Kategoriler
Cengiz Bulut Paylaşımları Osmanlı Dönemi Savaşlar

Balkan Mezalimi Neşr-i Vesaik Cemiyeti ve Ahmed CevatBalkan Harbi’nde Müslüman halkın yaşadıkları,Batı Avrupa toplumlarında Osmanlı Devleti lehine bir kamuoyu yaratmanın önemini gündeme taşımıştı.Makedonya’yı işgal eden Bulgarların Müslüman-Türk sivil ahaliye uyuladıkları saldırıları ve katliamları duyurabilmek amacıyla, Eğitimci Ahmet Cevat Bey’in (Emre) öncülüğünde Satı (El Husri) ve ağabeyi Bedi Nuri,İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) ve Ahmet Ferit (Tek) 1913 yılı başında İstanbul’da “ Balkan Mezalimi Neşr-i Vesaik Cemiyeti” ni kurdular.Ferit bey, sahibi olduğu İfham gazetesinin Cağoloğlu’nda bulunan idarehanesini cemiyetin çalışmalarına tahsis etti .Milli Meşrutiyet Fırkası ve onun yayın organı İfham gazetesi,1912 Aralık yılında “İstihlak-i Milli Cemiyeti”nin kuruluşunada destek vermiş Sirkeci ve Sultanhamam’da yerli malı tanıtımı yapan otuza yakın mahazanın ve terzilik mekteplerinin açılmasına önayak olmuştu..
Darülmuallimin ve Darülfünunda eğitim gören gönüllü gençler bu girişime destek verdiler.Cemiyet,görgü tanıklarının anlattıklarını rapor haline getirdikten sonra İstanbul’da yayınlanan gazetelere iletti.Raporlarda,Müslümanlarla birlikte kıyıma uğrayan Yahudi ve Rum ahalinin yaşadıkları da yer alıyordu.Raporların Fransızca tercümeleri “Les atrocites des coalises balkanique”(Balkan Müttefiklerin Katliamları) adı altında, Beyoğlu’nda neşredilen Jeune Turc dergisinde yayınladı. Raporlar İngilizce’ye ve Macarca’ya da tercüme edildi.
Serez (Siroz) katliamı,Ustrumca-Kavala-Pravişte-Dedeağaç-Pursiçan-Çalıbaşı-Gümülcine-Doyran-Sarı Şaban-Tikveş ve Avrethisar faciaları adıyla 10’dan fazla rapor hazırlandı..
Ahmed Cevat (Emre) ve Neşr-i Vesaik Cemiyeti, Londra Konferansının sonucunun beklendiği günlerde,Balkan Harbi’nde yaşanan facialar, Müslüman ahalinin ve Osmanlı esir askerlerinin maruz kaldıkları kötü muamele ile ilgili yazıları,şiirleri,tercüme yazıları vb. “Kırmızı siyah kitap” isimli bir kitapta topladılar. Aynı dönemde başta Balkan Harbi’ni izlemek üzere gelen yabancı harp muhabirler ve Batı’lı Ataşemiliterler olmak üzere bölgede bulunan konsolosların,diplomatların,rahiplerin ve rahibelerin Balkan Mezalimi Neşr-i Vesaik Cemiyeti raporları ile paralellik gösteren anıları veya raporları yayınlandı .Ancak Ahmed Cevat Bey’in ifadesine göre Batı Kamuoylarının ilgisi yeterince çekilemedi….
Kaynak; Sacit Kutlu- Balkan Harbinin Toplumsal Siyasal ve Ekonomik Etkileri
http://www.geliboluyuanlamak.com/117_Balkan-Harbi%E2%80%99nin-Toplumsal-Siyasal-ve-Ekonomik-Etkileri–1(-Sacit-Kutlu-).html