Edirne’ye ilişkin ilk kaydın yer aldığı eser; DÜSTURNAME-İ ENVERİ


544 Yıllık Dusturname-i-Enveri..

DÜSTURNAME-İ ENVERİ:Edirne’ye ilişkin ilk kaydın yer aldığı eser. Edirne’ye ilişkin kayıt ve bilgilerin yer aldığı diğer önemli eserlerden bazıları şunlardır: Seyahatname (Evliya Çelebi), Cihanüma (Kâtip Çelebi), Surname (Abdi), Edirne Tarihi (Örfi), Enisü’l Müsâmirîn (Abdurrahman Hibri) Riyaz-ı Belde-i Edirne (Ahmet Badi), Tarih-i Edirne (Beşir Çelebi), Örfî Tarihi (Örfî), Edirne Tarihi (Mahmut Ağa), Edirne Salnamesi (Şevket), Edirne Tarihi (Osman Nuri Peremeci), Edirne Tarihi (Bedia Özden), Bir Edirne Seyahatnamesi (Nahid Sırrı Örik) ve Edirne Rehnüması (Tosyavizade Dr Rıfat Osman).
Anonim..

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest