Selimiye Camii Minareleri Yapısı Özellikleri ve Söylenceleri

Selimiye'nin kuzey doğu ve kuzey batısındaki minarelerine resimde görüldüğü gibi üç ayrı merdivenle üç ayrı yoldan çıkılır.

MİMAR SİNAN DER Kİ: ESKİDEN BİNA OLUNAN ÜÇŞEREFELİ BİR KULE GİBİDİR. GAYET KALINDIR: AMA, BUNUN MİNARESİ HEM NAZİK VE ÜÇER YOLLU OLMAKLA GAYET MÜSKİL OLDUĞU UKALAYA MALUMDUR.
Sinan şöyle sürdürür:
Davudi sesli güzel hafızlar toplanır,
Servi ağacının üstüne yuva kurmuş kumrular.
Dört minareden daima neva ve pençgah makamıyla;
Bülbül gibi bu gül bahçesine davet ederler herkesi.
Dört sütunu doğrusu bu İslam evinin dört direğidir,
Dört minare arasında o kubbe bilge yol gösterici.
Minare oldu sandılar melekler gökkuşağı,
Dokuz kat gökten yüksek olunca minaresi.
Halkın gözünü kamaştıran altın Alemi,
Yansıtır herkese nurlu bir ışık huzmesi.

[adsenseyu1]

Selimiye Minare Kesiti.

Özellikleri:

Minareler merkezi bir planı vurgularken, yapıya dikeylik özelliği de katarlar.

Dört minare de (alt gövdelerde) 380 cm. çapında, külaha kadar 70.80 m. külah ve alem dahil 85 m. yüksekliğindedir.

Temelleri 22,73 m. derine iner.

Selimiye’den yüksek tek minarenin Hindistan Delhi’deki Kutb-i Minar olduğu bilinir.

Ancak Kutb-Minar Selimiye minarelerine göre çok kalındır.

Selimiye Cami avlusunun kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerindeki minarelerin üçer merdivenleri vardır.

Birinci merdivenle birinci ve üçüncü şerefelere…

İkinci merdivenle ikinci ve üçüncü şerefelere…

Üçüncü merdivenle ise; doğrudan doğruya, üçüncü şerefeye çıkılır.

Fakat ilginç bulunan şey, üç ayrı kişinin, ayni zamanda söz konusu üç yoldan tırmanmaktayken birbirlerini görmeksizin bu işi gerçekleştire­bilmeleridir.

Güneydoğu ve güneybatı köşelerdeki minarelerde şerefelere tek minarelerle ulaşılır.

Minareler kubbeyi takviye eden bir rolü de üstlenmişlerdir.

Kapıları dışarı açıktır.

Şerefeler o dönemin klasik üslupta şebekeli korkulukları ile süslüdür.

Minareler kesme taştan yapılmıştır.

Önde olan iki minarenin taş oymaları çukurdur; arkadakilerin kabarık… Ondekilere dişi, arkadakilere erkek minare adı verilir.

Dişi minarelerin önde oluşu, Türklerin kadına gösterdikleri saygının simgesi olarak yorumlanır.

SELİMİYE MİNARELERİ VE YILDIRIM

Selimiye minareleri değişik zamanlarda yıldırımlara ma­ruz kalmıştır.

1580’de güneydoğudaki minareye yıldırım İsabet etmiştir.

1605’te güneydoğu ve güneybatı yönlerindeki minareler yıldırımdan zarar görmüş; üçüncü şerefeden yukarısı yeniden ya­pılmıştır.

1614’tekuzeybatıdakine…

1629’da yine aynı iki minare­ye…

1860’ta öndeki sağ minare­ye…

1962’de ayni minareye…

Güneydoğu ve kuzeydoğu minareleri 1966’da ikinci şerefe­den itibaren onarım görmüştür.

27.07.1930 günü saat 17’de Edirne’de yaşanan bir kasırgada minarelerin külahları kopmuştu.

MİNARE SÖYLENCELERİ

Kuşkusuz Selimiye minareleri; hakkında en çok söylence olan bölümlerdendir.

Örneğin, derler ki; “minare uzunluğu ile arsa uzunluğu tamamen aynıdır.”

Fakat bununla bitmez…

MİNAREDEN MİMAR SİNAN UÇTU

Mimar Sinan camiyi yapmış, minareleri bitirmiş, külahlarını yerleştirmiş ve Alemi yerine takmış.

Tam inmesi beklenirken, bir de ne görsünler?

Sinan uçuyor!

Uçmuş, uçmuş…

Uçarak uzaklaşırken keserini Hıdırlık Tepesi’ne düşürmüş.

DÖRT MİNARE VE ŞEREFELER

Dört minare ile doğu, batı, kuzey, güney gibi var olan dört yönü işaret etmiştir.

Minarelerin her birine üçer şerefe vaz etmekle cümlesinin 12 şerefe ettiğini, bunun da ayların sayısının gökleri ve yeri yarattığı günden beri 12 olduğunu anlatmak ister ki dördü haram aylardır.

 Esasında 12 kurduğu mezheplerden yalnız dördünün kaldığını. Kur’anı Kerim’in 12 güzel biçimde kıraat edildiğini, dört minare ile dört mevsimi ima ve işaret eylemiştir.

 


Kaynak : Mimar Sinan, Edirne ve Selimiye  (Ayhan Tunca)

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest