Balkanlar'da Milliyetçilik Akımları ve Balkan Savaşı;

Fransa ve Almanya’dan gelen milliyetçilik akımı 19. yüzyılın başlarında
Balkan Yarımadasında hızla yayıldı. Kısa süre içerisinde milliyetçilik vurgusu politik
hale geldi. Milli birliklerini sağlama yönünde güçlü istek
duymaları, Balkan devletlerini Osmanlıya karsı harekete geçirdi. Balkan devletleri arasında ittifak
kurulmasıyla bu süreç Balkan savaşıyla sonuçlanmıstır.
Balkan savasları sonunda : Osmanlı  İstanbul’un Rumeli hinterlandı hariç Avrupa’daki tüm egemenlik alanlarını Balkan devletlerine terk etmiştir.
 Birinci Balkan Harbi
Rusların şemsiyesi altında birleşen Balkan devletleri Osmanlıları beş buçuk
Yüz yıldan sonra Avrupa’dan çıkarmak, İstanbul’u geri almak, Osmanlı Devleti’nin
elinde bulunan topraklardaki azınlık teba lehine muhtariyet ve istiklal temin etmek ve
nihayet Türkleri Anadolu’dan atmak için harekete geçtiler.
İkinci Meşrutiyet’in ilanı Bulgaristan’ın istiklaliyle, Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından ilhakına fırsat teşkil ettiği gibi, Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi de,İtalya’nın
Trablusgarp ve Bingazi ile, on iki adayı işgal etmesine yol açmış ve devletin bir
taraftan Trablusgarp bir taraftan da Arnavut1uk isyanıyla meşgul olması ve
Rusya’nın kışkırtması üzerine Balkan devletleri Rumeli’yi paylaşmak üzere

saldırmışlardı   (Akşin 1987:205).
Kaynak;
İttihat ve Terakki`nin Balkan siyaseti (1908-1914)
[adsenseyu3]

 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest