İkinci Meşrutiyet İlanından Önce EDİRNE'de Faaliyet Gösteren Rüştiyeler.. (Ortaokul)

Askeri Rüştiye
Askeri İdadi’ye bağlı olarak 1302 tarihinde Filyokuşu civarında araplar hanı mevkiinde inşa  edilmiştir.
Talatpaşa asfaltı üzerinde olan bina dört dershane, dört oda ve bir korakolhane yi ihtiva etmekteydi.
Halen Kurtuluş İlkokuludur.
Not:Yazının Daktiloya alındığı tarih itibariyle.
Mülki Rüştiye
İlkönce Horozlu Medresesinde açılmıştır. Bilahare bu medrese ihtiyacı karşılamadığından Ahi Çelebi İlkokulu Rüştiye’ye çevrilmiştir.
1300 yılında Rüştiye olarak yeniden inşa edilen şimdiki Merkez Ortaokulu binası  13003 de İdadi’ye çevrilince yeni bir rüştiye açılmasına zaruret hasıl olmuş, Edirne Belediyesi karşısında, yakın zaman kadar Gazi İlkokulu olarak kullanın bina Edirne’nin Yunanlı’lar tarafından işgaline kadar Rüştiye okulu  olarak kullanılmıştır.
Bu bina halen istimlak nedeniyle yıkılmış bulunmaktadır.
Ziraat Okulu
1879 da İslahane Adile Horozlu bayırında açılan Edirne Sanat Okulu iki ayrı bölüm halinde faaliyete geçirilmiştir: Ziraat ve Sanatlar.
Ziraat bölümü için, vaktiyle ikini Sultan Selim’in yaptırdığı saray kullanılmıştır. Daha sonrada yanmıştır. Bu işe sarayın bahçesinde kurulan Numune Çiftliği tahsis edilmiştir.
Burada uzun yıllar faaliyet gösteren okul Yunan işgalinde kapanmış ve Cumhuriyet Devrinde  Orta Ziraat Okulu olarak şimdiki Asri cezaevenin batı kuzeyindeki Merkez hastanesi binasında tekrar açılmıştır. Bu okuldan mezun olan gençlerin bir kısmı ziraat hizmetlerinde çalıştırılmıştır, bir kısmı da Öğretmen Okulu imtihanını vererek  ilkokul öğretmeni olmuşlardır. Okul sonra bizce bilinmeyen nedenlerden dolayı kapatılmıştır.
Süvari Hukuk Zabit Okulu
1305 yılında Muşir  Veysel Paşa tarafından Karaağaç’ta hastane olarak yaptırılan bu bina, Balkan savaşından önce süvari küçük zabit okulu olarak faaliyet göstermiş, Balkan savaşında yine hastane ye çevrilmiştir.
Cumhuriyet devrinde, önce Mustafa Necati yatılı okuluna tahsis edilen bina, okulun lavından sonra, köy öğretmeni yetiştirmek üzere açılan kursların hizmetine verilmiş ve 1851 den itibaren Göçmenhane olmuştur. Bina halen askeri kışla olarak kullanılmaktadır.
 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest