Dârüleytâm'lar (1914’te, yetim ve öksüz kalan çocukları korumak amacıyla açılan yurtlar.)

İttahat ve Terakki Dârüleytâm’ı
Şehitlerin çocuklarını okutmak üzere Birinci Cihan Harbi yıllarında Kıyık’daki Arif Paşa konağında açılan İttehat ve Terakki Dârüleytâm’ı , bir kış gecesi binanın yanması üzerine şimdiki Ticaret Lisesi binasına intikal ettirilmiş ve 1918 de Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Kaleiçi’ndeki Asım bey Dârüleytâm’ı ile birleştirilmiştir.
Asım Bey Dârüleytâm’ı
1916 Yılında Ermeni’lere ait olan şimdiki Kız Enstitüsü ile Şehit Asım Bey İlkokulu’nun işgal ettikleri binalarda açılan Asım Bey Dârüleytâm’ı , Mondros Mütarekesi’nden sonra Ermeni’lerin tekrar Edirne’ye dönmeleri ile binaları tahliye etmek mecburiyeti hasıl olmuş, bu defa Dârüleytâm Arpakervan’daki Sanayi kışlasına intikal ettirilmiştir. Bir süre burada öğretime devam eden okul Yunanlılar’ın Edirne’yi işgali üzerine kapatılmış, ve sayıları pek az kalan öğrenciler de İstanbul Dârüleytâm’ına gönderilmiştir.
Mustafa Necati Erkek Yatılı Okulu
1930 da Karaağaç’taki eski Küçük Zabit Okulunda açılmıştır. İlk öğrencileri Kayseri’den getirilen kimsesiz çocuklardır. 1933 yılında Gazi Paşa Kız yatılı okulu ile birleştirilerek  1937 yılına kadar faaliyet göstermiştir.
Gazipaşa Kız Yatılı Okulu
Edirne Kız İlköğretmen Okulu’nun şimdiki binasına intikallerinden sonra 1930 yılında Harbiye binasında açılmıştır. İlk öğrencileri İstanbul’dan getirilmiştir. 1933 yılında Harbiye binasını boşaltmak durumu hasıl olunca, okul Karaağaç’taki Mustafa Necati Okulu ile birleştirilmiş ve 1937 de mevcut öğrenciler İstanbul’a nakledilerek okul kapatılmıştır.

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest