Osmanlı Devleti Balkan Savaşına Çok Kötü Şartlar İçinde Girdi..

Osmanlı Devleti savaşa çok kötü şartlar içinde girdi. Ordunun geri hizmetleri
ve ikmali kötüydü. Askerin yiyecek ve beslenme sıkıntısının yanı sıra, komutanlar
arasında anlaşmazlıklar da mevcuttu (Bayur 1991:6). Ordu içerisinde İttihat ve
terakki’ye karşı bir propaganda ve bir sürtüşme mevcuttu. Halaskaran Zabıtan
grubu ordu içerisinde İttihat ve Terakki’ye karşı yoğun bir propaganda yapmaktaydı.
(BOA, HR.SYS, NO.151/47). Bundan başka Osmanlı Ordusu, 1909 yılından beri
esas savaş alanı olan ve her an bir saldırının gelebileceği
Trakya ve Makedonya’ dan

uzak yerlere gönderilmişti.(Bayur 1991:6)

Osmanlı Ordusu Balkanlarda iki cephede çarpışıyordu. Doğu Cephesi. İttihat
ve Terakki’nin iktidardan düşmesine sebep olan Halaskaran Zabitan grubunun reisi
vaziyetinde bulunan Harbiye Nazırı Nazım Paşa “Başkumandan vekili” olarak bütün
Osmanlı ordularının basındaydı. “Doğu Ordusu” kumandanlığına da Birinci ferik
Abdullah Paşa tayin edilmiştir. Bu ordu Ömer Şevket Turgut, Bahriye Nazırı
Mahmut Muhtar ve Ahmet Abuk Paşalar kumandasında dört kolordu ile Kırcaali
taraflarından Filibe’yi tehdit eden Ali Yaver Paşa kumandasında bir kolordudan
ibaretti. Doğu bölgesinin en önemli kısmı olan Edirne kumandanlığına da Erzurumlu
Şükrü Paşa vardı.
Nazım Pasa’nın ilk hatası, gerek asker mevcudu, gerek talim ve
terbiyesi bakımından Bulgar ordusundan çok az mevcudu olan Doğu Ordusunu
taarruza geçirmesiydi. Bulgar Baş kumandanı Savov, bu durumda ilk iş olarak Ali
Yaver Paşa kumandasında Filibe demiryolunu tehdit eden kolorduyu bozguna

uğratıp Mestanlı’nın güneyine kadar sürdü.
İttihat ve Terakki`nin Balkan siyaseti (1908-1914)
[adsenseyu2]

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest