Kategoriler
Genel

Edirne Şosesinde Kapaklanan Otomobil


Osmanlıcadan çeviri; Yılmaz Akçaalan
ŞOŞEDE KAPAKLANAN OTOMOBİL
Edirne Müskirat İnhisarı Müdürü Faik Bey başta olmak üzere iki müskirat memurunu hamil şevrole marka otomobil Hadımağa’dan şehre avdet ederken Hacılarezanı mevkiinde kapaklanmıştır. Otomobildekiler ve şoföre bir şey olmamış, yalnız otomobilin tentesi parçalanmıştır, çok muntazam ve arızasız bir yolda otomobil kapaklanması cidden tuhaf bir hadisedir, mercii meseleyi ehemmiyetle nazarı dikkate alarak şoförlerin halkın hayatıyla oynamalarına men olacak tedbirler ittihaz edeceğini kuvvetle ümit ederiz.
Edirne Postası- 7 Teşrinievvel 928 Pazar