1828 Yılında Kurulan Edirne Bakkalbaşı Ticarethanesi, Eski Camii Karşısı

Bakkalbaşı Ticarethanesi

Kuruluşu 1828 yılıdır;
Kurucusu;
1.Kuşak  : İzzettin efendi
2.Kuşak : Bakkalbaşı Emin Efendi
3.Kuşak: Bakkalbaşızade İzzet Emin Efendi
4.Kuşak : Muzaffer Bakkalbaşı (1916 Edirne doğumlu halen İzmirde yaşıyor.) 
Bakkalbaşı Ticarethanesi bu ailenin Edirne de bir çok susam yağı üretim tesisleri varmış ve yurt dışına ihracat yaparlarmış.. Bu güzel yapı Eski Cami karşısında şu an Güler büfenin bulunduğu yerde imiş.Belediye tarafından kamulaştırılarak 1947 yılında yıktırılmıştır..


 
Bakkalbaşı Ticarethanesi bu ailenin Edirne de bir çok susam yağı üretim tesisleri varmış ve yurt dışına ihracat yaparlarmış.. Bu güzel yapı Eski Cami karşısında şu an Güler büfenin bulunduğu yerde imiş.
 

2. Fotoğrafta görülen tabelanın Tercümesi: Üst taraf okunmuyor,Allta İzzet Emin yazılı.Bakkalbaşı Emin bey’e ait Osmanlı arşiv belge katalogları
Tarih: 29/Za/1316 (Hicrî) Dosya No:169 Gömlek No:1316/Za-117 Fon Kodu: İ..TAL.
Edirne eşrafından Bakkalbaşı Emin Efendi’nin uhdesine terfian rütbe-i salise tevcihi ve Galata’da mukim mubayaacı Onnik Saatçiyan Efendi’ye dördüncü rütbeden Nişan-ı Osmani itası.
Tarih: 17/R /1324 (Hicrî) Dosya No:1089 Gömlek No:42 Fon Kodu: DH.MKT.
Edirne Belediye Meclisi azasından Bakkalbaşı Emin Efendi’nin, şehir içinde cari su yollarının tamiri konusundaki hüsn-i hizmetlerine binaen sahib olduğu salis rütbesinin bir derece yükseltilmesi.
Tarih: 28/C /1327 (Hicrî) Dosya No:2878 Gömlek No:23 Fon Kodu: DH.MKT.
Edirne İdare Meclisi azasından Hacı Emin Beyzade Ahmed Bey’in istifası üzerine yerine tayini tensib kılınan Bakkalbaşı Emin Efendi’nin tasdik-i memuriyeti babında evrakının Sadaret’e takdim kılındığı.
Tarih: 21/B /1327 (Hicrî) Dosya No:3613 Gömlek No:270926 Fon Kodu: BEO
Edirne Meclis İdare Azalığı’na Bakkalbaşızade Emin Efendi’nin tayini. (Dahiliye)
Tarih: 24/B /1327 (Hicrî) Dosya No:2897 Gömlek No:65 Fon Kodu: DH.MKT.
Edirne Vilayeti Meclis-i İdaresi Azası Emin Paşazade Ahmed Bey’in vefatı nedeniyle yerine Bakkalbaşızade Emin Efendi’nin tayin edildiği.
Tarih: 15/R /1337 (Hicrî) Dosya No:12/-1 Gömlek No:2//41 Fon Kodu: DH.İ.UM
idare Meclisi azalığına intihâb edilmiş oldukları bildirilen Bakkalbaşı Emin ve Haldun efendilerin tayinlerinin tensib olunduğuna dair Edirne Vilayeti’ne yapılan tebligat.
 
Not:  Yukarıdaki Bilgileri Bizlerle Paylaşan Sayın Mahmut Hakkı Sevgener’e Teşekkür Bir Borç Biliriz.

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest