Balkan Harbi, 30 Mayıs 19l3 Tarihine Kadar Tam 7 Ay 23 Gün Sürdü.

Balkan ittifakı Bulgaristan, Sırbistan,Yunanistan ve Karadağ devletleri arasında akdedilmişti. Balkanlarda daha fazla büyümek arzusundaki Karadağ’ın 8 Ekim günü, 17 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan, 19 Ekim’de Yunanistan, Osmanlı Devletine harb ilan etmesiyle başlayan Balkan harbi, 30 Mayıs 19l3 tarihine kadar
tam 7 ay 23 gün sürdü.
Karadağ hükümetinin harb ilanından sonra Yunanistan,
Bulgaristan, Sırbistan 13 Ekim 1912 de Rumeli’de yapılacak ıslahatın büyük devletlerle birlikte kendi kontrolleri altında yapılmasını ağır bir nota ile Osmanlı Devleti’nden istediler (Bayur 1991:419-420).
Bu notaya göre; Osmanlı Devleti seferberlikten vazgeçecek, Vilayetler bağımsız olacak, başlarında Belçikalı ya da
İsviçreli valiler bulunacak ve kendi milis güçleri olacaktı. Hıristiyanlar askerliklerini kendi illerinde, Hıristiyan subayların komutasında yapacaklar, Müslüman göçmen
getirilmeyecek ve her ırk nüfusuna göre Meclis-i Mebusan’da temsil edilecek bu işlere İstanbul’daki Büyük devletlerin ve Balkan Devletlerinin büyükelçileri denetimi altında, yarısı Hıristiyan, yarısı Müslüman bir yüksek kurul bakacaktı. Böylece,Balkan Devletleri, Büyük devletlerle birlikte Osmanlı Devleti’nin iç işlerinde söz sahibi olacaklardı
(Armaoglu 1999:667).
İttihat ve Terakki`nin Balkan siyaseti (1908-1914)
[adsenseyu2]

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest