Balkan Savaşında Yapılan hatalar;

Balkan faciasında Said ve Ahmed Muhtar Paşa’ın kabineleri gaflet ve
hatalarıyla hep aynı siyaseti izlemişlerdi. Said Pasa kabinesinin en büyük gafleti,
Fransa hükümetinin ikazına ve Atina’daki maslahatgüzarımız, Galip Kemal
(Söylemezoglu) Beyin ihtarına rağmen Balkan ittifakına

inanmamıştır. Hatta Said Paşa istifasından bir gün evvel Meclis-i Meb’usan da kürsüye çıkıp: “Balkanlardan
kendi adım kadar eminim !” diye teminat vermiş olmakla meşhurdur. Şeyhülislüm
Cemaleddin Efendinin hatıratına göre gene o gafil kabine devrinde Sırbistan’ın
Avrupa’dan aldıgı seri ateşli toplar Avusturya topraklarından geçirilemediği için
Babıali’nin müsaadesiyle Selanik limanından Belgrat’a gönderilmek suretiyle Sırp
ordusuna hizmet edilmişti.(Cemaleddin Efendi 1978:69)
Kaynak;
İttihat ve Terakki`nin Balkan siyaseti (1908-1914)
[adsenseyu2]

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest