Mezar Kitabeleri; "Dar-ı dünya bir misafirhanedir…"

Hüve’l-Bâki
Bu cihanda bulmadım hiç rahatı
İhtiyâr etdim an içün rıhleti
Dar-ı dünya bir misafirhânedir
aklı olan benden alsun ibreti
Müteveffa mûy-tâb Mustafa Ağanın
kerimesi Düyûn-u Umûmiye-i Osmaniye Müdürü
Muhammed Hilmi Efendinin halilesi
Züleyha Sadiye Hanım ruhiyçün fatiha
 
 
1322 sene Rebiülahir 23
1320 sene Haziran 8
 
Acı Çeşme Mezarlığı, Haziran 2013
Düzenleme: Neriman Ekinci

IMAG0439

Pin It on Pinterest