Ruslar 31 Ocak 1878 Yılında Edirne Sarayında

 31 Ocak 1878 Yılında Edirne Sarayında, Grand Dük Nicholas,General Nelidow ve Namık Paşa
anlaşma masasında…
Bu anlaşma esnasında  Rus orduları başkumandanı Grandük Nikola, mütâreke için şu ağır şartları ileri sürdü:
1-Bulgaristan’a muhtariyet verilecek.
2-Karadag’in istiklâli kabul edilecek ve son harplerde elde ettigi topraklar kendisine verilmek suretiyle hudut tesbit edilecek.
3-Romanya ve Sirbistan’in istiklâlleri tasdîk olunacak ve her iki devlete arazi verilip hudutlari tesbit edilecek.
4-Bosna-Hersek’e muhtariyet verilecek.
5-Rusya’ ya, nakit veya arazi terki suretiyle harb tazminatı verilecek.
6-Bogazlarda Rus haklarının korunması, Pâdisâh ile Çar arasında yapılacak müzâkere ile kararlastırılacaktı.
Bu esaslarin kabulünden baska, barış esaslarının vasıtasız olarak Ruslarla müzâkere edilmesi için bir Osmanlı murahhas hey’eti Odesa’ya veya Sivastopol’e gidecekti.
Mütâreke şartları kabul edilince harb harekâtı  durdurulacak, te’minât olarak; Vidin, Rusçuk, Silistre ve Erzurum kaleleri Türkler tarafindan boşaltılacak, müzâkereler devam ettiği müddetçe bu kalelere Rus askerleri yerleştirilecekti.
Türk murahhas hey’eti, bu ağir şartları ilk önce kabul etmeyerek, hafifletmek ve değiştirmek için çok uğraştı. Fakat Ruslar, şartları  kabul edilmedigi takdirde, istanbul üzerine yürüyeceklerini kesin bir dille bildirince, 31 Ocak 1878′de mütâreke ve barış esasları andlasmasi Edirne’de imzalandı.
 
 
 
 
[adsenseyu4]
 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest