Ülkemizde Telsiz Teknolojisinin kullanımına Başlanması 04.01.1905


Antalya-Gelemiş (Patara) ve Derne-Libya’ya 1905 yılında kurulan ilk telsiz istasyonlarında kullanılan teçhizat.

.

Antalya ve Derne’de kurulan telsiz istasyonlarında görevlendirilen ilk Türk Telsizcileri Emirganlı Hasan ve Cihanoğlu Tevfik Beyler.

1912 yılında Marconi tarafından İstanbul-Okmeydanı’nda kurulan Telsiz Verici İstasyonunda kullanılan toplam 42 KW gücündeki dinamolar.


1912 yılında İstanbul-Okmeydanı’nda kurulan Telsiz Verici İstasyonunda kullanılan ve 600-1000 metre dalga boyunda yayın yapabilen spark (şimşek) tipi vericiler.


1912 yılında telsiz istasyonu tesis edilen ilk gemimiz(Hamidiye Kruvazörü)

İlk Telsiz Kanunu

Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla telsiz haberleşmesi önem kazanmış olup ilk yasal düzenleme 1914 yılında kabul edilen ‘’İnşaat-ı Elektrikiye Vasıtasıyla Telsiz Telgraf ve Telsiz Telefon Kanunu”dur.
Kaynak : http://www.coastalsafety.gov.tr/default.asp?id=2&sid=128&lng=

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest