Edirne Bulgarlar Tarafından Ele Geçirildi; 26 Mart 1913

Balkanlarda alınan yenilgiler ve mütarekede aleyhimize alınan kararlar,
bilhassa ordunun genç subaylarının arasında, Kamil Paşa Hükümetine ve
başkumandanlığa karsı bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Bu hava içinde, Babıali baskını
adı verilen bir hükümet darbesiyle, iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki mensupları,
Başkumandan Nazım Paşa’yı öldürerek, Sadrazam Kamil Paşa’yı istifaya zorladılar.
Mahmut Şevket Paşa başkanlığında kurulan yeni hükümetin başkumandan vekili

olan Ahmet İzzet Paşa Bulgar kuşatmasını kırarak Edirne’yi kurtarmak gayesiyle,
Osmanlı – Bulgar mütarekesine son vererek (2 Subat 1913) Bolayır taarruzuna ve (8
Şubat 1913) Şarköy çıkarmasına teşebbüs etmişti. Daha çok Enver Bey’in (Enver
Pasa) ısrarıyla yapılan Edirne’yi kurtarma teşebbüsünün başarısızlıkla
sonuçlanmasından sonra, Bulgarların 26 Mart l9l3’te yaptıkları ani bir hücumla

Edirne Bulgarlar tarafından ele geçirildi(Bayur 1991:65)

İttihat ve Terakki`nin Balkan siyaseti (1908-1914)
[adsenseyu2]

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest