Edirne Tarihi Grubu Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'ne Yürüdü

24.03.2013 pazar günü Saat 10:00 da… Edirne Tarihi Grubu Etkinliği;
Mimar Sinan Heykeli önünde toplanan Edirne Tarihi Grubu Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’ne doğru hareket ile başlayan yürüyüşümüz, şehitlikte ki anma töreninde Cengiz Bulut günün mana ve önemini anlatırken “Türk Ulusunun geçmişte bir çok parlak zaferleri vardır,ama unutmaması gerekn bir çok ta felaket günleri vardır, 1829 Rus işgalinde Balkanlarda yapılan katliamları ve göçleri,1877-1878 Rusa savaşı sonrası yapılan eziyetleri,katliamları,göçleri unutmamalıyız, 1912-1913 yılında cereyan eden Balkan Savaşı ise Türk milletinin Avrupadan ve Balkanlardan sökülüp atılmasının son perdesidir ve tam bir insanlık faciası yaşanmıştır bizler bu acıları unutmamalıyız..” dedi ve daha sonra, Balkan Savaşını İlan eden Bulgaristan Kralının halkına 18 Ekim 1912 tarihinde okuduğu manifostosunu katılımcılara okudu,Bulgar Kralı halkına XX.Yüzyılda bir haçlı seferinin haklılığını anlatmaya çalışmaktadır..
Bulgar Kralının okuduğu manifosto;
“Görevimiz haklı, büyük ve kutsaldır. Yüce Tanrı’nın desteği ve koruyuculuğuna adanmış inançla Türkiye’deki Hıristiyanların insan hakları için savaş ilân edildiğini Bulgar ulusunun bilgilerine sunarım. Bizim yanımızda ve bizimle birlikte ortak düşmana karşı Balkan Devletleri Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ aynı amaca hizmet etmek üzere Bulgaristan’ın yanındadır. “Haç”ın “Hilâl”e, hürriyetin despotluğa karşı mücadelesinde adalet ve gelişimi seven herkesin sempatisini kazanacağız….”
Aynı gün 18 Ekim1912 tarihinde General Nazım Paşa’nın Osmanlı Ordusunun subay ve erlerine yönlendirdiği manifestosunun ne kadar daha ölçülü, ne kadar gururlu olduğuna saygı duyalım;
General Nazım Paşa’nın manifostosu;
“Hayatınız bahasına savunacağınız davanın mutlak kutsallığına ve yasallığına rağmen unutmayın ki, cesaretin haricinde başka bir örnek daha vereceksiniz..
Bunun adı, insan hakları kanununa saygıdır. Boş yere ve vahşice kan akıtmamak; zayıflara ve masumlara, kadınlara, çocuklara ve esirlere karşı zalim davranmamak; silâhsız kişilerin mallarına ve hayatına el sürmemek ve bütün halkın saygı gösterdiği dinî yapılara saygılı davranmak gerekir. Yüreklerinde savaşı lânetledikleri ve size dost eli uzatmaktan mutluluk duydukları halde şeflerinin emrine uydukları için savaşan aldatılmış zavallılara acımak gerekir…”
Cengiz Bulut’un konuşmasının ardından,Grup üyelerinden Murat Özden Uluç ise yaptığı araştırmalarda Balkan savaşı ve öncesinde müzik ve bestelenen marşlar hakkında bilgi verdi..Yine Grup Üyelerinden Şener Kulalar ise Balkan Şehitliğinin yapım aşamaları ve bu alanda şehit olmuş bir askerimizin cebinden çıkmış bir intikam şiirini okudu, Grup üyelerinden Haluk Kayıcı ise Balkan Savaşı hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra 1913 Temmuz ayında Edirne’nin geri alınması sonrasında yapılan mevlütten bahsetti,Edirne Tarihi Grubu üyelerinden en küçük katılımcılardan biri olan Cengiz Çapa’nın kızı da “Şükrü Paşa Ya Allah “ isimli şiirini okudu,şiirde tabyaların isimleri sayılırken Grup üyelerinin “Buradayız Paşam” diye seslenmeleri şiire ayrı bir tad kattı..
Konuşmaların ardından Şehitlerimize dualar edildi ve katılımcılara,o dönemde askerlerin yemek istihkâkı olan tahin helvası,ekmek ve üzüm hoşafı ikram edildi..
Saygılarımızla
Edirne Tarihi Gurubu Adına Cengiz Bulut

Pin It on Pinterest