EDİRNE TARİHİ YAZARLARI’NDAN Dr. RİFAT OSMAN BEY

RIFT OSMAN
EDİRNE TARİHİ YAZARLARI’NDAN (Dr. RİFAT OSMAN BEY)
TOSYALI FEVZİ EFENDİ’nin oğlu olup, 1874 Yılında İSTANBUL’da doğdu. (<>) olarak anılıyordu.
1899 Yılında ASKERÎ TIBBİYE OKULU’ndan, (DOKTOR YÜZBAŞI) olarak mezun oldu. İSTAN-BUL GÜLHANE HASTANESİ’nde, SELÂNİK’te MANASTIR’da ve EDİRNE ASKERÎ HASTANE-LERİ’nde ; (RÖNTGEN ŞUA–I DAİRELERİ)’ni kurdu.
1916 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’nda, Binbaşı Rütbesi ile EDİRNE ASKERÎ HASTANESİ BAŞ HEKİMİ oldu.
1919 Yılında görevden ayrılıp, EDİRNE BELEDİYE HASTANESİ BAŞ HEKİMİ oldu.
TOSYAVÎZADE Dr. RİFAT OSMAN BEY’in EVİ ; Pederim SANDIKÇI’nın işlettiği lokalin bitişiğinde idi. Lokalimizin üst katı, EDİRNE EBNİYE İNŞAAT CEMİYETİ idi. Mimar, Mühendis, Dülgâr, Duvarcı, Taşçı, Minareci, Doğramacı, Marangoz, Nalıncı Esnafları ; Cemiyetin üyeleri idiler.
Komşu evde oturan RÖNTGEN MÜTEHASSISI Dr.RİFAT OSMAN BEY’de, boş zamanlarını CEMİYET LOKALİ’nde geçirir, dülgâr ustalarının MESLEKÎ KONUŞMALARI’nı dinlerdi. Her gün gelip, dinleye – dinleye, kendisinde Dülgârlık Mesleğine karşı merak uyandı. O günün EDİRNE TARİHÇİSİ olarak bilinen seksenlik (SÜLEYMAN BEY), evinden EDİRNE SARAYI ve ESKİ EDİRNE KONUTLARI’nın resimlerini gösterince merakı daha da arttı. Resimlerin hepsini toplayıp, bir Albüm yapmayı düşününce, RESİMCİ ALİ RİZA (Nurışık)’ın ustası (RESİMCİ ALİ RİZA EFENDİ) ölmüş, Resimci Dükkânında tüm artan resimler, (Dr. FURÜZAN BEY’in kayın pederi BALKAN SAVAŞI GAZİSİ Yzb.ZEKERİYA HİTİKAY’a kalmıştı. O da artan pekçok resmi CEMİYET LOKALİ’ne getirince EDİRNE EBNİYE İNŞAAT CEMİYETİ KURUCUSU ve SANATLAR OKULU emekli öğretmenlerinden TEZYİNAT RESSAMI HALİL EFENDİ’ye görev düştü.
Dr. RİFAT OSMAN BEY, son derece cömert ve herkese iyilik yapan, herkes tarafından sevilip sayılan bir kişi idi.
TEZYİNAT RESSAMI HALİL EFENDİ, cemiyet odasındaki büyük toplantı masasının üzerinde, gelen resimlerden esinlenerek çizimlere başladı. Çizmiş olduklarını Dr. RİFAT OSMAN BEY’e verdi. HALİL EFENDİ’ye (FELÇ) gelince çizimler durdu. <<-Kalanını evinde çizecekmiş >> Dendi. Fakat birkaç ay sonra HALİL EFENDİ’nin öldüğü duyuldu. Halil Efendinin ölümü Dr. RİFAT OSMAN BEY’i çok etkiledi. Aynı yıl (10-Mayıs-1933)’te Dr.RİFAT OSMAN BEY de öldü. O günkü nüfusu azalmış olan EDİRNE HALKI’nı mateme boğdu.
O gün sabahtan LOKAL’e gitmiştim. Pederim SANDIKÇI, cenazeye gitmek için abdest alırken ibrikle su döktüm. Silinip giyindikten sonra, tekrar soyunmaya başladı. Tekrar abdest alması için su dökmemi isteyince, niçin tekrar ikinci defa abdest aldığını sorunca : <<-Gözümden yaş geldi. Abdestim bozuldu. Onun için tekrar abdest alıyorum.>> Dedi ki ; Onaltı yıl sürekli düşmanla savaş yapıp, yakınlarını şehit vermiş SANDIKÇI’nın gözünden yaş çıkmazdı.
Cenazesi büyük bir kalabalıkla kaldırıldı. Cenazeden dönenler : <<-MİMAR SİNAN’IN TORUNU FATMA HANIM TÜRBESİ yanına, sağlığında kendi seçtiği yere gömüldü.>> dediler.
EDİRNE TARİHİ ile ilgili yazıları : (EDİRNE REHNÜMASI), (EDİRNE SARAYLARI), (EDİRNE EVLERİ) ve diğer EDİRNE EBNİYE İNŞAAT CEMİYETİ DÜLGÂR USTALARI’ndan tuttuğu notları (Prof.Dr. SÜHEYL ÜNVER). Tarafından kitap haline getirildi.
kAYNAK; EDİRNE DESTANI
İ.HAKKI SOYYANMAZ

Pin It on Pinterest