Bulgarlar Çatalca’daki Ordularına Her Türlü İhtiyaç Maddesini Ulaştırabileceklerdi.

Ekim 1912 sonunda, Türk kuvvetleri Makedonya’da Balkan
Devletleri karşısında hezimete uğramıştı(Bıyıklıoglu 1992:64-65). Sadece Edirne
Bulgarlara, Yanya Yunanlılara ve İşkodra’da Karadağlıların kuşatmasına
Dayanıyordu (Armaoglu 1999:669).
12 Kasım 19l2’de, Bulgarlar Çatalca’daki Osmanlı
mevzilerine bir taarruzda bulunmuşlardı. Bu taarruz sonuç vermeyince, Bulgaristan,
Osmanlı Devleti’nin daha önceden teklif ettiği mütarekeyi kabul etti. 3 Aralık
1912’de imzalanan bu mütarekeye göre; Bulgarlar, Edirne -İstanbul demiryolu

vasıtasıyla Çatalca’daki ordularına her türlü ihtiyaç maddesini ulaştırabileceklerdi.
Fakat Türkler Edirne’de orduları için aynı hakka sahip olamayacaklardı
(Armaoglu1999:674)
Mütarekenin Türkler için en zararlı maddesi, mütareke süresince Edirne
demir yolundan Bulgarların faydalanması ve Karadeniz’deki Türk deniz ablukasının
kaldırılması idi. Bulgarlar bu maddeden faydalanarak erzak ve mühimmatı çok
azalmış bulunan ordusunu ikmal etti. Buna karşılık aynı mütareke gereğince Türkler,
muhasara altında bulunan Edirne’ deki kuvvetlerini iaşe ve ikmal edemiyorlardı.
Edirne’yi bütün teknik imkanlarla muhasara altında tutan Bulgarlar, tayyarelerle ve
balon müfrezeleri ile bombardıman ediyorlardı.
İttihat ve Terakki`nin Balkan siyaseti (1908-1914)
[adsenseyu2]

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest