarından sonra il ve ilçelerde valiliğin, kaymakamlıkların veya belediye başkanlıklarınca temin edilecek perakende ve toptan satış yerlerinde satışların gerçekleştirilmesi bu satışlar; perakende, yurt içi ve yurt dışı toptan satışlar şeklinde organize edilmelidir. Kısacası Edirne’de küçük üreticiler kooperatifler birliği kurulması gerekmektedir.
Not: İzmir’in ödemiş ilçesi Küçük El Sanatları Kooperatifi, Denizli’nin Buldan ilçesi Havluculuk Kooperatifi ve Kütahya’nın Simav ilçesi Halıcılık Kooperatifinin başarılı çalışmaları incelene bilir.
Sonuç: Dokuma kurslarında bir sene içinde 1.500 kişinin eğitimden geçirilmesi ve diğer kurslarda da 1.000 kişiye kurs verilmesi ile toplam 2.500 kişi eğitilmiş olur. Eğitilen her kişinin de bir öğretici olarak çevresinde ki kişileri eğiteceğini düşündüğümüzde 5 yılsonunda meslek sahibi olmayan bir kişinin dahi kalmayacağı matematiksel hesaplar göstermektedir.
Devletin; işsiz ve yoksullara hibe olarak verdiği yardımın, kurslar sonunda, kursiyerlere makine alımı ve sermaye olarak, borç vermesi, borçların zaman içerisinde geri ödenmesi ile bu paralar devletin kasasında kalmış olacaktır.
Yönetim Kurulu Üyeleri…… Dernek Başkanı Sami Gültekin
Dr. Selçuk Köse………….
Özlem Erol
Cengiz Bulut
Göktuğ Dermenci

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest