EDİRNE. Sultanların Şehri, Şehirlerin Sultanı

Enver Şengül-Edirne

Edirne üç nehrin (Arda-Meriç-Tunca) kucakladığı benzersiz bir coğrafyada tarih öncesi, Roma,Bizans ve Osmanlı’ya ait binlerce yıllık tarih ve kültür mirasını bu güne taşıyan,Osmanlı’ya ait binlerce yıllık tarih ve kültür mirasını bu güne taşıyan,Osmanlı İmparatorluğunun ikinci başkenti, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı, bir Anıtkent ve Dünyada metrekareye düşen tarihi eser bakımından Floransa’dan sonra ikinci  şehirdir..
Edirne Trakların Odris boyu tarafından MÖ 2000 lerde Orestia adı ile kurulmuş, MS. 125 te Roma İmparatoru Hadrianus şehir devleti hukuku vererek yeniden kurmuş ve “Hadrian” adını vermiştir..
Edirne tarihlerimizde Dar-ül Karar (Kıyamete kadar yaşanacak şehir) Dar-ül Mülk (Başkent) Dar-ül Meymene (Ordular şehri) Dar-ül Saltana (Sultan Şehri) olarak anılır.
Edirne Rumeli fethinde birinci derece rol oynamış İstanbul fethedilinceye kadar 92 yıl Osmanlı’nın başkentliğini ya pmış, İstanbul başkent oluncada  ikinci başkentlik ünvanını korumuştur..
Çağ açıp çağ kapayan Padişah Fatih Sultan Mehmed Edirne’de doğup büyümüş, İstanbul’un fetih hazırlıklarını burada yapmış. İsatanbul surlarını yıkan dev topları burada döktürmüştür..
Rus (1829-1877-78), Bulgar (1912-1913), Yunan (1920-1922) işgalleri ile 1745 ve 1905 kaleiçi büyük yangınları ile 1751 depremi Edirne’yi mahvetmiştir..
Evliya Çelebi’ye göre eskiden Edirne’de 14 Selatin Cami (Padişahların yaptırdığı)
300’ü Ayan ve Vezirlerin yaptırdığı 314 camii ,164 Mescid, 49 Medrese,103 Türbe,9 İmaret,53 Mekteb,4 Çarşı,bedesten ve arasta, 24 han-kervansaray, 16 Hamam, 13 sebil,124 çeşme, 8 köprü vardı..
Edirne 4 kara Kapıkule (Bulgaristan), Pazarkule (Yunanistan), İpsala(Yunanistan), Hamzabeyli (Bulgaristan), 2 Demiryolu, Kapıkule (Bulgaristan), Uzunköprü (Yunanistan) 6 Sınır kapısı ile yurt dışına bağlanır…
EDİRNE
The City of Sultans, the Sultan of Cities;
Embraced by three rivers with a unique geography, Edirne carries the historical and cultural heritage of thousands of years coming from the prehistoric periods of the Romans, Byzentium and the Ottomans, it was the second capital of the Ottomans, the gate of Turkey that opens up to Europe, and a monumental city..
Edirne was established by the Odris tribe of the Thracians under the name of Orestia in the 2000s BC, ın 125 BC, Hadrianus, the Roman  Emperor introduced  the Hadrianus city-state law and re-established the city under the name of “Hadrian”.
In our history, Edirne  is has many names as Dar-ül Karar ( the city tol ive to the doomsday)
Dar-ül Mülk (the capital) Dar-ül  meymene (the city of the armies) Dar-ül Saltana (the city  of the sultan). Edirne  played a 1st rank role in the conquest of Rumelia, it served the Otoman for 92 years as the Capital. When İstanbul became the capital, Edirne stil preserved its  title as the second capital (Ville Imperial).
Sultan  Mehmed the Conquerer, who opened and closed an era, was born and raised in Edirne. He made the preparations  to conquer İstanbul in here. He had the giant cannonballs that blew down the city walls of İstanbul casted in here.
Edirne was destroyed by the Russian (1829-1877-78), Bulgarian (1912-1913), Greek (1920-1922) occupations, the great fires of 1745 and 1905 the earthquake in 1751.
According to Evliya Çelebi, Edirne used to have 14 Sultans Mosque (built upon order of the sultans), 314 mosques- 300 of which was built upon order of the councilors and  viziers, 164 small mosques, 49 theological schools, 103 tombs, 9 alms houses, 53 schools,4 bazaars,antique markets and  Otoman bazaars, 24 inns, caravansaries, 16 bathes, 13 public fountains,124 drinking fountains, 8 bridges..
Edirne is connected to the abroad via 6 entry points, 4 of which are the highways as Kapıkule (to Bulgaria), Pazarkule (to Greece), İpsal (to Greece), Hamzabeyli (to Bulgaria), and 2 of which are the railways as Kapıkule (to Bulgaria), Uzunköprü (to Grecee)..
Eski Cami
Old Mosque
Osmanlıların Edirne’deki  ilk anıtsal yapısıdır, 1403 te  Süleyman Çelebi başlatmış, Musa Çelebi devam ettirmiş, ve 1414 te Mehmet Çelebi bitirmiştir. Mimarı Alaaddin’dir. Osmanlı’nın çok kubbeli Ulu Camiler bölümünde yer alır, yazı ve süslemeleri ile dikkat çeker..
This is the first monumental structure constructed by the Ottomans in Edirne, The Mosques was started to be constructed upon order of the Süleyman Çelebi in 1403,and continued by Musa Çelebi, in 1414 Mehmet Çelebi The architecture’s name is Alaaddin.It takes place in the multi-dome Great Mosques of the Ottoman. Its inscriptions and omaments attract particular attention..
Üç Şerefeli Cami
Three Şerefeli Mosque
Fatih Sultan Mehmed’in babası II.Murad döneminde 1438-47 yılları arasında mimar usta Muhiddin’e yaptırılan Üç Şerefeli Cami çok kubbeli camilerden merkezi plana yönelişin ilk örneğidir, 4 minaresi de ayrı desenilidir, Camiye adını veren67,61 metreyüksekliğindeki  3 şerefeli minaresine ayrı yollardan çıkılır.
The Three Şerefeli Mosque  was constructed by the master Muslihiddin during the Murad II.Period between 1438 and 1447  who as the father of Sultan Mehmed, the Conquerer , ıt is the first example of a remarkable  inclination from the multi-dome mosques. The 4 minarets of it have different patterns. The minaret  that gives its name to the mosque and which is67,61 mhigh, can be reached through different Access.
Muradiye Cami
Muradiye Mosque
1436 da Sultan II.Murad tarafından yaptırılan kalem işleri ve Çinileri ile dikkati çeken Muradiye Camii, ilk başta mevlehina olarak yaptırılmış daha sonra camiye çevrilmiştir, Osmanlı’nın en görkemli çini mihrabına sahiptir..
Having been  constructed upon order of the Sultan Murad II in1436 and attracting attention with its unique engravings, the Muradiye Mosque has the most magnificent china altar of the Ottoman..
Selimiye Cami
Selimiye Mosque
II.Selim’in 1569-1575 yılları arasında Mimar Koca Sinan’a yaptırdığı, Türk İslam mimarisinin başyapıtı olan Selimiye Cami teknik mükemmelliği,boyutları,estetik değerleri ile döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseridir..
Having been constructed by the Architect Koca Sinan in 1569 and 1575 upon order of Selim II, the Selimiye Mosque is the masterpiece of the Turkish Islamic architecture, with its technical perfection, dimensions,aesthetic values, it is the most magnificent work of art both for its own period and fort he afterwards..
Mimar Sinan
Archıtecture Sinan
Mimar olarak Osmanlı İmparatorluğunun en parlak döneminin tüm mimarlık,mühendislik ve bayındırlık işlerini yöneten Mimar Koca Sinan yüzlerce esere imza atmıştır..
As the head of the architects, the Architect Koca Sinan administered any and all architectural, engineering and public Works during the golden ages of the Otoman Empire; he undersigned hundreds of Works of art..
