Osmanlı'da İlk Türkçe Telgraf – 1856

Telgraf

 Mustafa Efendi Edirne Telgraf Müdürü olarak buradan İstanbul’a 28 Şaban 1272 Cumartesi günü saat 3,30’da ilk Türkçe telgrafı çekti.

Mustafa Efendi tarafından İstanbul Merkezi’nde Telgraf Müdürü Mehmet Efendiye çekilen bu bir numaralı telgraf 128 kelimeden ibarettir ve metin şu şekildedir,
Numara: 1, Kelime: 128, Tarih: 28 Şahan 1272. Gün ve saat: Cumartesi, 3,30.

[adsenseyu1] “Pencüşenbih günü saat 4.’ten Cuma günü saat 7 ye kadar bizim (yani Edirne) makinaları asla işlemediğinden Pencüşenbih günü İstanhul’dan gönderilecek olan beş kıt’a Türkçe tdgrafnameleri yevm-i mezkürda alm.ak mümkün olamayub bu tclgrafnameleri ertesi Cuma günü almak üzere sahahtan akşama. kadar Telgrafhane’de beklemiş isem de kullarına İstanhul’dan hiç bir işaret zuhur etmeyüh saat 7’de makinalar işlemeye başladıkta zikrolunan telgrafnameler Fransızca yazılarak mahanıerine gönderildi. Lakin bunların zeyline yazılmak üzere Mösyö De Lusson tarafından Cuma günü Mösyö Nohlet’ye bir kağıt zuhur etti ki, Peneüşenhih günü hu telgrafnamder Türkçe yazılacak idiyse de Devlet-i Aliyye memurlarının adem-i maharetlerinden dolayı yazılamayuh taahhur (eylediğinden yine Fransızca yazıldı deyu keyfiyetin ilim olunması iş’ar kılınmıştır. Hal,buki makinaların işlemediğİ burada bulunanların me~huclu olup hi-gayr-ı hakkın Mösyö De Le muson’un bu vechile ilan-ı keyfiyet ettirmesİ layık olmadığından Mösyö Noblet tarafından keyfiyet ilan olunmadı efendim.”
Fi 28 Şaban 1272
Mühür: Mustafa kulları
kaynak; http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/731/9324.pdf

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest