1928 Yılı Sarayiçindeki koşu mahallinde sonbahar at koşuları ve pehlivan güreşleri Yılmaz Akçaalan

21 Eylül Cuma günü Sarayiçindeki koşu mahallinde sonbahar at koşuları ve pehlivan güreşleri icra edilmesi tekrar etmiştir.
İlk koşu Meriç koşusu olup Trakyada yetişmiş üç yaşındaki yerli, Arab ve melez erkek ve dişi taylara mahsus olacaktır, mesafesi bin metredir.
İkinci koşu, Tunca koşusu olup, dört ve daha yukarı başta Trakyada bulunan Arab ve melez yerli at ve kısraklara mahsustur, bu koşunun mesafesi de dört bin metredir, koşulardan başka Trakya aygır depolarında yetişmiş bir ve iki yaşındaki taylara mahsus bir de sergi küşad edilecektir. Bu sergide bakım ve eşkal itibarıyla birinci ve ikinci geleceklere takarrur eden mükafat verilecektir.
Aynı zamanda çok meraklı ve iddialı pehlivan güreşleri de yapılacaktır.
Umum Trakyaya şamil at yarışları da 14 Eylül Cuma günü Kırklareli merkezinde icrâ olunacaktır.
Edirne Postası- 9 Eylül 1928
Çeviri; Yılmaz Akçaalan

Pin It on Pinterest