EDİRNE TARİHİ YAZARI (AHMET BADÎ EFENDİ)

ahmet badi efendi
EDİRNE TARİHİ YAZARI (AHMET BADÎ EFENDİ)
(KALTAKKIRAN MEHMET AĞA’nın oğlu olup, 1255 (1839)’da Edirne’de doğdu.
Askerliğinde SİLİSTRE VALİSİ’nin yanına gitti. (YEĞEN HACI AHMET PAŞA’NIN AĞA-LARI)’ndan oldu. (ETNİKİ ETERYA KOMİTECİLERİ) ile yapılan savaşta büyük yararlıklar gösterdi.
(KALTAKKIRAN) lâkabı ; Babası EDİRNELİ KALTAKKIRAN MEHMET AĞA’nın CİRİT OYUN-LARI’ndaki başarısından sonra verilmiş olup, oğlu (AHMET BADÎ EFENDİ)’ye, babasından geçmedir.
YANYA ve BOSNA VALİLİKLERİ EMLÂK MÜMEYİZLİĞİ’nde bulundu.
KASTAMONU, TRABZON ve EDİRNE VİLÂYETLERİ VERGİ MÜDÜRLÜKLERİ’nde bulundu.
(RİYAZ–I BELDE–Î EDİRNE) isimli TARİH KİTABI’nı yazdı. (3 Cilt ve 1900 Sayfadır.)
Oğlu (FAİK KALTAKKIRAN) ile KONYA VERGİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne uzaklaştırıldı. 1907 Yılında, İSTANBUL’da vefat etti. (EYÜP MEZARLIĞI)’na gömüldü.
Kaynak; Edirne Destanı
İ.Hakkı Soyyanmaz

Pin It on Pinterest