Trakyalıyız Şerif Baykurt

TRAKYALIYIZ
Hey arkadaş! Bizlere şen Altaylı Türk derler.
Geçtiğimiz diyarlar boyun eğmiştir bize.
Atamıza kır atlı, kızıl taylı Türk derler;
Önümüzde kıratlar hakanlar geldi dize.
***
Biz Attilâ torunu Trakyalı gençleriz.
Gözlerimizde vardır ülkümüzden birer iz
***
Savaşı çok severiz, cenkler bizim eşimiz
Soysallıkta her zaman dinç, diri erleriz biz.
***
Bize çatan olmasın kanımızla boğarız,
Bize çatan olmasın imanımızla varız.
Bize çatan olmasın yeryüzünden koğarız.
Bize çatan olmasın bir Trakya’lılarız.
Edirne Erkek Öğretmen Okulu
Yazan: Şerif Baykurt
Sınıf 4 No. 197
Kaynak; 6 Ok Dergisi Yıl 1934

Pin It on Pinterest