Edirne Ticaret Lisesi Tarihçesi

Kaynak ;
Burhan Aytekin

Edirne Ticaret Lisesi Tarihçesi.(Emel Özgür Subaşıay Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek lisesi C.Bulut)
Edirne Ticaret Lisesi ancak, II. Dünya Savaşından sonra ilimizde açılmıştır.
Açılışıyla ilgili bilgileri Edirne’mizde yayın yapan “Edirne Posta Gazetesi”nin 1943 ve 1944 yılı yayınladığı gazete sayfalarında rastladım.
Edirne Posta Gazetesi’nin, 2 Aralık 1943 tarih, Yıl:19, 1218 sayılı sayısının 2 inci sayfasında “Maarif Vekâletince, gelecek sene içinde Edirne’mizde bir Ticaret Lisesinin tesis ve küşadının kararlaştırılmış olduğunu büyük bir sevinçle haber aldık. Bu suretle ‘Trakya’nın irfan ve kültür merkezi olan garp hudutlarımızın tarihi ve şirin beldesi Edirne, bir ilim müessesi daha kazanmış olacaktır. Ticaret Lisesi için yeniden yaptırılarak bina yerine ait incelemelere başlanmıştır. Binanın proje ve palanları Maarifi Vekâletinden geldikten sonra inşaat faaliyetine geçilecektir.”
Edirne Postası Gazetesi’nin 24 Şubat 1944 tarih, Yıl:20, 1929 sayılı yazısının 2 inci sayfasında “Ticaret Ortaokulu Açılıyor. Maarif Vekâleti Ticaret Öğretim Müdürlüğü geçen Cuma günü Maarif Müdürlüğü’ne telefonla emir vererek Edirne’de açılması kararlaşan Orta Ticaret Okulu’na talebe kayıt ve kabul işlerine başlanmasını bildirmiştir. Okula, istekli ilkokul mezunları ile Lise ve Ortaokullarından naklen talebe alınacaktır. Okulun Müdürlüğüne yüksek Ticaret ve İktisat Okulu mezunlarından bir müdür tayın edilmiştir. Kararnamesi yakında vilayete bildirilecektir. Öğretmenler kadrosu da ikmal edilmek üzeredir. Orta Ticaret Okulu’na tahsis edilmek üzere inşaatına devam edilmekte olan Kız Ortaokulu arkasındaki binanın açılış töreni Ankara’dan gelecek bir heyet marifetiyle Cumhuriyet Bayramında yapılacaktır.” Edirne Postası Gazetesinin yayınlarıyla okulun açılışını Edirne halkı öğrenmiş bulunmaktadır.
1944 yılında Ticaret Orta Okulu, 1950 yılında Ticaret Lisesi, 1996 yılında Anadolu Ticaret Meslek açılmasıyla Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi adını almıştır.
Okulun vermiş olduğu eğitimde sınıfların yetersizliği, binanın bakım onarımının yüksek bir maliyet gereksinmesi gerektiğinden durum Edirne Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu tarafından, Edirne Ticaret Lisesi’nin mezunu bulunan eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a iletilmesi sonucu okul bugünkü bulunduğu Kavgaz Mevkii Yeni Göçmen Evleri yanındaki (Eğitim Kuşağı Bölgesine) yeni okul binası Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılarak 2004 yılında öğretim faaliyetine başlamıştır.
Okulun ismi 2012 yılında Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen eşleri Emel Özgür Subaştay’ın adı verilmiştir. Böylece ismi(Emel Özgür Subaşıay Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek lisesi C.Bulut) olmuştur.
Edirne Ticaret Lisesi’nin ilk Müdürü 1944-1946 A. Rıza Özal, Okulda en uzun müdürlük yapan 1968-1992 Şerif Uyrum’dur.
Okulun öğretim kadroları:
-Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde “Bileşim Lojistik” Bölümleri
-Ticaret Meslek Lisesi’nde “Muhasebe, Finansman, Büro Hizmetleri, Pazarlama” Bölümleri
-Okulun şu andaki eğitim kadrosunda 1 Müdür, 1 Baş Yardımcı, 3 Müdür Yardımcısı, 36 öğretmen, 600 civarında öğrenci öğretim görmektedir.
Okulun ilk öğrencisi, Uzunköprü’de değirmencilik yapan Aziz Yağcının oğlu Cemalettin Yağcı’dır.
Diğer öğrenciler: Nusret Gelberi, Mustafa Şevki Dağdeviren, Mehmet Turan Dağdeviren, Yusuf Yenice, Mehmet Gider, Hüseyin Kipriye, Alberet D. Novan, Ergun Havsa, İsmail Cahit Tunalı, Şendoğan Ali Yağız, Bülent Haybant, Mustafa Karavit, Süleyman Yakutlu, Mehmet Kemal Ergün, Mustafa derya Ertuğrul, Hayati Güren, Hasan Özdoğan Elkut, Ahmet Yamanöz, Sevdağ Basma, Mehmet Karakuzu, Osman İskorkutan, hayati Osman Coşan, Şazi Özverim ilk 26 öğrenci kayıt olanlardır.
Açıldıktan sonra daha 3 öğrenci Sabahattin İlhan Kayışbudak, Fikret Arkun, Selahattin Kabit kayıt olmuşlar ve okulun mevcudu 29 kişiye çıkmıştır.
Öğretime başlayan Edirne Ticaret Orta ve Lise bölümlerine naklen öğrenci kayıtları olmuş ve yeni sınıflar açılmıştır.
Edirne Ticaret Lisesi Mezunları okulun açıldığı günden itibaren Edirne şehrimizde ve Türkiye’nin çeşitli yerleşim yerlerinde Resmi ve Özel kurumlarda çalışlar ve halen çalışmaktadırlar.
Edirne Ticaret Lisesi’nin açılışından sonra okuldan mezun olan bazı mezunlarımızdan da bahsetmeden geçemeyeceğim.
Edirne ticaret Lisesi’ne 1944 yılında öğrenci olarak öğrenimine başlayan, öğretmen olarak atanan sırasıyla Müdür Yardımcı, Baş Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak emekli olan Şerif Uyrum. Belediye Başkanlığı yapanlar Burhan Işıkseren, Cengiz Varnatopu, Sebaahttin Parsoy, Gündüz Onat, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sinema Sanatçısı Rujdan Tercan (Murat Soydan), Bora Erel, Cemal Tunalı.
Bazı konularda eksik bilgi veya hatalı bilgi vermişsem özür dilerim. Bu çalışma mezun olduğum okulun kaynakları konusunda geniş kapsamlı çalışmanın olmadığını gösterdi. Söz veriyorum bende ilk fırsatta çalışma yapmaya çalışacağım.
Bana bu araştırmada fırsat verenlere teşekkür ederim.”

Pin It on Pinterest