ZORLUTUNA KONAĞI'NIN İLK SAHİBİ DERTLİ MUSTAFA BEY VE OĞLU ŞEHİT NURİ BEY

ZORLUTUNA KONAĞI’NIN İLK SAHİBİ DERTLİ MUSTAFA BEY VE OĞLU ŞEHİT NURİ BEY

Yöre’nin 36. sayısındaki kapak resmi, söz konusu konağın suluboya bir çalışmasıdır ki bunun eğitimci ressam Tayyip Yılmaz’a ait olduğunu öncelikle belirtmeliyiz…
Dertli Mustafa’ya gelince…
O, bu konağın asıl sahibidir.

Edirne’li ünlü yazar Şevket Süreyya Aydemir’in babası bu konakta bahçevandı.
Bunu Şevket Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam adlı ünlü yapıtından öğreniyoruz..
Şehit Nuri, o yılların çok yaygın olan Bulgar çetecileri tarafından öldürülmüştü..
Edirneliler çok üzülmüşlerdi bu olaya ve ağıtlar yaktılar.
Edirneli Emekli Hakim Erdoğan Gökçe, Dertli Mustafa Efendi’nin soyağacını kaleme almıştı ve Şehit Nuri’nin kaçırılış öyküsüne bu yazıda yer verdi..
Fakat Erdoğan Gökçe bununla da kalmadı, Zehra, Ahmet ve İhsan Gökçe’nin kaynaklık ettiği “Hacı Nuri Bey’in Türküsü’nü” notaya aldı..
Türkünün sözleri ise şöyledir:Kurşun geldi aldı benim fesimi
Çok yerlerden işittiler sesimi
(Edirne’den işittiler sesimi)
Cümle alem tuttu benim yasımı.
(Nakarat)
Çok yazık oldu Hacı Nuri Bey’e
Çare bulan olmadı, ol yareye.
Çiftliğimin saçağında örümcek,
Der miydi pederim benim için ölecek.
Yok mu para benim için verecek.
(Nakarat)
Muhlis Paşa çekti açtı başını,
Anam babam akıttılar yaşını,
Mendiliyle sildi gözün yaşını.
(Komiteci yedi benim başımı)
(Nakarat)
***
Yöre’nin 36. sayısında, Dr. Saadet Yardım Dertli Mustafa Konağı’nın iç düzenini yazdı..
Ayhan Tunca, emekli öğretmen ve Edirne araştırmacısı İ. Hakkı Soyyanmaz’ın yazdıklarından notlar aktardı ve İ. Hakkı Soyyanmaz’dan “Dertli Mustağ Bey ile oğlu Şehit Hacı Nuri ile kızı Fatma” hakkında bilgiler verdi.
Bu arada Beylerbeyi Cami haziresinde Nuri Bey’e ait olduğu Hakkı Soyyanmaz tarafından belirtilen mezarı Ayhan Tunca görüntüledi.
Belirtmeliyiz ki; Hakkı Soyyanmaz’ın konuya ait verdiği genel bilgiler ile Erdoğan Gökçe’nin bilgileri arasında önemli farklılıklar da ortaya çıkmıştır.
Bu farklılık Ağıt’ta da görülür…
***
Peki konağın son durumu…
Konağın çökmeye yönelen son durumu, yöresel bir haber olarak ve “Dikkat!. Bu konak çökebilir…” başlığı altındaki bir yazı ile Ayhan Tunca tarafından duyurulmuştur.
Nitekim, günümüzde konak çökmüş durumdadır..
kaynak; Ayhan TUNCA
Yöre Dergisi

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest