Edirne'de Basımevleri

Edirne’de Basımevleri
1554 yılında Selanik’de çıkan veba salgını yüzünden kaçıp
Edirne’ye yerleşen Solomon ve Jozef Jabez kardeşler
Edirne’de ilk basımevini kurdular. Ancak bir yıl sonra
Selanik’e geri döndüler. Bu kısa süre zarfında Jozef ibn
Verga’nın She’erit Yosef eserini, Solomon ibn Verga’nın
Shevet Yehudah eserini ve Jozef Jabez’in Avot üzerindeki
tefsirini yayımladılar.
19. yüzyılda bir diğer basımevi daha Edirne’de kuruldu.
Tümüyle İbranice yayımlanan ilk gazete 1882 yılında
David Mitrani tarafından yayımlanan Karmi Shelli idi.
1910-1911 arası Jozef Barishak tarafından La Boz de la
Verdad (Gerçeğin sesi) adlı on beş günlük dergi yayımlandı.
1921-1922 yıllarında Nissim Bahar tarafından yayımlanan
haftalık L’Echo d’Adrinopolis (Edirne’nin Yankısı) ise
dönemin siyasî, iktisadî ve toplumsal olayları aktardı.
İbranice eserler dışında Edirne’de ladino (Yahudi
İspanyolcası) dilinde de kitaplar basıldı. Ayda bir kez
çıkan Karmi adlı edebî bir dergi Baruh Ben İshak
Mitrani tarafından yayımlandı
RIFAT N. BALİ
nakleden :Engin Koç

Pin It on Pinterest