Hacı Bayram Veli Makamı Şener Kulalar

Eski Camii (1414) (Edirne Ulu Camii) Hacı Bayram Veli Makamı ”Eski Camii’nin Yazısı, Üç Şerefeli’nin Kapısı, Selimiye’nin Yapısı” üçlemesi meşhurdur. Ama Camiilerimizi meşhur eden başka unsurlarda var, bunları hatırlama amacıyla…

Detaylar »

Şehrengiz nedir?

Şehrengiz, Divan edebiyatında bir şehri ve o şehrin güzellerini anlatan eserlerdir. Daha çok klasik mesnevî tarzında kaleme alınan bu yapıtlarda tevhid, münacaat, na’t gibi Allah’ı, birliğini ve Muhammed’i anlatan kısımlara…

Detaylar »

Neşati Dede, Neşati'nin Edirne'si Doç.Dr.Müberra Gürgendereli

Neşati’nin Edirne’si Sadeleştirme: Doç.Dr.Müberra Gürgendereli Edirne Valiliği Yayını “Edirne Dergisi” Sayı:41 Sonbahar 2013 Neşati; Adı Ahmet’tir.Edirne’de doğmuş,çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Edirne’de geçirmiştir.Gelibolu Mevelevihanesi Şeyhi Ağazade Mehmet Efendi’nin dervişi olmuş,şeyhinin…

Detaylar »

Hıdırlık Tekkesi ve Hıdırlık Tabyası Tarihi

Hıdırlık Tekkesi ve Hıdırlık Tabyası Tarihi; S.N. Tarih Konu 1 H:1005-M:1596 HIDIRLIK MESİRESİ Türü H:1005-M:1596 Notlar Ömer Mehmet efendinin Edirne kadılığı yaparken Hıdırlık mesire divarına orada tarih söyleyip yazması (Zehi…

Detaylar »

İpsala İlçesinin Tarihçesi

İlçenin bulunduğu bölge çok eski bir yerleşim bölgesidir. Bölgeye ilk gelenlerin MÖ 4000 yıllarında Trak kavimleri olduğu bilinmektedir. MÖ XII. yüzyıla kadar ki 800 yıl boyunca yeni yeni Trak boyları…

Detaylar »

Uzunköprü İlçesinin Tarihçesi

Uzunköprü kenti Sultan II. Murat tarafından Ergene Şehri adı ile kuruldu. Uzunköprü ile ilgili, ilk yazılı metin, Sultan II. Murad’ın vakfiyesi “Vakfı Sultan Murat Der Ergene” başlığını taşır. Hoca Sadettin Tacü’t Tevarih…

Detaylar »

Süloğlu İlçesinin Tarihçesi

Osmanlılar 14. yy’ın II.çeyreğinde Rumeli’ye geçtikten sonra, Türk akıncıları Şehzade Süleyman, Hacı İl Bey ve Lala Şahin Paşa komutasında fetih hareketlerine girişmişlerdir. Fethettikleri topraklara adaletli yönetim ve hürriyeti taşımaları, Süloğlu…

Detaylar »

Padişahın Edirne'ye gidişinde yol üzerindeki konaklardan hangisine hangi kadı tarafından ne kadar zahire tedarik edileceğine dair kayıtlar

Bilgi ileti;Engin Koç Padişahın Edirne’ye gidişinde yol üzerindeki konaklardan hangisine hangi kadı tarafından ne kadar zahire tedarik edileceğine dair kayıtlar. Menzil-i Halkalu Muhzır Ca‘fer Çavuş’a virildi. an-kazâ-i İstanbul etmek 10.000…

Detaylar »

İlk yemek risalesi,Şeyh Hacı Ali Eşref Dede Efendi Edirne Mevlevî Dergâhı postnişini.

ileti,Yılmaz Akçaalan: İlk yemek risalesi,Şeyh Hacı Ali Eşref Dede Efendi Edirne Mevlevî Dergâhı postnişini; Mevlevîlikte yemek konusuyla ilgilenen bir kişi daha vardır ki yemek konusuna eğilip bir de eser vermiştir….

Detaylar »

Edirne’de Bektaşîlik

İleti; engin Koç Kaynak : TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2012 / 64 Sayfa:57 – 61 Edirne’de Bektaşîlik Edirne’de daha sonra Bektaşî tekkesine dönüşecek olan ilk…

Detaylar »

Pin It on Pinterest