Edirne Belediye Başkanı Ekrem Demiray

EDİRNE’DE İLK BORU İÇİNDE BASINÇLI SU YOLLARI’nı yaptıran ve BORULU SU YOLLARI’nı yaptırır iken ; MODERN YANGIN KAPAKLARI yaptıran EDİRNE BELEDİYE REİSİ (EKREM DEMİRAY) (1930 – 1935) arası. Yangın sırasında,…

Detaylar »

Edirne Belediye Başkanı Dilaver Bey

Dilaver Bey; Napolyon’u (Mısır – Akka) da yenilgiye uğratan ve Mısır’dan çıkaran, Cezzar Ahmet Paşa’nın torunudur. Edirne’de 1865 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Filibe Nazırı Hüseyin beyin oğlu Mustafa beydir. Ailesi…

Detaylar »

Edirne Elektrik Santrali (Fabrikası)

1930’da İtalyan Marelli Şirketi tarafından kurulmuş ve işletilmeye başlamış olan fabrika kentin gereksinimi elektrik enerjisini üretmek üzere inşa edilmiştir. Fabrikaya bağlantılı 6 adet trafo üzerinden kente elektrik dağıtımı başlatılmıştır. Bina…

Detaylar »

Edirne'de sahipsiz bir mezarlık – Zehrimar Mezarlığı ve Camii si

Edirne’de  bir mezarlık 15-20 belkide 30 mezar, kalabalıklar içerisinde yapayalnız ve sahipsiz. Yanından geçip duruyoruz görmeden, şehrin tam ortasında üstelik. Muhteşem Sinan’ın ustalık eseri, Unesco  dünya kültür mirası Selimeye’nin gölgesinde, yemişken…

Detaylar »

Hıristiyan Mezar Taşları

Resmi görülen mezar taşının üzerinde terazi sembolü bulunmaktadır. Hıristiyan mezarlarında ölen kişinin mesleğine dair bir sembol mezar taşının üzerine nakşedilir. Terazi sembolü bu mezar taşının bir esnafa ait olduğunu göstermektedir….

Detaylar »

1936 yılı Kanunla Şekli belirlenmiş TÜRK bayrağının İlk örneklerinden

Cumhuriyet devrinde ilk defa olarak 29 mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı kanunla Türk bayrağının şekli ve nispetleri belirlenmiştir, bu sancak o yıllardan kalmadır. Kaleiçi eski konaklarının birinde bulunmuştur.

Detaylar »

İnas Fatih Sultan Mehmet İptida-i Mektebi

İnas Fatih Sultan Mehmet İptida-i Mektebi 1890 – 1908

Detaylar »

Maarif Salname Kayıtlarına Göre Edirne Medreseleri

Rumi 1316 Miladi 1900 Maarif Salname Kayıtlarına Göre Edirne Medreseleri Bu salname’de öğrenci sayılarınında belirtilmiş olması oldukça ilginçtir. Listede 22 Adet EDİRNE merkezde bulunan medreseler sıralanmıştır. Medrese ismi, yeri ve…

Detaylar »

Caleb Afendopolo

Caleb Afendopolo, Edirne’de 1430’dan önce doğup bir süre Belgrad’da yaşayan ve İstanbul’da 1499’da ölen birçok alanda ihtisas yapmışYahudi bir bilimadamıdır. Samuel HaRamati’nin kardeşi, Judah Bali ve Karay cemaatinin hahamı ve Elijah Başyazı’nın kayınbiraderi ve havarisiydi. Bir Paris yazıtında, özel dersler vererek…

Detaylar »

Joseph Halévy

Joseph Halévy, (d. 15 Aralık 1827, Edirne) – (ö. 1917) Osmanlı doğumlu Yahudi-Fransız Oryentalist ve seyyah. En önemli çalışmasını,  hiçbir Avrupalının ayak basmadığı topraklarda Sabai yazıtlarını bulmak için Yemen’de hazırladı; sonuç olarak 800 yazıtlı değerli bir koleksiyon sundu.

Detaylar »

Pin It on Pinterest