Edirne Sarayında Musiki

Sultan II. Murad savaşmadığı zamanlarda Edirne Sarayında şair ve musikişinaslarla vakit geçirmeyi çok severdi; nitekim devlet merkezi olan Bursa ve Edirne Saraylarına doğudan değerli musiki âlimleri gelmiş ve bu saraylarda kıymetli musiki bilginleri yetişmiştir.
Bu konuda musiki nazariyatına dair II. Murad adına 1441‟de Hızır b. Abdullah tarafından yazılan Edvar-ı Musiki adlı eserde kendi zamanında Edirne Sarayında Hacı Ali, Hüseyin ve Ali adlarındaki müzisyenler ile Eymen ve Mehmet adlarındaki iki hanendenin adlarını zikretmektedir.
I. Murad‟ın Edirne‟yi almasından hemen sonra 1363‟te kurduğu Enderun, II. Murad, Fatih ve II. Bayezid‟in geliştirip mükemmel bir saray üniversitesi haline dönüşmüştür. I. Murad zamanındaki din derslerine II. Murad şiir, musiki, hukuk, mantık, felsefe, geometri, coğrafya ve astronomi, Fatih hat, tezhip ve resim, II. Bayezid‟de okçuluk ve silahşörlük gibi askeri spor derslerini eklediler. Bu dersleri okutacak bilginler imparatorluğun içinden veya dışından merkez saraya getiriliyordu. Enderun‟da eğitim görmek islam dünyasının dört bucağından gelen öğrenciler için büyük bir şeref ve ayrıcalık sağlıyordu.
 

Pin It on Pinterest