Mezar Kitabeleri; "Öyle bir derde giriftar oldu kim dermanı yok…"

 
Hüve’l Bâki
Hacı Ahmed duhteri mevta(.) izzet-i mâderi
Bir melek-sîret hanımdı devr-i doğalıdan beri
Müstetirken yerde ismetle gelir hâresi
Nur-u iffetle münevvirdi tün naz-güsteri
Öyle bir derde giriftâr oldu kim dermanı yok
Âkıbet zalim ecel soldurdu bu (…) peykeri
Ruhuna bir Fatiha edâ edübdi zâir
Alem-i ukbada olsun cennetü’l-me’va yeri
Cezmî tarih (…) iki çeşmden çıkar
Hakka kıldı Necîbe hanım feda can-ü (…)

Sene 1321
 
 
Acı Çeşme Mezarlığı, Haziran 2013
Düzenleme: Neriman Ekinci
IMAG0440

Pin It on Pinterest