Padişahın Edirne'ye gidişinde yol üzerindeki konaklardan hangisine hangi kadı tarafından ne kadar zahire tedarik edileceğine dair kayıtlar

Bilgi ileti;Engin Koç
Padişahın Edirne’ye gidişinde yol üzerindeki konaklardan hangisine hangi kadı tarafından ne kadar zahire tedarik edileceğine dair kayıtlar.
Menzil-i Halkalu
Muhzır Ca‘fer Çavuş’a virildi.
an-kazâ-i İstanbul
etmek
10.000
odun
çeki
500
otluk
araba
200
arpa
müd
250
Sofyalu Mehmed Çavuş’a. 12 Ca, sene 978 MİLADİ: 11-11-1570
an-kazâ-i Hâslar
arpa
müd
150
otluk
araba
150
saman
araba
150
etmek
10.000
odun
araba
150
Menzil-i Çatalca
Sofyalu Mehmed Çavuş’a.
an-kazâ-i Hâslar
arpa
müd
150
otluk
araba
150
saman
araba
150
etmek
10.000
odun
150
Alî Çavuş’a virildi. 11 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Silivri
arpa
müd
32
kezâlik
Menzil-i Silivri
Mahmûd Çavuş’a virildi. Fî 13 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Vize
arpa
müd
150
otluk
araba
150
saman
araba
150
odun
250
etmek ve sâyir me’kûlâtdan kifâyet mikdârı
an-kazâ-i
Menzil-i Arablu
İskender Çavuş’a virildi. 11 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Rodoscuk
arpa
müd
150
otluk
araba
150
saman
araba
150
odun
araba
150
etmek
5.000
ve sâyir me’kûlât
Murâd Çavuş’a virildi. Fî 12 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Ereğli
kezâlik
Menzil-i Çorlı
[an-]kazâ-i
an-kazâ-i
Menzil-i Karısturan
Husrev Çavuş’a virildi. 11 Ca.
an-kazâ-i Migalkara
arpa
müd
150
otluk
araba
150
etmek
5.000
odun
araba
150
saman
araba
150
an-kazâ-i
Menzil-i Bergos
Sübasılıkdan çıkan Sinân Çavuş’a virildi. Fî 9 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Bınarhısâr
sa‘îr
müd
150
otluk
araba
150
saman
araba
150
odun
çeki
150
etmek
meblag
5.000
Mahmûd Çavuş’a virildi. 10 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Bergos
sa‘îr
müd
3.000
otluk
araba
3.000
odun
araba
3.000
saman
araba
3.000
etmek
meblag
10.000
Ve kifâyet mikdârı me’kûlât dahı yazılmışdur ve “… Dâru’s-sa‘âdetüm’e dahı kifâyet
mikdârı zahîre ihzâr oluna.” diyü yazılmışdur.
Menzil-i Babaeskisi
Hüseyin Çavuş’a virildi. Fî 10 Ca., sene: 978
[an-]kazâ-i Babaeskisi
arpa
müd
150
odun
araba
150
saman
araba
15[0]
otluk
araba
150
etmek
5.000
Mustafâ Çavuş’a virildi. Fî 12 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Ergene
kezâlik
Menzil-i Hâsköy
Kapucılıkdan çıkan Hasan Çavuş’a. Fî 10 Ca., sene: 978
an-kazâ-i Hâsköy
arpa
müd
300
odun
araba
3.000
saman
araba
3.000
otluk
araba
3.000
etmek
10.000
“… ve sâyir me’kûlâtdan dahı ihzâr eyleyesin.” diyü hükm-i şerîf yazılmışdur ve “…
Dâru’s-sa‘âdetüm’e dahı kifâyet mikdârı zahîre kadîmden ihrâc olunduğı üzre ihzâr eyleyesin

Pin It on Pinterest