Edirne pictures – Turkey Photo Gallery by Dick Osseman at pbase.com

Edirne pictures – Turkey Photo Gallery by Dick Osseman at pbase.com.

Detaylar »

Şerif Tekben Edirne Albümü

Detaylar »

Balkan Savaşı'nda Edirne Hastanesi -Engin Koç

Engin Koç Edirne Hastanesi Savaşın başlamasına müteakiben Edirne’de bir hastane  kurulmasına karar verildi.Kararın alınmasından kısa  süre sonra bölgeye murahhas sıfatıyla gönderilen genel  merkez üyelerinden Doktor Bahaddin Beyin teşebbüsleri  sonucunda Edirne’de…

Detaylar »

Bülbül Adası Edirne 28 Ağustos 1928

Şerif Tekben Albümünden ;28 Ağustos 1928 Bülbül Adası

Detaylar »

Edirne Meriç Nehri ve Köprüsü;Şerif Tekben

Ş. Tekben albümünden : Edirne Meriç Nehri ve Köprüsü; 14 Ağustos 1929  

Detaylar »

"Zafer ve Teyyare Bayramı" Şerif Tekben

Ş. Tekben albümünden : 30 ağustos 1928 Selimiye Camiinde “zafer ve tayyare bayramı” duası…

Detaylar »

Köy Enstitüleri Kurucularından,Şerif Tekben

Köy Enstitüleri kurucularından Akçadağ Köy Enstitüsü Müdürlüğünden sonra Edirne’ye ilköğretim müfettişi olarak atanmış Şerif Tekben’in tecrübelerini aktarma ve sürdürme ilkesiyle yazdığı “Köy Okulu Uygulama Bahçesi” adlı kitabı… 1940ların sonunda ve…

Detaylar »

Edirne, Kayapa Köy Okulu

Şerif Tekben Albümlerinden Edirne, Kayapa Köy Okulu kaynak; Çağla Ormanlar Ok

Detaylar »

1914 Yılı Edirne'si

Engin Koç ‎19.yüzyılın sonlarına (1914) gelindiğinde, Edirne vilayeti yine altı sancağa ayrılmaktadır. “Bunlar; Edirne, Dedeağaç, Gelibolu, Kırkilise (Kırklareli) , Tekfurdağı (Tekirdağ) ve Gümülcine’dir. Gümülcine tütünün nefaseti ve üretimin çokluğu ve…

Detaylar »

1889 Tarihindeki Edirne Vilayeti

  Engin Koç; Şemseddin Sami, Kamus’ul Alam’ın 2.cildinde,1889 tarihindeki Edirne vilayetinin Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri hakkında çok ayrıntılı bilgiler verir; “Vilayetin mahsulâtı çeşitli hububat ile çeşitli sebze ve meyvelerden…

Detaylar »

Pin It on Pinterest