Karaağaçın Kurtuluşu

1471868_10152057056683130_1469253797_n
Çeviri;
Zeki Özkan
” KARAAĞAÇ’IN KURTULUŞU
Eylülün On Beşinci günü Edirne’mizin bir nahallesi olan Karaağaç’ın Yunanlılar elinden kurtulduğunun yıldönümüne müsadif olduğu cihetle Karaağaç’da bazı merasim icra edilmiştir. Vakıa işçiler yurdu bugün için bir ihtifal programı ihsar etmiş ise de maalesef tes’id merasimine iştirak eden sayılacak derecede az olmuştur. Biz Türk Ocağımızın bu günkü saadetli günlerin tes’idinde halka ön ayak olduğunu görmek isterdik..”

Pin It on Pinterest