Edirne Vilayeti Teşkilat-ı Adliyesi

Kaynak ; Adem Yüksel
Çeviri;Zeki Özkan
Edirne Vilayeti Teşkilat-ı Adliyesi Hakkında Muvakkat Kanun. Madde 1: Edirne Vilayetine merbut her kazada lüzumu kadar Bidayet Mahkemesi ve her merkez Liva olan kaza ile merkez vilayet olan kazada Bidayet mahkemelerinden maada birde İstinaf Mahkemesi vardır. Madde 2:Her Bidayet mahkemesinin bir hakimi ve hakimin gaybubetinde kâffe-i mevâdda ve Hakimin huzurunda mezun kılacağı hususatta hükme mezun olmak ve umur-ı tahririyeye nezaret etmek üzere bir muavini ile lüzumu kadar ketebesi vardır. Madde 3: İstinaf Mahkemeleri heyeti bir reis ile iki azadan mürekkebdir. Ve her İstinaf mahkemesi maiyyetinde aza mülazımlar ile bir başkatip ve lüzumu kadar ketebe bulunur. Başkatip indelhace azalık vazifesini dahi ifa eder. * İşbu kanun-ı muvakkat teşkilat-ı adliyemizde esas ittihaz kılınmıştır.

Pin It on Pinterest