Zorlutuna (Dertli Mustafa Bey ) Konağı -Ersin Kale,Binay Kale

Zorlutuna
Dertli Mustafa Bey Konağı
Yapım tarihi-1876
İtalyan mimarlar tarafından Beylerbeyi Sarayının küçültülmüş şekli ile yapılmıştır.Yemekhane,mutfak ve kiler bölümleriyle sekiz köşeli 18 odası mevcuttur.Bir hafta müddetle sıcaklığını muhafaza eden kurnalı banyosu vardır..Senenin muayyen günlerinde fakir halk davet edilir,yemekler ikram edilir,giyim eşyaları verilerek gönderilirmiş..
Mustafa Bey Bulgar çeteciler tarafından kaçırılan ve öldürülen oğlundan sonra, önce hanımını daha sonra da kızını kaybettikten sonra inzivaya çekilerek bir süre konaktan ayrılmamış ve bilahare Dertli Mustafa bey lakabını almıştır..
Şevket Süreyya Aydemir ölümünden önce konağı ziyaret ederek babasının, Dertli Mustafa Beyin baş bahçıvanı olduğunu söylemiş,bununla ilgili fotoğraflar göstererek “Suyu Arayan Adam” eserinde konaktan geniş bir biçimde bahsetmiştir..
Dertli Mustafa Beyin dört köyü kapsayan 30 bin dönüm arazisi olduğu söylenmektedir..
Kaynak : Binay Kale-Ersin Kale

Pin It on Pinterest