Kırkpınar
Dünyanın en eski Spor Organizasyonlarından olan 7 asırlık geçmişi ile kentimizin ve ülkemizin geleneksel ve kültürel değerlerimizin başında gelir. Rumeli fethinde güreşe tutuşan 40 akıncının anısına düzenlenen Kırkpınar Yağlı güreşlerinde Baş güreşi kazanan pehlivan, o yılın Başpehlivanı olur.
As the most ancient sports organization of the world, the Kırkpınar tops the list as a faithful guardian of the traditional and cultural values of our city and country with its 7-century long history. The Kırkpınar Oily Wrestling that are traditionally organized in the memory of 40 pioneers who wrestled during the Rumelia announces the winner of the chief wrestling as the wrestling Champion of the year.
Ali Paşa Kapalı Çarşısı
Ali Paşa Covered Bazaar
1561’de Sadrazam Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından Mimar Koca Sinan’a yaptırılan Ali Paşa Kapalıçarşısı, Edirne ticaret hayatının önemli mekânlarından biridir.
Having been constructed by the Architect Koca Sinan in 1561 upon order of the Vizier Hersekli Semiz Ali Pahsa, Ali Paşa Covered Bazaar is one of the important places for the buoyant commercial life in Edirne.
Selimiye Arastası
Selimiye Bazaar
Camiye gelir getirmek için 3. Murat döneminde mimar Davut Ağa’nın yaptığı kapalı çarşı, turistik eşya satan dükkânları ile dikkat çeker.
In order to bring in income to the mosque, the Architecture Davut Ağa constructed the Coreved Bazaar during the reign of Murat III. It attracts particular attention wih the stores that sell tourist articles.
Rüstempaşa Kervansarayı
Rüstempaşa Caravansary
Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1561 yılında yaptırılmıştır.
It was constructed by the Architect Sinan in 1561 upon order of the Vizier Rüstem Pahsa, who served Suleiman the Magnificent.
Bedesten
Antique Market
Eski camiye gelir temin etmek için 1471-18’de yapılan Bedesten Osmanlı döneminde alışverişin kalbi sayılırdı.
In order to bring in income to the Old Mosque, the Antique Market, which was constructed between 1471 and 1418, was recognized to be the hearth of the trade and shopping during the Ottoman period.
II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi
Social Complex of Bayezid II and the Museum of Health
Osmanlı’nın en büyük sosyal kurumlarından olan, II. Bayezid’in 1484-88 de Mimar Hayrettin’e yaptırdığı külliye, cami, imaret, medrese, mutfak, hamam ve Darüşşifa’dan oluşur. Dünya’da akıl hastaları yok edilirken burada çiçek kokuları, su sesi ve musiki ile tedavi edilirdi. Bu bölüm T.Üniversitesince Sağlık Müzesi olarak düzenlenip ziyarete açılmış ve AB 2004 Müze ödülü sahibi olmuştur.
Being one of the biggest social complex of the Ottoman, and constructed by the Architecture Hayrettin upon order of Bayezid II between 1484 and 1488, this social complex consist of the mosque, alms house, school, kitchen, bath and healthcare center. While the mental cases throughout the world were being wiped out, they were treated here with the good smell of flowers, sweet sound of water and music. This section was re-arranged as a Museum of Health by Trakya University and then opened for the visitors. It was awarded with the EU 2004 Museum award.
Köprüler
Bridges
Edirne, Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki su mimarisinin zarif örnekleri olan 8. Ergene üzerindeki 1(Dünyanın en uzun köprüsü Uzunköprü) köprüsü ile tarihin izlerini günümüze taşır.
With the Uzunköprü 1 Bridge located on the 8th Ergene River, which is a beautiful example of the water architecture upon Tunca and Meriç rivers, Edirne carries the traces of the history to our day.
