Edirne'de Aralık Ayında Yaşanan Önemli Olaylar

Aralık 1445 – SULTAN II.MEHMEDİN İKİNCİ KEZ HÜKÜMDARLIĞI – II.Mehmet, babasının bir seneden az süren saltanatından sonra ikinci kez Osmanlı tahtına geçmiştir.
1457 Aralık 22 – CEM SULTANIN DOĞUMU – Cem sultan, Edirne sarayında bu tarihde doğmuşdur.
1491 Aralık – HEKİM LARİ – Fatih ve II.Bayezid dönemi hekimlerinden hekim Lâri Abdülhamit çelebinin ölümü.
1612 Aralık – SULTAN AHMED İN EDİRNEYE GELİŞİ – Padişah Davut paşa bahçesinden hareketle onuncu günde ikinci def’a olarak Edirneye geldi ve büyük bir törenle Şehre girdi.Kurban olarak kesilen koyun ve sığırların kanından Şehrin çevresi lale bahçesine döndü. Yollara döşenen kıymetli yayğılarla kara toprak baharın çiçekli gül bahçesine döndü ve sultan, Saraçhane köprüsü yoluyla saraya girdi. Neticet-ül tevarih vel ahbar.
1641 Aralık  – IV.MEHMET – 23 Aralık 1641 perşembe gecesi saat 7 Raşid Ağa mecmuasına göre sultan IV. Mehmedin doğumu.
9 Aralık 1672 Cum’a – LEH SEFERİNDEN DÖNÜŞ – Padişah IV.Mehmet çıkmış olduğu I.Lehistan seferinden Edirneye dönmüşdür.
10 Aralık 1681 Cum’a  – IV.MEHMEDİN İSTANBULDAN EDİRNEYE GELİŞİ –  II.Rus seferi için İstanbuldan 29 Ekimde yola çıkan padişah,yollarda avlanarak iki ay oniki günde Edirneye gelebilmiştir.2 Kasım 1681 cuma ertesi günü orduyla İstanbuldan hareket eden vezir-i azam ise 10 Kasım pazar ertesi günü Edirneye gelmiştir.
Aralık 1692 – IV.MEHMED İN VEFATI – Avcı sultan Mehmed Edirnede vefat etmişdir.
Aralık 1692 – PADİŞAH IV.MEHMEDİN CENAZESİ – H:1099 2 Muharrem cum’a ertesi M:8 Kasım 1687 de hal’ın dan sonra Edirne sarayında kendisine gösterilen dairede ölmesi üzerine İstanbula gönderilip annesinin türbesine defnedi.
Aralık 1701 – SÜRRE ALAYI – Edirnede düzenlenen Sürre alayı, Kıbleli Mehmet ağanın Süre emirliğine atanmasiyle tören yapılıp Mekkeye gönderildi.
1710 Aralık – PRUT SAVAŞI HAZIRLIKLARI – Padişah III.Ahmet, Prut savaşı için orduların Edirnede toplanmasını emretmiş ve kendisi de Edirneye hareket etmiştir.
1711 Aralık ayı sonları – BALTACI MEHMET PAŞA EDİRNEDE – Baltacı Mehmet paşa Prut savaşından sonra Edirneye dönmüş ve burada görevinden alınarak Midilliye sürgün edilmesi için Edirne Bostancı başısına Ferman gönderilmişdir.
Aralık 1844 – SULARIN ÇEKİLMESİ – Tunca nehrinin üzerinden yürünecek kadar suların çekilmesi ve (2 saat kadar sonra suların tekrar gelmesi).
10 Aralık 1876 – RUS ORDUSU EDİRNEDE – Rusların Grandük Nikola komutasındaki ordusunun öncüleri Edirneye girmişlerdir.
1890 Aralık 20 – TAŞKIN – Kanal açılmasiyle taşkınların önleneceği düşünülürken yağan şiddetli ve sürekli yağmurdan üç nehir de taşmış bir çok mahalle su altında kalmıştır. Belediye, çernik ve kayıklarla evlere ekmek dağıtmıştır.
1895 Aralık 25 – ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI – Kış ve kar şiddetlenmiş, ısı -10 düşmüştür. Karın yüksekliği yer yer 3 metreyi bulmuş, İstanbul ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı kesilmişdir.
28 Aralık 1933 – NEHİRLERİN DONMASI – Kışın erken başlayıp şiddetli soğukların bastırması sonunda nehirler donmuş ve şehirde yaşam haylice güçleşerek odun ve kömür gibi yakacak sıkıntıları çekilmiştir.
16.Aralık.1942 – VARLIK VERGİSİ – Varlık vergisi tesbit ve ilan edildi.
Aralık 1947 – TÜRBE SATIŞI – Sabûni mahallesindeki Arslan zâde türbesi Edirne maliyesine 44 lira karşılığında satılmışdır.
8.Aralık.1953 –  ÖLÜM (NECMİ BEY) – Şehirde Necmi ağabey diye sevilip sayılan Müze Müdürü Necmi bey vefat etmiştir.
8.Aralık.1953 – YANGIN KULESİ ENKAZI – Depremde zarar görerek yetkili bir kurul raporuna dayanılıp belediye tarafından yıktırılan yangın kulesi enkazının temizlenmesine başlanılmıştır.
16 Aralık 1954 – AYVAZOĞLU SİNEMASI – Yeni yapılan Ayvazoğlu sineması bugün saat 10,30 da törenle açıldı.
31.Aralık.1961  – RAKIM ERTÜRK VEFAT ETTİ – Edirnelilerin çok sevdiği ve Edirnenin aşıkı Rakım Ertür görülmemiş bir kalabalığın omuzları üzerinde taşınarak buçuk tepede toprağa verildi.
12.ARALIK.1965 – OKUL AÇILIŞI – Harbiye karşısında yapılan Gazi ilk okulu hizmete açıldı.
4 Aralık 1973 – YANGIN – Yusuf hoca ilkokulundan sonra Atatürk ortaokulu da yandı.
13 Aralık 1977 –  YENİ BELEDİYE BAŞKANI – Güngör Mazlum Belediye başkanı olmuştur.
4 Aralık 1979 – ARASTA – Tarihi Arastadaki bütün dükkanlar tamir edilip kiraya verildikten sonra açılıp çalışmaya başlanmıştır.
17 Aralık 1986 – DEPREM – Bu gece saat 24 da Edirnede hafif bir deprem olmuştur.
30 Aralık 1987 – İLHAN KOMAN ÖLDÜ – Dünyaca ünlü Edirneli Heykeltraş İlhan Koman bu tarihte İsveçte hayata gözlerini dünyaya kapatmıştır.
16 Aralık 1993 – FİZİK SEMPOZYUMU – Dünya fizik devleri, Trakya Üniversitesince düzenlenen fizik sempozyumunda bir araya geldiler.
 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest