Edirne’de At Yarışları

Kaynak Araştırma;Engin Koç
Edirne’de At Yarışları

Osmanlılar döneminde de at yarışlarına önem verilmiş, çeşitli
yarışlar düzenlenmiştir.Osmanlılarda ilk at yarışı Orhan Gazi
zamanında 1326 yılında görülür. 1675 yılındaki düğünlerde
üç at yarışı yapılmıştır. Birincisi üç saat süren Tekye Han-
Edirne yarışı, ikincisi dört saatlik Mustafa Paşa mezarı-
Edirne yarışı, üçüncüsü altı saatlik Cisr-i Mustafa Paşa-
Edirne yarışıdır. Üç saatlik yarışın birincisi 20.000 akçe,
ikincisi 10.000 akçe, üçüncüsü 6.000 akçe, dördüncüsü
5.000 akçe, beş ve altıncısı 3.000 akçe, yedi ve sekizincisi
de 2.000 akçe ile; dört saatlik yarışın birincisi 20.000 akçe,
ikincisi 10.000 akçe, üçüncüsü 7.000 akçe,dördüncüsü
4.000 akçe ve diğerleri 3.000 akçe ile; altı saatlik yarışın
birincisi 40.000 akçe, ikincisi 15.000 akçe, üçüncüsü
10.000 akçe, dördüncüsü 7.000 akçe ve diğerleri 6.000 ila
3.000 arasındaki akçe ile ödüllendirilmiştir.39
39- Özdemir Nutku, IV. Mehmet’in Edirne Şenliği
(1675),s. 106.
1720 yılında, III. Ahmed’in düğününün onbeşinci
gününde Sultan, geleneksel düğün gösterilerinden biri
olan at yarışının yapılmasını istemiştir.Bir saatlik uzaklıktan
Sultan’ın bulunduğu yere ilk ulaşan atların boyunlarına,
sahiplerinin toplumdaki durum ve şanına göre, çeşitli
kumaşlardan yapılmış askılar asılmış, binicileri de onar
kuruş bahşişle ödüllendirilmiştir.40
40- Mertol Tulum,Sûrnâme, Sultan Ahmet’in Düğün
Kitabı, s. 392.

Pin It on Pinterest