Osmanlı Dönemi-Cumhuriyet Dönemi Edirne Belediye Başkanları;

Edirne Belediye Başkanı Kasım Yolageldili

Osmanlı Dönemi belediye Başkanları

Edirne’nin ilk belediye başkanının kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kaynaklar ilk belediye başkanı olarak 1867-1871 yılları arasında görev yapan Hayri Efendi’yi göstermektedir.daha sonra kayıtlarda belediye teşkilatının kuruluşundan tam 31 yıl sonra yani 1898 yılında belediye başkanlığına seçilen Cezzar Dilaver bey i görüyoruz..Dilaver bey de 1912-1913 bulgar işgalinde bulgarlar tarafından feci şekilde dövülerek bütün kemikleri kırılarak işkenceyle öldürülüyor..başka da bilgiye ulaşamadık..desemde  16 aralık 2011 de Mahmut Hakkı Sevgener hocamız aşağıdaki yeni bilgileri iletti…
Tarihlerde Belediye olanlar(Osmanlı arşivleri)
Tarih: 29/Z /1278 (Hicrî) Dosya No:5 Gömlek No:441 Fon Kodu: DH.SAİDd…
İbrahim Bey; 1278 Edirne doğumlu, Edirne Belediye Reisi Rasim Bey oğlu

Tarih: 25/Ş /1311 (Hicrî) Dosya No:21 Gömlek No:1311/Ş-093 Fon Kodu: İ..HUS.
Edirne Belediye Reisi Ahmed Bey’in münasip bir memuriyetle başka yere gönderilmesi.
Tarih: 26/M /1315 (Hicrî) Dosya No:114 Gömlek No:1315/M-135 Fon Kodu: İ..TAL.
Edirne Belediye Reisi Alaaddin Bey’e dördüncü rütbeden nişan-ı mecidi itası ve sairenin taltifleri.
Tarih: 08/Ra/1319 (Hicrî) Dosya No:2503 Gömlek No:8 Fon Kodu: DH.MKT.
Edirne Belediye binasının yapımından dolayı Reis Dilaver Bey’in bir nişanla taltif edilip yapılan belediye binasının masraf kayıtlarının ve bir fotoğrafının gönderilmesi
Tarih: 06/Ca/1330 (Hicrî) Dosya No:33/-1 Gömlek No:13 Fon Kodu: DH.MTV.
Edirne Belediye Reisi Fuad ve Hapishane Müdürü Ahmet Beylerin birkaç gün daha İstanbul’da kalmalarına müsaade edilmesi
Tarih: 28/B /1332 (Hicrî) Dosya No:89 Gömlek No:92 Fon Kodu: DH.UMVM
Eskiden beri görev yapan belediye reislerinin memuriyetlerinin tasdikine lüzum olmadığından görevinde ibka olunan Edirne Belediye Reisi Ahmed Bey’in memuriyetinin tasdikine gerek olmadığı.
Tarih: 20/Tş/1335 Dosya No:642 Gömlek No:97 Fon Kodu: DH.ŞFR.
Belediye Reisi Şevket Bey’in İstanbul’a azimet ettiğine dair Edirne Valiliği’nden gelen şifre. (Edirne)
arih: 18/Tn/1335 Dosya No:647 Gömlek No:16 Fon Kodu: DH.ŞFR.
Dersaadet’te bulunan Edirne Belediye Reisi Şevket Bey…
Tarih: 10/L /1337 (Hicrî) Dosya No:13 Gömlek No:28 Fon Kodu: İ..DUİT
Tebrik, cülus;  Şevket Bey (Edirne Belediye Reisi); Mestan Bey (Trakya Paşaili Heyet-i Merkeziyesi Reisi);
Mahmut Hakkı Sevgener arşivi…Destekleri için sonsuz sevgilerimizle…(www.edirnetarihi.com)

Cumhuriyet Dönemi Edirne Belediye Başkanları

Şevket Bey
1918-1920
Mustafa Bey
1920-1921
Küçük Hacı İbrahim Bey
1921-1922
Yolageldili Mustafa Bey
1922-1923
Yolageldili Kasım bey
1923-1923
İbrahim Zağra
1923-1925
Tevfik Sırrı Bey
1925-1927
Mithat Vardar
1927-1930
Ekrem Demiray
1930-1935
Ferit çardaklı
1935-1937
Şerif Bilgen
1937-1939
Ferit Çardaklı
1939-1939
Mithat Vardar
1939-1945
Ferit Çardaklı
1945-1945
Hasan Osma
1945-1946
Tahsin Şıpka
1946-1950
Hasan Maksutoğlu
1950-1952
Sabahattin Parsoy
1952-1954
A.Rıza Ataktürk
1954-1955
Nuri Alışkan
1955-1960
Sarp Kızıltepe
1960-1960
Sadri Sarptır
1960-1963
Burhan Işıkseren
1963-1973
Şevki Arman
1973-1977
Güngör Mazlum
1977-1980
Ayhan Ergin
1980-1981
Alparslan Yalkın
1981-1984
İbrahim Ay
1984-1989
Hamdi Sedefçi
1989-1999
Cengiz Varnatopu
Hamdi Hedefçi
1999-2004
2004-…….

Cengiz Bulut
www.edirnetarihi.com
 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest