TBMM 1. dönem Edirne milletvekilleri

Cafer Tayar Eğilmez

Cafer Tayyar Eğilmez.
(d. 1877, Priştine – ö. 3 Ocak 1958, İstanbul)
Türk asker ve siyaset adamı.
Trakya bölgesi Kuva-yı Milliye yöneticisi ve milletvekili.
Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında önemli
görevler üstlenen ve Milli Mücadele Dönemi’nin
“Trakya Milli Kumandanı” olan Cafer Tayyar Paşa,
1877’de Kosova Vilayeti’ne bağlı olan Priştine Sancağı’nda doğdu. “Çolakoğulları” lakabıyla tanınan Anadolu kökenli bir ailedendir.
Hayatı hakkında daha geniş bilgi için tıklayınız .

Kazım Karabekir Paşa

Kazım Karabekir Paşa
15 Ekim 1922’de Ankara’ya gelen Kâzım Karabekir, Edirne Milletvekili sıfatı ile 30 Ekim’den itibaren meclis çalışmalarına devam etti.
17 Şubat 1923’de Türkiye’de ilk defa toplanan İzmir İktisat Kongresine başkanlık yaptı ve 29 Haziran 1923’de TBMM’nin İkinci Devresi’nde İstanbul Milletvekili seçildiği dönemde; Doğu Cephesi komutanlığı görevini de fiili olarak devam ettirmekte idi. 21 Kasım 1923’de “Milli Mücadelemizde Siyasi ve Savaş Yararlılığı” görülenlere verilen yeşil ve kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Kâzım Karabekir Paşa 21 Ekim 1923’de “1.Ferik” (Orgeneral) rütbesine yükselerek, son askeri görevi olan I. Ordu Müfettişliğine atandı. 26 Ekim 1924’de bu görevinden istifa ederek sadece siyasi alanda faaliyet gösterdi.
 
Faik Kaltakkıran

 
Faik Kaltakkıran
1870 yılında Edirne’de doğdu. İttihat ve Terakki Fırkası’na girdi. 1908-1919 yılları arasında Meclis-i Mebusan’da Edirne mebusluğu yaptı. Mondros Mütarekesi’nin ardından Trakya bölgesinde Kuvayi Milliyeçalışmalarına katıldı. 12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında yine Edirne mebusu seçildi. 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal eden İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü. 31 Temmuz 1920’deTBMM 1. Dönem Edirne milletvekili olarak meclise girdi. 16 Mayıs 1921’de TBMM ikinci meclis başkan vekilliğine seçildi. 1923’ten sonra birkaç kez daha Edirne milletvekili olarak meclise girdi. 1948’de öldü.
 
 
 
 
 
 
 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest