Balkan Savaşı; “Büyük Kabine”'nin Muhtar Paşa Hükümetinin En Büyük Gafleti

“Büyük Kabine” denilen Muhtar Pasa hükümetinin en büyük gafleti de Balkan ittifakını el altından hazırlayan Rusya’nın harb olmayacagı hakkında Hariciye Nazırı Noradungiyan Efendiye verdigi teminata aldanarak, Rumeli’deki yüz yirmi tabur askeri terhis etmesinde gösterilir.
İttihat ve Terakki`nin Balkan siyaseti (1908-1914)

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest