Edirne’de Haziran Ayında Yaşanan Önemli Olaylar.

1 H:826-M:Haziran 1422 İSTANBUL MUHASARASI
Tarih : H:826-M:Haziran 1422
Açıklama : Mihal oğlu Mehmet bey onbin kişilik bir kuvvet ile İstanbul üzerine sevkedilmiş ve arkasından yirmibin askerle sultan II.Murat Edirne’den İstanbul muhasarasına hareket etmiştir.
2 M:1444 Haziran 12 EDİRNE-SEGEDİN BARIş ANTLAşMASI
Tarih : M:1444 Haziran 12
Açıklama : Macarlarla Edirne-Segedin barış antlaşması yapılmış, Macar kral naibi Jan Hunyad 12 Temmuz 1444 de antlaşmayı Segedinde imzalayarak Türk heyetine vermişdir.
3 M:18 Haziran Pazar ertesi 1453 FATİH’İN İSTANBULDAN EDİRNEYE DÖNÜŞÜ
Tarih : M:18 Haziran Pazar ertesi 1453
Açıklama : İstanbulun alınmasından sonra Fetih ünvanını alan II.Mehmet 18 Haziran’a kadar orada kaldıkdan sonra Edirneye döndü ve büyük bir zafer alayı ile Şehre girdi.
4 H:905-M:1 Haziran 1499 İNEBAHTI SEFERİ
Tarih : H:905-M:1 Haziran 1499
Açıklama : II.Bayezid İnebahtı seferi için İstanbuldan Edirneye ve oradan da Moraya hareket etmiştir.
5 H:922-M:1516 Haziran ŞEHZADE SÜLEYMAN EDİRNEDE
Tarih : H:922-M:1516 Haziran
Açıklama : Yavuz Selim Mısır seferine çıkarken, oğlu Süleymanı korumacı olarak Edirnede bırakdı.
6 H:Safer 945-M:Haziran 1538 KANUNİ VE BARBAROS EDİRNE’DE
Tarih : H:Safer 945-M:Haziran 1538
Açıklama : Kanuni Sultan süleyman ın Edirneye gelmesi, Basra hakimi Emin Raşid in oğlu ile veziri Mehmed in huzura kabulü, Akdeniz seferleri üzerine bilgi vermek üzere Edirneye gelen Barbaros Hayreddin paşanın huzura kabulü ve cemaziel evvelde (Eylülde) İstanbula dönüşü.
7 M:16 Haziran 1621 çarşamba LEH SEFERİ
Tarih : M:16 Haziran 1621 çarşamba
Açıklama : II.Osman Edirnede geçirdiği 16 gün içinde askere nişan talimleri yapdırmış, Tuncanın karşı yakasına dikilen hedeflere yaptırdığı top ve tüfek atışlarında başarı gösterenlere ödüller vermiştir. Bu arada değişik yerlerden gelen kuvvetler de orduya katılmışdır ki ordunu gücü yüzbini bulmuştur deniyor.
8 M:23 Haziran 1658 ERDEL SEFERİ
Tarih : M:23 Haziran 1658
Açıklama : Padişah IV.mehmet Şehir dışındaki otağında Köprülü Mehmet paşayı Serdar-ı ekremlikle Erdel seferi için görevlendirilip hil’at giydirdi.
9 H:20 Zilkicce 1075-M:Haziran 1664 VALİDE SULTANIN EDİRNEDEN AYRILIŞI
Tarih : H:20 Zilkicce 1075-M:Haziran 1664
Açıklama : Çavuşbaşı Mehmet paşa muhafazasiyle valide sultanın İstanbula gönderilmesi ve ayni zamanda vezir Kaplan paşayla haseki sultanın da gönderilmesi.
10 H:Muharrem 1079-M:Haziran 1668 VALİDE SULTANIN EDİRNEDEN AYRILIŞI
Tarih : H:Muharrem 1079-M:Haziran 1668
Açıklama : Valide ve Haseki sultanların Edirneden İstanbula gönderilmesi.
11 H:18 Safer 1081-M:Haziran 1670 VANİ EFENDİ
Tarih : H:18 Safer 1081-M:Haziran 1670
Açıklama : Yeni sarayda Kasr-ı cedit yanında tahtda oturarak devlet ve asrın ileri gelenlerine IV.Mehmedin iltifatı ve, Vani efendinin duası.
12 H:4 Rebiul evvl 1083-M:Haziran 1672
Tarih : H:4 Rebiul evvl 1083-M:Haziran 1672
Açıklama : Sultan IV.Mehmed in Babadağına varışı.
13 H:17 şaban 1100-M:6 Haziran 1688 PADİŞAHIN SEFERE ÇIKIŞI
Tarih : H:17 şaban 1100-M:6 Haziran 1688
Açıklama : II.Süleyman Edirneden hareket edip Sofyaya vardı ve oradan,sadrazam asker ile cepheye gitti. Kendisi de Filibe yoluyla H:1101-M:1689 da Edirneye döndü.
14 H:1101-M:6 Haziran 1689 Pazar ertesi AVUSTURYA SEFERİ
Tarih : H:1101-M:6 Haziran 1689 Pazar ertesi
Açıklama : Padişah II.Süleyman Edirneden Avusturya üzerine hareket etmiştir.
15 H:15 şevval 1104-M:30 Haziran 1692 Pazar ertesi SADRAZAMIN EDİRNEDEN BELGRADA HAREKETİ
Tarih : H:15 şevval 1104-M:30 Haziran 1692 Pazar ertesi
Açıklama : Sadrazam Hacı Ali paşa Edirneden Belgrada hareket etti.Kaleyi tamir ettirdi. Kışın gelmesi nedeniyle H:1104-M:1692 tarihinde Edirneye döndü.
16 H:1106-M:26 Haziran 1694 VARADİN KUŞATMASI
Tarih : H:1106-M:26 Haziran 1694
Açıklama : Ordu Varadin kuşatması için Edirneden Belgrada hareket etmiştir.
17 H:15 Zilkade 1106-M:Haziran 1694 BELGRADA HAREKET
Tarih : H:15 Zilkade 1106-M:Haziran 1694
Açıklama : II.Sultan Mustafanın görkemli bir alay ile Edirne sarayından çıkarak Belgrada hareketi.
18 H:1107-M:30 Haziran 1695 II.MUSTAFANIN AVUSTURYA SEFERİNE ÇIKIŞI
Tarih : H:1107-M:30 Haziran 1695
Açıklama : Padişah II.Mustafa, ilk Avusturya seferine çıkmak üzere Edirneden Belgrada hareket etmiştir.
19 H:1109-M:17 Haziran 1697 Pazar ertesi NEMÇE SEFERİ
Tarih : H:1109-M:17 Haziran 1697 Pazar ertesi
Açıklama : Padişah II.Mustafa son Nemçe seferi için Edirneden Belgrada hareket etmişdir.
20 H:1111-Muharrem1699-M:1699 Haziran PADİŞAHIN İSTANBULA GİDİŞİ
Tarih : H:1111-Muharrem1699-M:1699 Haziran
Açıklama : II.Sultan Mustafa bu tarihde Edirneden İstanbul’a hareket etmişdir
21 M:24 Haziran 1713 Cuma ertesi EDİRNE SÖZLEŞMESİNİNİ İMZA EDİLMESİ
Tarih : M:24 Haziran 1713 Cuma ertesi
Açıklama : Osmanlı-Rus barış andlaşmasını kesinleştiren Edirne sözleşmesi Edirnede imza edilmiŞtir.
22 H:1129 (2 recep)-M:Haziran 1716 BELGRADA HAREKET
Tarih : H:1129 (2 recep)-M:Haziran 1716
Açıklama : Ordunun Edirneden serdar-ı Ekrem Halil paşa kumandasında Belgrada gönderilmesi
23 H:12 Haziran 1717 cumartesi SERDAR-I EKREMİN BELGRADA HAREKETİ
Tarih : H:12 Haziran 1717 cumartesi
Açıklama : Serdar-ı Ekrem hacı Halil paşa Edirneden Belgrada hareket etmiŞtir.
24 30 Haziran 1787 KIRIM HANI EDİRNEDE
Tarih : 30 Haziran 1787
Açıklama : Kırım hanı şahin Giray Edirneye getirilmiş ve sonra da idam edilmek üzere Gelibolu yoluyla Rodos adasına gönderilmişdir.
25 H:1272-M.1855 Haziran YANGIN
Tarih : H:1272-M.1855 Haziran
Açıklama : Abdurrahman Sami paşanın valiliği döneminde eski cami caddesinde gümrük hanından Abacılar başına kadar karşılıklı dükkanlar tamamen yanmışdır.Ayni yıl remezanın 25. pazar günü unkapanı civarında Ali ağanın dükkanından çıkan yangın iki saat içinde civardaki 300 kadar dükkanı unkapanıyla basmacılar ve tarakcılar hanını yakıp yıkmıştır.
26 H:1315-M:1897 Haziran OSMANLI DUMANSIZ BARUTU
Tarih : H:1315-M:1897 Haziran
Açıklama : Edirneli Müşir İzzet paşa ile yardımcıları tarafından bulunan dumansız barut, kurulan komisyon tarafından beğenilmişdir.
27 Rûmi 1329-M:1913/14 Haziran 28 EDİRNE SARAYI
Tarih : Rûmi 1329-M:1913/14 Haziran 28
Açıklama : Edirne sarayı adlı eseri Dr.Rifat Osman Edirnede “Saray-ı Cedid-i amire” adlı eserini yazmaya başlamıştır.
28 M:26 Haziran 1927-Karar No=506 TEKKE ENKAZI SATIŞI
Tarih : M:26 Haziran 1927-Karar No=506
Açıklama : Horozlu bayırındaki Şeyh Muslihiddin tekkesi enkazı 60 liraya satılmıştır.
29 M:8 Haziran 1931 Karar No=180 CAMİ ENKAZI SATIŞI
Tarih : M:8 Haziran 1931 Karar No=180
Açıklama : Kirişhanede damat çeşmesi sokağındaki Zen-i sarıca paşa cami’i 1931 de yıktırılmış, enkazı keresteci Mehmet efendiye 260 liraya satılmıştır.
30 M:9 Haziran 1932 İKİ KAPILI HAN’IN YIKTIRILMASI
Tarih : M:9 Haziran 1932
Açıklama : Tehlikeli bir duruma gelen iki kapılı han belediye tarafından yıktırılmaya baŞlanmıştır.
31 M:13 Haziran 1938 Karar No=764 CAMİ ÇATISI SATIŞI
Tarih : M:13 Haziran 1938 Karar No=764
Açıklama : Ağaçpazarı caddesindeki Esma (İsmihan) sultan cami’inin çöken çatısı 70 liraya keresteci Nazlı Mehmed’e satılmıştır. Not:Çatıyı tamir etmiyecekler ki sonra cami de yıkılsın ve satılsın. Nitekim öyle de olmuştur. Bugün cami’in yeri değil ancak semti biliniyor. En son “Tepsili Minare” diye bilinen minaresi satılmış idi.
32 M:22 Haziran 1938 Karar No=47 CAMİ ENKAZI SATIŞI
Tarih : M:22 Haziran 1938 Karar No=47
Açıklama : Fatma sultan cami’i enkazı 50 liraya çilingirlerde yarmacı İsmail Filib’e satılmıştır.
33 M:8 Haziran 1973 GüREŞLER
Tarih : M:8 Haziran 1973
Açıklama : Kırkpınar güreşleri bugün saray içinde saat 10.30 da başladı.
34 M:10 Haziran 1974 KIRKPINAR ŞENLİKLERİ
Tarih : M:10 Haziran 1974
Açıklama : Kırkpınar haftası Şenlikleri saat 18.30 da başladı.
35 M:12 Haziran 1974 EDİRNE TIP FAKÜLTESİ
Tarih : M:12 Haziran 1974
Açıklama : Edirne Tıp Fakültesinin kuruluş kanunu Milli Eğitim bakanlığı tarafından onaylandı.
36 M:14 Haziran 1974 613. KIRKPINAR GÜREŞLERİ
Tarih : M:14 Haziran 1974
Açıklama : Tarihi güreşler saat 11 de yapılan törenle başladı.
37 M:17 Haziran 1974 EDiRNE TIP FAKÜLTESİ
Tarih : M:17 Haziran 1974
Açıklama : Edirne tıp fakültesinin kurulması ile ilgili olarak Edirnede yetkililer toplandı.
38 M:3 Haziran 1975 HUZUR EVİ ARSASI
Tarih : M:3 Haziran 1975
Açıklama : Edirne huzur evinin inşaatı için gerekli 8000 m2 lik arsa belediye tarafından sembolik bir fiyatla Sağlık kuruluşlarına yardım derneğine devredilmişdir. Dernek de Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığına bu amaçla hobe edecektir.
39 M:13 Haziran 1975 KIRKPINAR GÜREŞLERİ
Tarih : M:13 Haziran 1975
Açıklama : 614. Kırkpınar güreşleri bugün saat 11 de törenle başlıyor.
40 M:26 Haziran 1976 SAĞLIK EVLERİ AÇILDI
Tarih : M:26 Haziran 1976
Açıklama : İlimiz köylerinden altı tanesinde vatandaş ve sağlık kuruluşlarına yardım derneğinin işbirliği ile yapılan sağlık evleri hizmete açıldı.
41 M:1 Haziran 1977 KURŞUNLAMA
Tarih : M:1 Haziran 1977
Açıklama : Ülkü ocakları derneği Edirne Şubesi gece kurşunlandı.
42 M:13 Haziran 1977 KIRKPINAR HAFTASI
Tarih : M:13 Haziran 1977
Açıklama : Kırkpınar haftası şenlikleri bugün başlıyor.
43 M:27 Haziran 1977 YANGIN
Tarih : M:27 Haziran 1977
Açıklama : Cumartesi sabah saat 04.50 de Tahtakalede çıkan yangın ahşap binaları yaktı il ve ilçe itfaiyelerinin yardımıyla kontrol altına alınabildi.
44 M:16 Haziran 1978 KARAAĞAÇ DDY. İSTASYONU
Tarih : M:16 Haziran 1978
Açıklama : 96 dönümlük alanıyla beraber 15 parçadan oluşan Karaağaç demiryolu istasyon binası Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine devredilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından satın alındı.
45 M:23 Haziran 1978 KIRKPINAR
Tarih : M:23 Haziran 1978
Açıklama : Kırkpınar şenlikleri haftası bugün başladı.
46 M:26 Haziran 1978 EDİRNE LİSESİ YANDI
Tarih : M:26 Haziran 1978
Açıklama : Halen Eğitim enstitüsü olarak kullanılan tarihi edirne lisesi pazar günü sabah saat 0.4 de,çıkışı bilinmeyen bir yangında tamamen yandı.
47 M:11 Haziran 1979 KIRKPINAR ŞENLİKLERİ
Tarih : M:11 Haziran 1979
Açıklama : Tarihi kırkpınar yağlı güreş şenlikleri bugün törenle başlamıştır. Güreşler ise 618. defa 16 Haziran cuma günü Selimiyede okutulacak mevlütten sonra saray içinde başlayacaktır.
48 M:23 Haziran 1979 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
Tarih : M:23 Haziran 1979
Açıklama : Ayşekadın-Kirişhane semtinde yapdırılmakda olan küçük sanayi sitesi tamamlanmış olup kooperatif üyeleri kur’a çekerek yeni dükkanlarına gireceklerdir.
49 M:3 Haziran 1983 YAĞLI GÜREŞLER
Tarih : M:3 Haziran 1983
Açıklama : 622. Kırkpınar yağlı güreş şenlikleri haftası bugün başladı.
50 M:6 Haziran 1983 TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ
Tarih : M:6 Haziran 1983
Açıklama : Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesi hizmete girdi.
51 M:11 Haziran 1983 2.GAZİ MİHAL KÖPRÜSÜ
Tarih : M:11 Haziran 1983
Açıklama : Edirne-Kapıkule yolunun Tunca üzerinden geçen bölümü için yapdırılan 2. köprü gidiş-dönüşe açıldı ve yol asfaltlandı.
52 M:20 Haziran 1983 FAYTONLAR
Tarih : M:20 Haziran 1983
Açıklama : Edirneye ayrı bir hava veren faytonlar artık tarihe karıştı.
53 M:23 Haziran 1983 CANLI KAN BANKASI
Tarih : M:23 Haziran 1983
Açıklama : Edirneye bağlı Geçkinli köyü halkı gönüllü olarak topyekün kan vermeye karar aldı. II Sağlık müdürlüğü tüm köy nüfusunun kan guruplanını tesbit ettirdi. Gerektirdiğinde telofonla köye duyrulup istenilen guruptan kan verecekler istenilen yere ulaşacaklardır. Diger köyler de bu işe gönüllü olarak katılmak istemektedirler.
54 M:2 Haziran 1984 MİNARE ONARIMI
Tarih : M:2 Haziran 1984
Açıklama : Selimiye cami’i minaresinin onarımı tamamlandı.
55 M:15 Haziran 1985 SARITEPEDEKİ AĞAÇLAR
Tarih : M:15 Haziran 1985
Açıklama : Şehrin eski çamlığı ve mesire yeri olan Sarı tepedeki tüm ağaçlar kurudu. Nedeninin, kış mevsiminin çok soğuk geçmiş olduğuna bağlandığı söylenmektedir.
56 M:24 Haziran 1986 HACILAR EZANI ÇEŞMESİ
Tarih : M:24 Haziran 1986
Açıklama : Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda Hacılar ezanı çeşmesinin suyu akmaya başlamıştır.
57 M:29 Haziran 1987 KIRKPINAR GÜREŞLERİ
Tarih : M:29 Haziran 1987
Açıklama : 126. Kırkpınar yağlı güreş şenlikleri haftası bugün başlamıştır. Güreşler de 3 Temmuzda saray içinde başlayacaktır.Güreşlere Başbakan Turgut Özal da gelecektir.
58 M:17 Haziran 1988 EDİRNE TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI
Tarih : M:17 Haziran 1988
Açıklama : Edirne Tıp Fakültesinin ilk mezunlarına bugün törenle diplomaları verildi.
59 M:18 Haziran 1988 MİMAR SİNAN GÜNÜ
Tarih : M:18 Haziran 1988
Açıklama : Sinan ın 400. ölüm yıldönümü anma töreni nedeniyle yapılan sempozyuma davet edilen 32 ülkeden 170 bilim adamı Edirneye geldi.
60 M:18 Haziran 1990 KIRKPINAR HAFTASI
Tarih : M:18 Haziran 1990
Açıklama : Tarihi kırkpınar güreşleri şenlik haftası başladı.
61 M:29 Haziran 1990 KIRKPINAR GÜREŞLERİ
Tarih : M:29 Haziran 1990
Açıklama : 269. Kırkpınar yağlı güreşleri bugün saray içinde başladı.
62 M:17 Haziran 1991 ANIT AÇILMASI
Tarih : M:17 Haziran 1991
Açıklama : Kültür Müdürlüğü tarafından saraçlar caddesi postahane önünde yaptırılan Hacı İl bey ve Lala şahin paşa anıtları açıldı.
63 M:8 Haziran 1991 ÖZEL YÜZME HAVUZU
Tarih : M:8 Haziran 1991
Açıklama : Ağaoğulları spor tesislerinin yüzme havuzu hizmete açıldı.
64 M:30 Haziran 1992 KIRKPINAR GÜREŞLERİ
Tarih : M:30 Haziran 1992
Açıklama : 631. Kırkpınar güreş şenlikleri başladı.
65 M:14 Haziran 1993 İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL
Tarih : M:14 Haziran 1993
Açıklama : İşitme engelli çocuklar için yaptırılan okulun temeli atıldı.
66 M:28 Haziran 1993 KIRKPINAR GÜREŞLERİ
Tarih : M:28 Haziran 1993
Açıklama : 632: tarihi kırkpınar güreş şenlikleri bugün başladı. İlk kez bir Cumhurbaşkanı kırkpınara geliyor.
67 M:27 Haziran 1994 LİSE BİNASI
Tarih : M:27 Haziran 1994
Açıklama : 16 yıl önce “faili meçhul” yangınlar arasına giren, aslında yakanları bilinen Edirne Lisesi, Vali Koru Engin’in çalışmaları ile Vakıflardan Milli Eğitime devredilmiş ve onarılması için ilk adım atılmışdır.
68 M:29 Haziran 1994 DEPREM
Tarih : M:29 Haziran 1994
Açıklama : Rihter ölçeği ile 3,4 Şiddetindeki deprem Edirnelilere korkulu anlar yaşattı.
69 M:14 Haziran 1940 Karar No=71 MÜLK OLARAK CAMİ SATIŞI
Tarih : M:14 Haziran 1940 Karar No=71
Açıklama : Tahtalı hamam civarındaki Hâcegi cami’i mülk olarak 70 liraya Beden Terbiyesi başkanlığına satılmıştır.
70 M:17.Haziran.1942 POSTA TRENİ
Tarih : M:17.Haziran.1942
Açıklama : İlk posta treni bu akşam Edirneye geldi.
71 M:30.Haziran.1943 TİFÜS SALGINI
Tarih : M:30.Haziran.1943
Açıklama : Tifüs salgı ile yapılan mücadelede, bitliler toplanıp hamama gönderiliyor.
72 M:12.Haziran.1946 DEMOKRAT PARTİ
Tarih : M:12.Haziran.1946
Açıklama : Edirnede Demokrat parti bu tarihde kurulmuşdur.
73 M:23.Haziran.1948 BULGAR ÇETESİ
Tarih : M:23.Haziran.1948
Açıklama : Bir Bulgar çetesi Kalkan söğüt köyünü basıp masum bir vatandaşımızı şehit etmişdir.
74 M:6 Haziran 1948 karar No=10 CAMI MüLKIYETI SATIşI
Tarih : M:6 Haziran 1948 karar No=10
Açıklama : Zen-i Fîruz cami’i mülkiyeti 101 liraya Cemal Kuman’a satılmıştır.
75 M:9 Haziran 1950 karar No=19 DEPO OLARAK KULLANILMAK İÇİN CAMİ KİRAYA VERİLMESİ
Tarih : M:9 Haziran 1950 karar No=19
Açıklama : Abacılar başı caddesinde kubbeli bir cami olan haci Alamüddin camiinin tamir edilmesi ve ayda 10 lira kira ödenmesi (depo olarak kullanılma karşılığında) şartıyle Uzunköprünün yeniköy halkından Ahmet Sezer’e kiraya verilmişdir. (Cami, zaten PTT tarafından depo olarak kullanılmakta idi.)
76 M:12.Haziran.1951 MAHYA
Tarih : M:12.Haziran.1951
Açıklama : Kandil mahya sisteminden vaz geçilip elektrikle mahya yapılması kararlaştırıldı.
77 M:15.Haziran.1951 TURİSTİK OTEL
Tarih : M:15.Haziran.1951
Açıklama : Talatpaşa asfaltı üzerinde turistik bir otel yapılması için belediye tarafından arsa kamulaştırılmasına başlanıldı.
78 M:24.Haziran.1953 DEPREM FELAKETİ
Tarih : M:24.Haziran.1953
Açıklama : Sabah saat 7.45 de 2 saniye süren çok şiddetli bir deprem de binaların 4070 in de çatlaklar oluşmuş, Selimiyenin kubbesi 7 yerden çatlamıştır. Eski cami Üç Şerefeli, Sitti sultan camileriyle Ayşekadın kervansarayı bazı yerlerinden çatlamış ve yıkılmıştır. Saat kulisi de hasara uğramıştır. Evlerine girmekten korkan halk, hükümetin dağıttığı çadırlarda kalmıştır.
79 M:30.Haziran.1953 SAAT KULESI
Tarih : M:30.Haziran.1953
Açıklama : Depremde hasara uğrayan saat kulesi boşaltılıyor.
80 M:2.Haziran.1955 MERİÇ NEHRİNİN İSLAHI
Tarih : M:2.Haziran.1955
Açıklama : Meriç nehrinin yaptığı tahribatı önlemek için Türk ve Yunan topraklarında gerekli önlemlerin alınması için taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Türk ve yunan bayındırlık bakanlarının hazır bulundukları törenle seddelerin yapılmasına başlanılmıştır.
81 M:3.Haziran.1955 TUNCA NEHRİNİN TEMİZLENMESİ (ISLAHI)
Tarih : M:3.Haziran.1955
Açıklama : Nehrin temizlenmesi için her iki kıyısında kamulaştırmalara başlanılmış olup bu arada şehir mezbahasi da kamulaştırılmıştır.
82 M:7.Haziran.1955 KIRKPINAR TRİBÜNLERİ
Tarih : M:7.Haziran.1955
Açıklama : Saray içindeki Kırkpınar güreş alanı düzenlenerek tiribünler yapılmasına başlanmaktadır.
83 M:23.Haziran.1956 SELİMİYENİN TAMİRİ
Tarih : M:23.Haziran.1956
Açıklama : Selimiye kubbesinin tamiri için vakıflar genel müdürlüğünden yüzbinlira gönderilmiştir.
84 M:23.Haziran.1958 TREN TAŞLAMASI
Tarih : M:23.Haziran.1958
Açıklama : Yunanlılar pitiyondan geçmekte olan Edirne trenini taşlamışlar ve yunan jandarması olaya seyirci kalmıştır.
85 M:13.Haziran.1961 ÜNİVERSİTE AÇILMASI
Tarih : M:13.Haziran.1961
Açıklama : Edirnede bir üniversite kurulması için hazırlıklara başlanılmıştır.
86 M:3.Haziran.1963 DÖRT ÖNEMLİ İHALE
Tarih : M:3.Haziran.1963
Açıklama : Vakıflar idaresi; Selimiye, II.Bayezid, Kasım paşa, Şah melek camilerinin tamiri işini ihale etmiştir.
87 M:4.Haziran.1963 PUL
Tarih : M:4.Haziran.1963
Açıklama : Edirne için PTT teşkilatı tarafından 4 serilik bir pul bastırılacak (Pullar Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver tarafından hazırlandı)
88 M:13.Haziran.1963 GECEKONDU DÜKKANLAR
Tarih : M:13.Haziran.1963
Açıklama : Rüstempaşa hanı civarındaki salaş dükkanların yıktırılmasına karar verilmiştir.
89 M:15.Haziran.1963 ATATÜRK ODASI
Tarih : M:15.Haziran.1963
Açıklama : Atatürkün 1930 Edirne ziyaretinde kalmış olduğu belediye binasındaki yatak odası yeniden düzenlenmiştir.
90 M:30.Haziran.1964 YENİ VALİ
Tarih : M:30.Haziran.1964
Açıklama : Edirne valisi Ferit Kubat Edirneye geldi.
91 M:5 Haziran 1968 EDİRNEDE RESİM-HEYKEL GALERİSİ
Tarih : M:5 Haziran 1968
Açıklama : Milli Eğitim Bakanlığı Edirnede bir resim ve heykel galerisi açmaya karar vermiş, yer olarak turizm derneğinin üst katı kiralanmış ve görevli olarak da erkek öğretmen okulu resim-iş hocası Tayyip yılmaz atanmıştır.
92 M:10 Haziran 1968 HACI İZZET PAŞA TÜRBESİNDE YANGIN
Tarih : M:10 Haziran 1968
Açıklama : Ziyaretçiler tarafından dikilen mumun alevinden türbede yangın çıkmışdır.
93 M:18 Haziran 1968 MİNARELERİN TAMİRİ
Tarih : M:18 Haziran 1968
Açıklama : Selimiye cami’inin kıble yönünden sagdaki minaresi II.şerefeye kadar yıkılıp yeniden örülmüş, taş işçiliği tamamlamıştır.
94 M:19 Haziran 1968 YÜZME HAVUZU
Tarih : M:19 Haziran 1968
Açıklama : Edirnede bir yüzme havuzu yapılması için kurulan dernek çalışmaları olumlu sonuçlar vermiştir. Arsası sağlanırsa havuz beden terbiyesi tarafından yaptırılacaktır.
95 M:26 Haziran 1968 ŞADIRVAN TAMİRİ
Tarih : M:26 Haziran 1968
Açıklama : Selimiyenin harem (iç) avlusundaki şadırvanın tamirine başlanılmıştır.
96 M:8 Haziran 1970 GÜREŞ ŞENLİKLERİ
Tarih : M:8 Haziran 1970
Açıklama : Tarihi kırkpınar güreş şenlikleri bugün törenle başlamıştır.
97 M:12 Haziran 1970 SOKULLU HAMAMI
Tarih : M:12 Haziran 1970
Açıklama : Tamir edilen tarihi hamam bugün işletmeye açılmıştır.
98 M:12 Haziran 1970 GüREŞLER
Tarih : M:12 Haziran 1970
Açıklama : Kırkpınar güreşleri bugün saray içinde başlamıştır.

Pin It on Pinterest