Darül Hadis Camii Haziresinde Medfun Olanlar

Dâr kelimesi, “yer, mekân,ev, yurd” gibi anlamlara gelmektedir. Darül-hadis, “Hadis okutulan yer” demektir. 

Caminin haziresinde şehrin ileri gelenlerine ait kabirler, mihrabın ön kısmına gelen alanda ise şehzade ve sultanlara ait türbeler yer almaktadır. Biri açık diğeri kapalı türbe bulunur. Bunların ön kısmında ise sadece kapı direkleri ayakta kalan bir türbenin daha varlığı anlaşılmaktadır. Sadece kapı direkleri ayakta kalan türbenin Eski Edirne Valilerinden 1471 yılında Çermen’de vefat eden Karaman Bey’e ait olduğunu belirtir bize Dr. Rıfat OSMAN (1916 yılında). Karaman Bey’in dışında taşı okunabilen bir diğer kişi ise Alim Mevlana Fahreddin Acemi Hazretleri’dir (1468). Burada birçok önemli ismin meftun olduğu bilinmesine karşın şahidelerinin kayıp olmasından ötürü bu kişilerin kimler olduğu kanıtlanamamaktadır. Bu konu ile ilgili Dr. Rıfat OSMAN, II. Murad Han’ın baş kadını Alicenap Kadın’ın 1698 tarihinde buraya defnedildiği tarih kitaplarında yazılmasına karşın mezar taşının bulunamadığını belirtir. Ayrıca Badi Efendi’nin Murad Han’ın Hafsa Hatun adında bir kızının da burada meftun olduğunu belirtmesine karşın, Dr. Rıfat OSMAN bu mezar taşını da bulamadığını belirtir. Bunların dışında mezar taşlarını okuduğu kabirlerin listesi şöyledir:

İsmi Ölüm Tarihi Baba Adı

Şehzade Hüseyin 1449 II. Murad

Şehzade Orhan Çelebi 1451 II. Murad

Ümmügülsüm Sultan 1700 II. Mustafa

Şehzade Ahmed 1703 II. Mustafa

Hatice Sultan 1698 II. Mustafa

Zeynep Sultan 1715 III. Ahmed

Şehzade Selim 1715 III. Ahmed

Rukiyye Sultan 1698 III. Ahmed

Hafize Sultan (Taşın kırık olmasından tarih ve baba ismi okunamamaktadır)

Peygamber Efendimiz’in (S.A.S.) emrine istinaden, Sultan Murad Han’ın büyük bir aşk ile temel taşlarını bizzat kendi elleriyle koyduğu bu Darulhadis, günümüzde cami olarak insanlığa hizmetini devam ettirmektedir. 

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest