Edirne Mevlevihanesi


Murat Özden Uluç;
EDİRNE MEVLEVİHANESİ :
Rivayete göre 1439 da rüyasında Mevlana hazretlerini gören II. Murat , kendi yaptırdığı Muradiye Camiinin bahçesine Mevlevihane yaptırmış ve beşinci kuşaktan Celaleddin i ve altıncı kuşaktan Cemaleddin i getirtip mevlevihaneyi faaliyete geçirmiştir. Beşyüz yıllık tarihinde Konya ve İstanbul Mevlevihanelerinden sonra en önemlisi olmuştur. Bestekârı bilinen ilk Mevlevî âyini ise Edirne’li Köçek(kuçek) Derviş Mustafa Dede(XVII. yüzyıl)’nin bayati makamındaki âyinidir ve Edirne Mevlevihanesinde yazılmıştır. Ve daha nice ilkler….Burada Rahmetli Hafız Rakım Hocayıda saygıyla anıyorum. . Pekiii… gelelim şimdi nerde bu Mevlevihane…Yerinde yeller esiyor …Muradiye camiinin girişinde sol tarafta Selimiye camiine bakan bir boş alan var işte orada… hem mecazda hem gerçekte yeller esiyor orada….Ne yapmışız da ortadan yok olmuş acaba… Anlatalım Efendim… Güzel bir ahşap yapı örneği olan bina Cumhuriyet döneminde bir çok el değiştirir en son o zamanki adıyla Özel muhasebeye verilir ve ilkokul yapılır … Fakat ne olursa olur Trakya Umumi müfettişi General Kazım Dirik celallenir ve mevlevihaneyi ani bir kararla yıktırır.. Enkazı satılır …Kitapların bir bölümü satılır ,bir bölüm el yazmaları Selimiye Camii kütüphanense verilir.( kitapları satın alıp korumaya alanlar arasında Prof.Feridun Nafiz Uzluk ta var ) Mevlevilerin mezar taşları sökülüp camide bir depoya kaldırılıyor..Yani velhasıl ne sebeple olsun, Bulgarların , Yunanlıların yapmadığını biz kendimize yapmışız.. Dah burayla ilgili bir çok rivayet ve yaşanmış gerçek olaylar var. Onları yazmıyorum …Bence bu Mevlevihane maliyeti ne olursa tekrar yapılıp bir Mevlevihane ve müze olarak olarak yaşatılmalıdır..Galata , Konya dergahları gibi rutin Mevlevi ayinleri yapılmalıdır. Gerek maneviyat için , gerekse inanç turizmine dayalı maddiyat için önemlidir… 2 katlı ahşap küçük bir binanın maliyeti ne olabilir ki… Ben tüm tarih dostlarını bu proje için ayaklandırmak istiyorum …. Dilimizden düşürmediğimiz Hz. Mevlana nın torunlarının dergahı, yadigarsa Edirne yi Edirne Yapan II.Murat ın yadigari , Tarihi eserse en önemli en değerlilerinden biri… bence değer… Hem de çok öenmli değer …Varmısınız Tarih dostları ..Fitili buradan ateşleyelim …. Haydi… (Kaynakça : Edirne Mevlevihane tarihine Giriş Ord.Prof.Dr. Süheyl ÜNVER /1962 –Fotoğraf Rıdvan Canım- Edirne Mevlevihanesi –Bildiriler –Süman yayınlarından alıntıdır.)

Pin It on Pinterest