Karaağaç
Osmanlı döneminde yazlık dinlenme yeri olarak kullanılan Karaağaç Türk, Yunan sınırını oluşturan Meriç Nehri’nin batısındaki tek Türkiye parçasıdır. T.Üniv. Rektörlüğü olarak kullanılan ünlü Mimar Kemalettin’in eseri görkemli gar binası, tarihi evleri ve Lozan anlaşmasını simgeleyen Lozan anıtı ve müzesi burada. Edirne Karaağaç arasındaki tarihi yolda, kafeler, restoranlar yer alır.
Having been used as a summer resort during the Ottomans, Karaağaç is the only part of Turkey, which is located in the west of the Meriç River that makes the Turkish and Greece border. The magnificent terminal building, which is a work of art by the famous Architect Kemalettin, and which is being used as the Rector’s Office of the Trakya University, the ancient houses, and the Lausanne monument and the museum as a symbol of the Treaty of Lausanne are all here. There are coffe shops and restaurants on the historical road between Edirne and Karaağaç.
Şükrüpaşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi
Şükrüpaşa Monument and the Balkan War Museum
26 Mart 1913 Balkan Savaşı ve şehitlerin anısına Kıyık tabyada yapılmış müzedir. Yokluk içinde kaleyi 6 ay savunan Şükrü Paşa’nın mezarı ve anıtı buradadır.
This is a museum that was constructed in Kıyık bastion in the memory of the Balkan War and of March 26, 1913 and the martyrs. The gravestone and monument of Şükrü Pahsa, who defended the castle for 6 months in the lack of everything, is here.
Edirne’ye Hoş geldiniz
Welcome to Edirne
Selimiye Mosque which is a masterpiece of Turkish Islam Art and built
by Architect Sinan, The great city of history and culture; Edirne
Mimar Sinan’ın yaptığı, Türk İslam Sanatının başyapıtı, Selimiye Cami’yi,
Büyük bir Tarih ve Kültür Kenti Edirne’yi
Gördünüz mü? / Did you see?
White Cheese has fame around the world, Almond Paste has
delicious taste, Fried Liver has unique taste
Beyaz Peynirinin dünyada ünlü, Badem ezmesinin eşsiz bir lezzeti
Tava Ciğerinin farklı bir lezzeti var
Tattınız mı? / Did you taste?
You can buy from nowhere else such eye-straining handwork products,
Fragrant misk saaps, mirror decorated brom which is a symbol of delicacy
Mis kokulu meyve sabunlarını, zarafetin simgesi aynalı süpürgeyi,
elişi göz nuru eserleri hiçbir yerden alamazsınız.
Aldınız mı? / Did you buy?
Edirnekari
Sözlük karşılığı anlamı, Edirne işidir. 18. yy.da ahşap üzerine yağlıboya ile bezenmiş eserlere verilen genel isimdir. Çeyiz sandığı, yazı kapakları gibi ahşaptan yapılmış dekoratif eserlerde uygulanmıştır. Tek dal üzerinde, belinden kurdele ile bağlı buketler, vazo içinde stilize edilmiş çiçekler ve tabak içinde meyve kompozisyonları bolca kullanılmıştır. Motifler üzerinde açık ve koyu tonlar kullanılarak ışık ve gölge sağlanmıştır. Koruyucu olarak cila kullanılmıştır.
“Edirne kari”: Edirnekar’s denotation is Edirne handicraft. It is the name of the art crafts which was used fort he wooden Works of art painted with oil paint in the 18 th century. This painting method was used in making some decorative tools such as, hope chest, writing box, Money chest, cupboard cover etc. The bouquest tied with ribbons, flowers placed in a vase and fruits decorated in a plate werw also among the common handi-crafts in those days. There werw different colors on those handicrafts which had light and dark shadows and they were polihed to be protecdet for a long time.
Fayton
Ahşap ve metalden yapılmış olan talika ve faytonlar Edirne’nin tarihinde özel ve önemli bir yere sahiptirler. Talikalar eşya taşımak için kullanılırken, faytonlar yolcu taşımak için kullanılırdı. Talikalar ve faytonlar, gelişen teknolojinin sonucu olarak yok olmaya yüz tutmuşlardır. Bugün ise Özcan Abacı tarafından gerçeğine sadık kalınarak 1:5 ölçeğinde Edirne’nin kültürel mirasını korumak için üretilmektedir.
