Balkan Savaşı – 07 Mart 1913 tarihli JOURNAL DES DEBATS'dan alıntı

Çeviri;Fazıl Bülent Kocamemi
SAVAŞ TAZMİNATLARI
Aşağıdaki mektubu aldık:
Sevgili müdürüm,
Parasal durum, Balkan sorunlarının çözümünde aşılamaz zorluklar yaratmışa benzemiyor. Ancak bu durum sorunun karmaşık olmadığı anlamına gelmez.
Journal des Débats’nın 6 Mart sayısında savaş tazminatı konusundaki kanıtlamalar, şiddet alanında ampirizmden başka şeyler olduğunu kabul edersek, teorik olarak tartışma yaratabilir. Müttefiklerin savaş tazminatından, aynen Japonlar’ın Portsmouth’ta yaptıkları gibi, Amerikalılar’ın Filipinler karşılığında İspanyollar’a önemli miktarda ödeme yapmaları gibi ve İtalyanlar’ın Tripoli usulü gelen borcu üstlenmeleri gibi pratik açıdan olgunlukla vazgeçecekler.
Japonlar, çok masraflı ve sonucu şüpheli olan bir savaşı uzatmamak için Rusya’nın ödemeyi reddettiği tazminattan vazgeçtiler. Türkler namına yıkıcı olan çarpışmaların devam etmesi müttefikler için de daha az yıkıcı olmayacaktır. Zaten barış gerçekleşecekmiş gibi görünüyor…
Benim gözümde şurası muhakkak ki, müttefiklerin bir tazminat talebi destek görmeyecektir. Münhasıran Doğu meseleleriyle uğraşan ve Koloni Dairesi memuru niteliğiyle Louis Bamberger’e uzanan ekonomik uzmanlığına sahip Deutsche Bank müdürü M. Helfferich, Bank Archiv’de Türk ve Balkan Devletleri’nin borçları üzerine çok ayrıntılı bir belge yayımladı. 1-14 Eylül 1912 borçlarının 142 milyon Türk Lirası ya da 3.227 mi yon Frank olduğunu
, bunların 130 milyonunun konsolide, 11.7 milyonunun kısa vadeli avans olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca 19.5 milyon konsolide olmamış kamu borcu var.
Konsolide borçlar servisi 6.068.108 TL talep ediyor. Fransız kredi verenleri %57’siyle ilgileniyor; 1.682 milyon Frank konsolide borçtan; 148 milyon Frank kısa vadeli borçtan olmak üzere toplam 1.830 milyon Frank. Almanlar %20’siyle ilgileniyor: 570 milyon Frank konsolide borçtan, 91 milyon Frank avanslardan olmak üzere toplam 661 milyon Frank.
6.448 kilometre demiryolundan 1.710 kilometresi ya da %26.5’i Fransız, 2.626 kilometresi ya da %40.7’si Alman (Avusturyalılar ve İsviçreliler’le birlikte) menfaatlerine dahil oluyor…

Pin It on Pinterest