Dârüleytâm'lar (1914’te, yetim ve öksüz kalan çocukları korumak amacıyla açılan yurtlar.)

İttahat ve Terakki Dârüleytâm’ı Şehitlerin çocuklarını okutmak üzere Birinci Cihan Harbi yıllarında Kıyık’daki Arif Paşa konağında açılan İttehat ve Terakki Dârüleytâm’ı , bir kış gecesi binanın yanması üzerine şimdiki Ticaret…

Detaylar »

İkinci Meşrutiyet İlanından Önce EDİRNE'de Faaliyet Gösteren Rüştiyeler.. (Ortaokul)

Askeri Rüştiye Askeri İdadi’ye bağlı olarak 1302 tarihinde Filyokuşu civarında araplar hanı mevkiinde inşa  edilmiştir. Talatpaşa asfaltı üzerinde olan bina dört dershane, dört oda ve bir korakolhane yi ihtiva etmekteydi….

Detaylar »

İkinci Meşrutiyetin İlanından Önce EDİRNE'de Faaliyet Gösteren İlkOkullar

Erkek Okulları Numunei Terakki (Kadirhane Sokağinda) Burhani Terakki Darulirfan (Şimdiki Yusufhoca İlkokulu) Hamidiye (Kaleiçi’nde) Taşmektep (Kirişhan’de) Ayşehatun Mektebi (Ayşekadın’da) Taşlık Mektebi (Taşlık’ta) Karabulut Mektebi (Meydan Mahallesi’nde) Selimiye Mektebi (Selimiye Civarında)…

Detaylar »

Edirneli GÜFTÎ Ali

GÜFTÎ (ö. 1088/1677) Dîvan şairi ve şuarâ tezkiresi yazarı. Edirne’de doğdu. Asıl adı Ali olan şairin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Tahsilini Edirne’de yaptıktan sonra 40 akçe ile müderris olmuş,…

Detaylar »

Pin It on Pinterest