Carts and Phaetons, which are made of wood and metal, have had a special and important place in the history of Edirne. Carts were used to carry goods whereas Phaetons were used to carry passengers. Both carts and Phaetons have disappeared as a result of the developing  technology. Today, they are being manufactured by Özcan Abacı at 1:5 scale by staying true to the original in order to protect Edirne’s culturel heritage.
Seramik
Osmanlı Başkenti Edirne, Türk çini ve Seramik sanatının önemli merkezlerinden biriydi. Sultanların vazgeçmediği süsleme tarzı, saray ve anıtsal yapıların emsalsiz çinileri, Edirne’nin kültür mirası içinde önemli bir yer tutar. Hünerli ellerin ürettiği seramik ürünleriyle Edirne renkleri, motifleri ve modelleriyle, geçmişin estetik değerlerini günümüzde de yaşatmaktadır.
As the capital city of Ottomans, Edirne had once been one of the main centers of Turkish tiling and ceramics. The decorative style which the sultans didn’t want to give up, the incomparable tiling of the palaces and the monumental structures are significant parts of Edirne’s cultural heritage. With its seramics produced by skilfull hands, Edirne still keeps esthtical values of the past alive today with their colours, motives and models.
Misk Meyva Sabunu
Geleneksel El sanatları örneği “misk meyve sabunu” 17. yy.dan beri Edirne’de üretilmektedir. Kalıp sabun rendelenerek hamur haline getirilir elle meyve şeklini verdikten sonra gıda boyası ile boyanır. Rengârenk görünmesi, hoş kokusu ile dekoratif amaçla evlerin hatıra eşyaları arasında yer alan misk meyve sabunları Edirne’ye gelenlerin hediyelik eşya olarak tercih ettikleri önemli bir üründür.
Traditional handicraft “musky fruit soup” has been produced since 17.th century in Edirne. Bars of soups are grated and they become like dough. Then they are shapes as different fruits and painted  with color. These colorful and musky decorative figures are the most popular souvenirs in Edirne.
Aynalı Süpürge
Edirne’de geleneksel süpürge üretimi günümüzde de sürmektedir. Üzerine monte edilen ayna ve işlemelerle dekoratif eşya haline getirilen “aynalı süpürge” ise Edirne’nin evlenme geleneğinde önemli etnograf eşyadır. Süpürge; genç kızın çalışkanlığını, temizliğini ve saflığını, ayna ise güzelliğini simgeler. Aydınlık ve uğur getirmesi dileğiyle genç kızların çeyizine konur. Ve yaşam boyunca saklanır.
In Edirne, traditional broom production still continues today. Furthermore, the mirror broom which is turned into a decorative good by assembling it with mirrors and emboidery, is an important ethnographical metarial in the wedding tradition of Edirne. The broom symbolizes the diligence, the cleannes and the purity of the young girls, and the mirror her beauty. It is put into the dowry of the young girls in order to let it bring good luck and is kept for a life time.
Bez Bebek
Edirne’ye özgü folklorik giysilerin, geleneksel özellikleriyle dikilip bez bebeklere giydirilmesiyle tasarlanmış hediyelik eşyalardır. 30 ila50 cmboyunda, erkek ve kız modelleriyle üretilen “Edirne Bebekleri” yuvarlak canlı ve güler yüzlü, yeşil gözlü Trakyalı karakter özelliklerini yansıtır. Rengarenk kumaşlarla dikilen dal motifli, sırma işlemeli geleneksel kıyafetler, yerel modanın günümüzde de yaşayan örnekleridir.
Souvenirs designed by dressing ragdolls with folkloric cloths unique to Edirne and tailored with their traditional properties. Edirne dolls in the forms of thracian boy and girl, with their traditional clothes make up of pied material crarrying stem motives and lace embroidery on it, are all samples of the local fashion industry stil living in our .
[adsenseyu4]

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest