Dağdevirenzade M. Şevket Bey’in Balkan Savaşı Günlüğü, 23.Kasım.1912

23.Kasım.1912 Cumartesi
 
Dünkü meydan savaşı, Sinekli karşısında büyük bir alan üzerinde akşama kadar sürmüş ve düşman, büyük kayıplar vererek kaçmış.
 
Bugün saat beşte bombardıman başladı. Bu kere yönü Ayşekadın, Yüksek Kaldırım, Kirişhane olup, akşamüzeri Sultan Selim yönüne dönmüştür.
 
Birçok yıkıntıya sebep oldu. Sokaklarda gezmek çok tehlikeli. Dünden beri mermiler hep evimizin, başımızın üstünden geçmekte olduğundan Tanrıya sığınıp teslim olmakla, dışarıya çıkılamamıştır.
 
Tahribat olarak, büyük, küçük Hacı İbrahim Bey’lerin, Hacı Haşim’in daması Mehmet Efendi’nin iki, Mehmet Ali Efendi’nin, Ziraat Bankası memurunun, Emin Bey’in, Dilâver Bey’in, Cevdet Paşa’nın, İsmail Efendi’nin evleriyle, diğer bazı yerlerin zarar gördüğü, ölenler arasında da Kara Mustafa’nın oğlunun şehit olduğu, Ayşekadın’da birkaç çocuğun yaralandığı söylenmektedir.
 
Kuşatılmanın son gelişmelerinden olan bu bombardıman hepimizi korkutmuştur.
 
Bugün üçüncü gün olduğu halde, henüz bir kestirilmesinin çaresi bulunmaması, ilerisi için daha korkunç bir ürküntüye uğramamıza sebep olmuştur.
 
Kalenin kuşatılmasını düşündüğümüz zamanlarda, korktuğumuz bunlardan oluştuğu için, o da başımıza geldiğinden, Tanrı’dan yenilenmesinden koruması için dua etmekten başka çaremiz kalmamıştır.
 
Gece sabaha karşı tam saat dokuzda, göğsümde patlarcasına dehşetli, art arda top seslerini işiterek derhal uyandım.
 
Selamlık odasında Ziya ve Muhittin Beyleri uyanmış buldum.
 
O sırada üstümüzden pek çok mermiler geçti. Hep yakınımıza düşmekteydi. Mahallemizde ki evlerin camlarını kırarcasına ortalık sarsılmakta idi.
 
Halis Efendi’nin ahırı önüne, Umur Bey’li Mehmet Efendi’nin evine, Rufâi Dergâhı’na, Cemal Bey’in, terzi Hacı Ahmet’in evleri ile Kurşunlu Fırın’ın tam önüne, birçok gülleler düşmüş, orada devriye gezen bir jandarmayı şehit etmiş, Cemal Bey’in kızı ve oğullarını yaralayıp, Hacı Ahmet’in evini yıkmıştır.
 
Bu geceki olayların pek yakınımızda meydana gelmesi, şehitlerin durumu, sokakların kanlar içinde olması gibi cidden korkunç görüntüler, bütün gün sabır ve direncimizi kırıyordu.
 
Adeta kurbanlık koyunlar gibi, her an helâlaşıyorduk. Bu bombardıman tam bir buçuk saat sürmüş ve bu süre içinde yüz bir mermi düşüp, iki şehit ve on altı yaralı ve yirmi altı evi yıkmıştır.
 
Hapishane ve Saraçhane yönlerine kadar mermilerin düşmesi, Vali’nin bile taşınmasına neden olmuş ve heyecan olağanüstü duruma gelmiştir.
 
 
 
Dağdevirenzâde Mustafa Şevket Bey’in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları
Dr. Ratip Kazancıgil
Öğr. Gör. Nilüfer Gökçe
TKD Edirne Şubesi Yayınları no:41
 

Pin It on Pinterest